Ajánló


 

Homeopátiás klub XV. évad - Az ember mint kozmosz

Ilona Pecze, 2017. aug. 14. 6:49

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaságban

Kezdődik a Tizenötödik Évad!!!


Bóna László 2003 óta minden évben havonta megrendezett homeopátiás klubjainak tizenötödik évadja 2017-18-ban


Az ember mint kozmosz

A testi, lelki és szellemi folyamatok homeopátiás összehangolása – alkímiai analógiák segítségével


Az előző évadban – Az ember mit lombik című előadás sorozatban – sorra vettük a különféle szervrendszerek és a hozzájuk tartozó életfunkciók alkímiai értelmezését. Elemeztük, hogy miként válhat hasznára ez a hagyományos gondolatrendszer a mai homeopátiás gondolkodás és gyógyítói gyakorlat számára. Olyan témákat érintettünk, mint az agy és a szem, a látás összefüggései, a szív és az én kapcsolata, a húgyúti szervek és az emésztő- és kiválasztó rendszer felépítő és lebontó erői, a máj, epe, lép kozmosszal való analógiái, a lélek és lélegzet viszonya a tüdőben, a mozgás szerepe Ég és Föld között az izom- és csontrendszer vonatkozásában. (Ezekről az előadásokról hangfelvétel kapható azok számára, akik be szeretnének csatlakozni ebbe a gondolkodásba ebben az, tizenötödik évadban. A becsatlakozni szándékozók számára külön összefoglaló előadást is tartunk mielőtt az új évad elkezdődik 2017. szeptember 17-én.)

Az idei évad részben ennek a sorozatnak a folytatása, de ezekben olyan témákat érintünk, melyek nem csak egyes szervrendszerekhez kötöttek, hanem többnyire általánosabb életfunkciók. Olyan témákat veszünk sorra, mint a gondolkodás-figyelem-emlékezet, alvás és álmodás, fogantatás-várandósság-születés, haldoklás és halál, öregedés, ösztön és tudatosság, érzékelés és érzéketlenség, akaratlanság és akarat … stb. Értelmezzük ezen témák szellemi hátterét, a bennük rejlő egészséges és kóros folyamatokat, eseteket elemzünk, és minden alkalommal bemutatunk néhány, az adott témához tartozó specifikus homeopátiás szert is.

A 2017-18-as évad klubjai a következő – hagyományosan hétfői – napokon lesznek:

2017. október 9., november 20., december 18.,

2018. február 5., március 19., április 16., május 7., június 4.

Az előadások minden alkalommal 17.00 órakor kezdődnek és 20.30-ig tartanak.

Az előadások helyszíne: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér (korábbi Sophianum) 1015 Bp. Hattyú utca 14. - Hattyúház.

A részvételi díj: HGYT vagy MHOE tagság esetén - 3500 Ft/alkalom, egyesületi tagság nélkül - 5500 Ft/alkalom.

Az előadások nyitottak, arra előzetes bejelentkezés nem szükséges. Információ a homeokult@gmail.com e-mail címen kérhető.

Az ember mint lombik - összefoglaló nap

Ilona Pecze, 2017. aug. 14. 6:44

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság


Az ember mint lombik

Életfolyamatok és alkímiai műveletek analógiái – ahogy homeopátiás szerekben megtestesülnek

címmel

összefoglaló napot tart

Bóna László 2016/17-es évadban tartott homeopátiás klubjain elhangzott előadásaiból


2017. szeptember 17-én vasárnap 9.30-18.30-ig


A 2016/17-es évadban Bóna László havi rendszerességgel tartott homeopátiás klubokat, melyben különböző szervrendszereket és életfolyamatokat vett sorra egy olyan alkímiai nézőpontból, mely a homeopátiás gyógyítás szempontjából is közelebb vihet és segíthet a szerválasztásban, a gyógyulásban. Olyan témákat érintett, mint az emésztés, kiválasztás, bélrendszer és húgyutak, szem és látás, agy, szív, mozgás és izomrendszer, légzés és tüdő, máj, epe, lép. Az egyes szervrendszerek kapcsán érintett néhány specifikus szert, mely az adott szervre és funkcióra meghatározóan hatással van és elemezte ezeket a szereket alkímiai összefüggések értelmében, és az egyes életfolyamatok szellemi tartalmának vonatkozásában.

Most egy napon Bóna László igyekszik összefoglalását adni az ebben az évadban elhangzottaknak.

Ajánljuk ennek meghallgatását, akik érdeklődnek ez iránt, de az év során nem volt lehetőségük meghallgatni. Azoknak, akik be szeretnének csatlakozni az idén októberben induló új évadba és ismerni szeretnék az előzményeket. Azoknak, akik csak néha tudtak az előző évadban egy-egy előadást meghallgatni és nem állt össze a számukra az egész koncepció. És azoknak, akik végig hallgatták az előző évadot, de szívesen hallanák sűrítve összefoglalva.


Az összefoglaló nap helyszíne: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér (korábbi Sophianum) 1015 Bp. Hattyú utca 14. - Hattyúház.

Részvételi díj: Előzetes bejelentkezés esetén - egyesületi tagsággal (HGYT, MHOE): 12 000 Ft, egyesületi tagság nélkül: 15 000 Ft. A helyszínen fizetve - egyesületi tagsággal: 15 000 Ft, tagság nélkül: 18 000 Ft.

Az előzetes bejelentkezéseket 2017. szeptember 10-ig fogadjuk a homeokult@gmail.com e-mail címen. Utána már csak helyszíni jelentkezés és fizetés lehetséges.  


Minden érdeklődőt várunk szeretettel: Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

„CHE Plusz”

Ilona Pecze, 2017. júl. 23. 17:34


„CHE Plusz”


A CHE Homeopátiás Magániskola és a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

közös szervezésében

„A homeopátiás tudat kitágítása” címmel

Bóna László szakmai továbbképzést tart

a 2017-18-as tanévben hét szombati napon reggel 9 órától este 6 óráig

 1. Aggravatio – Rosszabbodás – 2017. november 4.

 2. Suppressio – Elnyomás – 2017. december 2.

 3. Relapsus – Visszaesés – 2018. január 13.

 4. Preventio – Megelőzés – 2018. február 10.

 5. Palliatio – Csillapítás – 2018. április 7.

 6. Amelioratio – Javulás – 2018. május 26.

 7. Simillimum – A leghasonlóbb szer – 2018. jún 9.

Az egyes alkalmak előadásokat tartalmaznak, melyeket Bóna László tart, néhány esetben vendégelőadók szerepelhetnek, élő esetfelvételeket mutatunk be, esetértelmezéseket, szakmai vitákat, pódium beszélgetéseket rendezünk az adott témákban.

A szakmai továbbképzés azon homeopátiával foglalkozó gyógyítóknak, vagy a homeopátia iránt érdeklődőknek ajánljuk, akik kellő alapismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy a homeopátia konkrét szakmai kérdéseiben elmélyedjenek.

A témák részletesen:

 1. A rosszabbodás – Szükséges-e a gyógyuláshoz a rosszabbodás, van-e természetes ritmusa a gyógyulásnak, mi az a gyógyulási krízis, mikor értelmezzük a rosszabbodást a gyógyulás részének és mikor a betegség elmélyülésének, honnan lehet ezt felismerni?

 2. Az elnyomás – Mikor mivel és mit nyomunk el, milyen következményei lehetnek, mikor szükséges az elnyomás, függőséget alakít-e ki az elnyomás, mi a hasonlóság a testi és a lelki elnyomás között, hogy függ össze a társadalmi elnyomás a gyógyszeres elnyomással? Az elnyomás történelme. Elnyomás a miazmák tükrében. Mi az, ami elnyom és mi az, ami nem?

 3. A visszaesés – Mitől tér vissza egy korábbi állapot, minden visszaesés visszatérés-e vagy van, ami előre haladás? A gyógyulás ideje, viszonya a múlthoz és a jövőhöz, az élet egészéhez. Van-e „előreesés”, ha van visszaesés? Mikor függőség a betegség?

 4. A megelőzés – Valójában mit akarunk megelőzni? Milyen félelmek vannak az egészséges emberben és az már betegség-e? Látszik-e a jelenben, amit meg akarunk előzni a jövőben? Mi előzmény és mi következmény? Mi az, ami szükségszerűen bekövetkezik és mi az, ami elkerülhető? A karma és betegség.

 5. A tünetek enyhítése, csillapítása – Mikor nincs esély a valódi egészség helyreállítására? A fájdalom szerepe a gyógyulásban. A fájdalomcsillapítás elnyomás-e? Mikor elégszik meg a gyógyító a gyógyulással és mikor a beteg, mikor esik ez egybe és mikor nem. A csoda, a remény és reménytelenség, avagy a valósággal való szembenézés kalandjai. Mi az, ami nem tud változni? Mihez kell a betegség? Mit ne gyógyítsunk, van-e egyáltalán ilyen? Mikor nem gyógyít a gyógyító, csak fenntart egy állapotot? Miért teszi ezt?

 6. A javulás – Mi az igazi és a teljes gyógyulás, mik ennek a stádiumai, létezik-e elakadás, megrekedés a gyógyulásban? Mit kezdjen a gyógyító a megrekedt esettel, hogyan tud kibogozni egy összekuszálódott esetet, mitől zavarodhat meg egy gyógyulásnak indult folyamat? Mitől nem változik, aminek változnia kéne, mi ennek az elakadásnak az értelme, hogyan kezeljük ezt?

 7. A leghasonlóbb szer -  Ha az ember egy egész, akkor mit jelent, hogy rétegei vannak az egészségének? A leghasonlóbb szer mihez hasonló – a személyiségéhez, a sérüléseihez, a tüneteihez, az alkatához? Lehet-e valakinek egy segítő szere és ha van ilyen, meddig hat neki, és mire, és mikor változik ez az egyetlen szer, és akkor hány szerből áll az egyetlen? Az Egy nézeteinek sokfélesége.

A hét szombat egységes továbbképzési folyamatot alkot. Jelentkezéseket az egész továbbképzésre fogadunk el, a tandíjat vagy előre az egész továbbképzésre vagy két egyenlő részletben kérjük megfizetni. Az első részletet az első alkalom előtt, a második részletet a harmadik alkalom után. Alkalmanként egyes előadásokat látogatni csak külön indokolt esetben és felár ellenében lehet.

A hét alkalmas továbbképzés díja: 105 000 Ft (alkalmanként 15.000Ft értékben).  

Az egyes továbbképzési napokon való részvétel alkalmanként, külön kérésre, 20 000 Ft-ba kerül.

Azok a hallgatók, akik a CHE+ továbbképzés szombatjait követő vasárnapi CHE Szabadiskola hét alkalmas programjára is jelentkeznek egyben, a két programot összevontan, kedvezményesen fizethetik.  A két program együttes díja: 147 000 Ft, ez tartalmazza a hét továbbképzési szombatot és a vasárnapi szabadiskola hét előadását összevontan kedvezményes 21 000 Ft/hétvége áron. Ezt az összeget szintén teljes összegben előre vagy két egyenlő részletben kérjük befizetni.

A továbbképzés helye: Budapest,I.Hattyú u.14. Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér

A továbbképzésre előzetes bejelentkezés szükséges 2017. szeptember 30-ig a következő e-mail címen: homeokult@gmail.com.


Homeopátiás Szabadiskola

Ilona Pecze, 2017. júl. 23. 17:31


A CHE Homeopátiás Magániskola és a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság közös szervezésben

Homeopátiás Szabadiskolát


indít, melyet Bóna László tart

a homeopátia filozófiája, alapkérdései, szemlélete iránt érdeklődőknek

„A homeopátia, mint az univerzum nyelve” címmel

a 2017-18-as évadban hét vasárnapon reggel 9 órától délután fél 2-ig

A hét vasárnapon a hét főbűnt vesszük sorba, mint megbetegítő okokat. Az egyes alkalmakon életutakat, emberi sorsokat elemzünk a homeopátia látásmódja szerint a betegség és egészség tükrében. Homeopátiás szereket, esszenciákat ismerünk meg az egyes témákkal kapcsolatban, értelmezzük a testi betegségek, tünetek hasonlóságát lelki, szellemi folyamatokkal.

 1. Kevélység – 2017. november 5.

 2. Kapzsiság – 2017. december 3.

 3. Bujaság – 2018. január 14.

 4. Irigység – 2018. február 11.

 5. Falánkság – 2018. április 8.

 6. Harag – 2018. május 27.

 7. Lustaság – 2018. június 10.

A Szabadiskola hét vasárnapjának programja egy folyamat részét képezi, jelentkezéseket a teljes programra tudunk elfogadni, az egyes alkalmakra külön csak indokolt esetben, külön kérésre és felárral.

A hét vasárnapból álló sorozat díja 63 000 Ft (alkalmanként 9000 Ft értékben), amit az első előadás előtt teljes összegben kérünk megtéríteni, vagy két részletben az első alkalom és a harmadik alkalom előtt.  

Külön kérésre egy-egy vasárnapi részvétel alkalmanként 14 000 Ft.

Azok a hallgatók, akik a Szabadiskola programján kívül a CHE szombati továbbképzésein is részt vesznek, további összevont kedvezményben részesülnek. Ennek részleteiről a CHE továbbképzésének hirdetményében lehet információkhoz jutni.

A Szabadiskola helyszíne: Budapest, I. Hattyú u.14. Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér

A Szabadiskolába előzetes jelentkezés szükséges 2017 szeptember 30-ig, a következő e-mail címen: homeokult@gmail.com.


Hol áll a fejem, kié a szívem?

Ilona Pecze, 2017. júl. 5. 18:34

Hol áll a fejem, kié a szívem?Homeopátiás bábszínház

Ilona Pecze, 2017. júl. 3. 7:26


A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

Nyári műhelymunkát szervez

 Bóna László vezetésével

Homeopátiás bábszínház

Avagy életutak megjelenítése tárgyanimációval  

címmel

Az egyéni sors kifejezése művészi eszközökkel.

Az egyéni életutakat kiscsoportokban feldolgozzuk tárgyanimációkkal, megrendezzük azokat kis színházi jelenetekben és rövid színházi előadásokban be is mutatjuk azokat.

Megfigyeljük a sorsban működő láthatatlan dramaturgiát, megkíséreljük láthatóvá tenni és kifejezni a sors rendező elveit tárgyak, mint bábok használatával.

A műhelymunkának nincs terápiás célja, nem törekszik elemzésre, megértésre, értelmezésre – „mindössze” művészi célja van, az életút, mint történet, művészi megragadása egymáshoz hasonló (homeopátiás) mintázatokban.

 

A műhelymunka három egész napos, és egy estés - egyetlen összefüggő folyamatot alkot, ezért részt venni csak az egész folyamatban lehet.

A műhely ideje: 2017. augusztus 11- én, péntektől augusztus 13-án vasárnapig, minden nap reggel 10-től este fél 9-ig, közben 3 órás sziesztával és a negyedik napon, augusztus 14-én hétfőn este 5-től 9-ig.

A műhely helyszíne a Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér (korábbi  Sophianum) Budapest, 1015, Hattyú u.14.

A műhelyen a részvételi díj a teljes három és fél napra: 38 000 Ft/ fő.

Jelentkezéseket a korlátozott férőhely arányában csak jelentkezési sorrendben tudunk elfogadni, de legkésőbb 2017. július 15-ig, a homeokult@gmail.com email címen.


Kapcsolati terápia energiamintákkal

Ilona Pecze, 2017. júl. 3. 7:20

Kapcsolati terápia energiamintákkal

Egynapos tréning azok számára, akik változtatni szeretnének kapcsolatukon bizonyos emberekkel vagy csak meg szeretnék érteni azt, hogy miért nehéz nekik velük együttműködni. A tanfolyam azoknak szól, akiknek rendezetlen ügyük van vagy konfliktust élnek meg valakivel vagy nem értik meg egymást valakivel (lehet az apával, anyával, szomszéddal, kollégával, stb).

A csoportot vezetőjeBóna László, homeopata gyógyító, író

A tréningen onnan, hogy valaki zárkózott, hallgatag, feszes, lenéző, gyanakvó, stb. (a különös, feltűnő, egyedi és sajátos megfigyelésén át) gesztusjátékon keresztül jutunk el a másik személy olyan esszenciális energiamintájához, ami segít nekünk őt nemcsak megérteni, hanem az energiamintán keresztül változtatni a vele való kapcsolódáson/együttműködésen.

A résztvevők megtapasztalhatják, hogy miként használhatjuk a homeopátiás esetfelvétel keretein kívül Rajan Sankaran úgynevezett „érzet-módszerét”egy gesztusokra és beszédre építő csoportos terápiában. Hogyan válhat önmagában terápiás hatásúvá az, hogy csoportban, együtt igyekszünk elkülöníteni a valóság megtapasztalásának szintjeit, vagyis elkülönítjük a hiedelmeket, érzéseket, tényeket, az érzetekben megnyilvánuló hatóerők valóságától.

A nap során végzett gyakorlatok lehetővé teszik, a valóságnak egy mélyebb, az energiák szintjén zajló kölcsönhatásainak megértését.

Időpont: 2017.07.09. vasárnap, reggel 9 órától 18 óráig.

Helyszín: Pécs, Energy Klub, József Attila u. 25

Ára: 15.000 Ft (Ismétlőknek, ill. az előző kurzuson részt vevők számára 11.000 Ft)

A csoport létszáma: minimum 10 - maximum 14 fő (fontos, hogy az az ember, akivel dolgozni kívánsz, ne legyen jelen a tréningen)

Jelentkezés: Kovács Petránál, a 06-30-306-2846-os telefonszámon vagy a petra.jadetrade@gmail.com e-mail címenNyári homeopátiás tábor

Ilona Pecze, 2017. júl. 3. 7:14

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság több éves szünet után újra

Nyári homeopátiás tábort rendez

Bóna László vezetésével

A homeopátiás szerek és alkímiai műveletek

összefüggéseinek művészi elmélyítése

címmel

  

Ajánljuk mindazoknak, akik részvevői voltak az előző évadokban Bóna László klubjainak vagy szeretnének bekapcsolódni és megismerni a homeopátiás szemlélet és alkímiai tradíció összefüggéseit és annak gyakorlati hasznát.

A táborban a részvevők megismerkednek a hét alkímiai teremtő folyamattal, de nem pusztán annak elméletével, hanem azt különféle művészi alkotó munkák során kísérlik meg átélni és saját élményként tapasztalni. A táborban kis csoportokban különféle művészi műhelyek fognak működni: kreatív írás, mozgás, zene, dramatikus improvizáció, festés.

Ezen kívül előadások hangzanak el, homeopátiás esetelemzések alkímiai nézőpontból, szerek és bolygók analógiái, egyéni gyógyszervizsgálati tapasztalatok, homeopátiás hatások és alkímiai folyamatok összefüggéseinek értelmezése, megfigyelési gyakorlatok.

 

A tábor bentlakásos egy folyamatot képez, amelynek szerves része az együtt töltött teljes idő. A tábor ideje hagyományosan augusztus első hétvégéjéhez kötődik.

Érkezés: 2017 augusztus 3-án, csütörtökön, délután 2-kor, távozás augusztus 7-én, hétfőn, délelőtt 11 óráig.

Ez 4 éjszaka és 3 teljes nap – elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban közös fürdőszobákkal és wc-vel. Mivel a tábor helyszíne a természetben van, a napi háromszori étkezést is közösen fogyasztjuk a helyszínen.

A tábor helyszíne: Pelikán Központ, amelyet a Magyarországi Lectorium Rosicrucianum Egyesület működtet - 35 km-re észak-nyugati irányban Budapesttől Úny faluban. Pontos cím: 2528, Úny, Újtelep 094.5.

A tábor költségei 3 tételből tevődnek össze:

 1. A szállás költsége annak függvényében, hogy hány ágyas szoba:

-két ágyas elhelyezés esetén: 8.000 Ft/fő/4 éj

-három ágyas elhelyezés esetén: 7.200 Ft/fő/4 éj

- négy ágyas elhelyezés esetén: 6.000 Ft/fő/4 éj

-emeletes ágyas háló teremben: 4000 Ft/fő/4 éj

Minden szobatípushoz közös mosdóhelységek és elegendő számú wc-k tartoznak.

Egyszeri költség a 4 napra + 2.000 Ft ágynemű használati díj.

2. A napi háromszori étkezés költsége: 15.200 Ft/ fő/4 nap

3. A tábor részvételi díja: 35000 Ft/ fő

A táborba jelentkezést csak korlátozott létszámban, a férőhelyek arányában tudunk elfogadni a jelentkezés sorrendjében, de legkésőbb 2017. július 15-ig a homeokult@gmail.com email címen.

Májusi homeopátiás hét - Szombathely

Judit Nagy, 2017. ápr. 19. 23:30   [ 2017. ápr. 20. 3:36 frissítve ]


Figyeljünk a hasonlóra!

Judit Nagy, 2017. ápr. 5. 22:00   [ frissítve: 2017. ápr. 19. 11:26, felhasználó: Ilona Pecze ]

Homeopátiás pódiumbeszélgetések 

Élő szellemi párbeszédek a hasonlóság talaján 

Minden alkalommal Bóna László, a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság elnöke beszélget

egy-egy vendéggel

 A sorozat megnyitó beszélgetésének vendége: 

Ruediger Dahlke 

http://www.homeokult.hu/eloadasok

2017. május 28-án, vasárnap, 13.00 órakor 

Ruediger Dahlke népszerűsége Magyarországon immár több évtizede töretlen. Sokan az ő könyveiből kezdtek tudatosabb életet élni, az egészséges mozgás, táplálkozás, környezettudatosság útján sokan az ő gondolatai mentén, az ő inspirációjára indultak el. Az ő könyvei voltak az elsők, melyek közérthetően és népszerűen mutatták be a betegségek szimbolikus jelentését, felfedték a betegségeket, mint „a lélek nyelvét”. Az ő könyvei fedték fel a krízishelyzetekben, traumákban rejlő megújulási lehetőségeket, sok embernek jelentett ez egykor alapvető felismerést és segítséget. És nem utolsó sorban sokan az ő első könyveiből hallottak először a homeopátiáról is. Ritkán fordul meg személyesen Magyarországon, most rendkívüli lehetőség van élőben találkozni vele.

 

Ruediger Dahlkét egy pódium beszélgetés keretében a homeopátiáról kérdezzük. Személyes élményeiről, tapasztalatairól, a homeopátia jelenéről és jövőjéről, az emberiség gyógyulásáról hanyatlásáról vagy haladásáról kérdezzük őszinte nyíltsággal.

 

A pódiumbeszélgetés Dahlke két napos budapesti szemináriumának keretében lesz, melyre belépő jegyet a szemináriumra való belépőkkel együtt lehet váltani különféle konstrukcióban a szemináriumot rendező Kristálykert Központ honlapján. A honlapon a rendezvény minden részletéről pontos információkat lehet olvasni.

https://www.facebook.com/drruedigerdahlkemagyarorszagon/

 

1-10 of 116

Aloldalak (124): Az összes megtekintése