Ajánló

Bóna László

Klasszikus Hasonszenvészeti Szabadiskolát indít

 

Ez egy kétéves, gyakorlat-központú alapképzés lesz

Semmilyen végzettséget sem ad, nem ad papírt, diplomát, jogosítványt, sem felhatalmazást bármire. Kizárólag tudást ad.

(És akinek szükséges, annak látogatási igazolást állít ki, és ezt a CHE London elfogadja a későbbiekben azoknak, akik a CHE angol akkreditációja szerint a továbbiakban egyéni hallgatóként teljesítik az eddigi CHE tanulmányi követelményeit és angol diplomát szeretnének.)

Az iskola semmilyen előképzettséget nem igényel, nem támaszt követelményeket, nem tart vizsgákat, nem kér elvégzendő írásbeli vagy szóbeli munkákat.

(Kizárólag jelenléti ívet vezet, hogy aki a későbbiekben más iskolákat végez vagy a CHE London akkreditált diplomájára pályázik, annak látogatási igazolást adhasson ki.)

Az oktatást a két év folyamán mindvégig az iskola kezdeményezője és vezetője Bóna László tartja, néhány szaktárgy esetében az általa felkért vendégtanárral együtt. Toldi Vera és Hassmann Péter munkatársként rendszeres közreműködők lesznek egy-egy téma feldolgozásában.

A tanulmányi idő: két év – ez havonta egy hétvégi képzést jelent – ez egy péntek délutánból áll, délután négytől este nyolcig és egy másnap szombat egész napból, reggel kilenctől este hatig. A vasárnap szabad. Egy évben kilenc ilyen hétvége lesz, a két év alatt tizennyolc. Három hétvégéből áll egy trimeszter, a képzés két éve alatt ez hat trimesztert jelent hat téma köré rendeződve.

A képzés gyakorlat-központú lesz, végig élő, nyilvános esetfelvételeken nyugszik. A hallgatók előtt felvett esetek alapján, azokhoz kapcsolódva kerül sor a klasszikus hasonszenvészeti gyógymód elméleti alapjainak tisztázására, az eset-analízis különféle módszereinek megtanulására, és az élő esetek kapcsán választott szerek alapján kerül sor a legalapvetőbb hasonszenvészeti szerek gyógyszertanának megismerésére.

Egy tanulmányi egység a tervek szerint három különböző órából alakul a következőképpen: Egy eset nyilvános felvétele – utána az esethez kötődő, abból következő elméleti kérdések tisztázása – majd az adott esetnek választott szer teljes képének ismertetése egyéb szerektől való differenciálással együtt. Amennyiben az idő haladtával bizonyos szerekre nem érkezik eset, akkor a hiányzó alapszereket az éppen megjelenő esetek vonatkozásában ismertetjük, azoktól eldifferenciálva.

Egy hétvége alatt három eset kerül bemutatásra, ilyenformán pénteken egy hármas tanulmányi egység, szombaton két hármas tanulmányi egység kerül sorra, egy délelőtt, egy délután.

A két év tervezett trimeszterei időpontokkal:

Az iskolát egy teljes szombat-vasárnapot magába foglaló elméleti alapokat bemutató, bevezető tanfolyam nyitja. (Ez csak azoknak kötelező, akik az iskolába jelentkeznek, de ilyen oktatásban még sehol, semmilyen keretek között sem vettek részt.) Ennek időpontja: 2019. szeptember 14-15, szombat-vasárnap, mindkét nap reggel kilenctől este hatig.

Első trimeszter: A krónikus esetfelvétel, a krónikus totalitás, repertórium, gyógyszervizsgálat, materia medica – három hétvége: 2019. szeptember 27-28, október 11-12, november 8-9. Péntekenként délután négytől este nyolcig, szombatonként reggel kilenctől este hatig.

Második trimeszter: A második szerfelírás, szerválasztási metodikák, az esetkövetés alapjai, potenciaválasztás - három hétvége: 2019. november 22-23. 2020. január 10-11, február 7-8. Péntekenként délután négytől este nyolcig, szombatonként reggel kilenctől este hatig.

Harmadik trimeszter: A miazmák, a gyógyulás és megbetegedés dinamikája, elnyomás, rosszabbodás, palliáció, prevenció kérdései – három hétvége: 2020. március 6-7, április 3-4, május 8-9.

Negyedik trimeszter: Az akut esetfelvétel, akut totalitás, az akut és krónikus állapotok összefüggései, repertorizáció - három hétvége a 2020-2021-es tanévben

Ötödik trimeszter: A hosszútávú esetkövetés, a szerváltás, ismétlés, adagolás kérdései - három hétvége a 2020-2021-es tanévben

Hatodik trimeszter: Rétegek, életút, komplex gyógyítási stratégiák, különféle metodikák - három hétvége a 2020-2021-es tanévben.

 

Az iskola részvételi díja és fizetési kötelezettségei a következő módon alakul:

Egy iskolai hétvége: 28 000 Ft.

Egy trimeszter három hétvége, ennek költsége: 84 000 Ft

Az iskolába való beiratkozáskor első alkalommal két trimeszter díját kéri az iskola előre.

Utána minden trimeszter első hétvégéjén egy következő trimeszter díját kéri az iskola előre.

A bevezető kétnapos elméleti alaptanfolyam díja: 30 000 Ft.

 

Az iskola szervezője, az iskola rendjének fenntartója, a résztvevők lelki egészségének ápolója, gondozója, az iskola titkára: Reizer Szilvia. A jelentkezőket is ő regisztrálja.

Jelentkezni az iskolába pár mondatos bemutatkozással lehet írásban a homeokult@gmail.com  e-mail címen. Jelentkezéseket 2019. augusztus 20-ig fogadunk el, utána lezárjuk.

 

Homeopátiás Tábor - A GYÓGYÍTÓ FIGYELEM

Ilona Pecze, 2020. jún. 13. 22:54   [ 2020. jún. 13. 22:55 frissítve ]

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság
Tizenegyedik Nyári Homeopátiás Tábora
Bóna László vezetésével

A GYÓGYÍTÓ FIGYELEM

2020. augusztus 14-17-ig
Arany Rózsakereszt Konferencia Központ – Úny


Vissza az alapokhoz! Ahonnan a segítő erő fakad.

Hogyan ismerhetünk meg valakit? Mit jelent a megismerés? Mi a különbség az érzékelés, észlelés és megfigyelés között? Kell-e jó önmegfigyelési képesség ahhoz, hogy valaki a másik ember felé figyelemmel tudjon fordulni? Lehet-e erősíteni a figyelési képességet? Mikor gyógyít a figyelem és árthat-e? Mi az a figyelemzavar és mikor zavar a figyelem? Milyen egyéni karaktere van a figyelemnek? Hányféleképp lehet figyelni? Mit jelent a befelé figyelés és a kifelé figyelés? Hogyan változik a figyelemtől az, akire figyelnek? Vajon elég-e a puszta figyelem adása a megértéshez? Ki, hogy figyel? Így figyelsz Te, így figyelek én!
Művészeti foglalkozások, megfigyelési gyakorlatok, terápiás beszélgetések, kreatív írás, dramatikus játékok, mozgásgyakorlatok.

Ahogy eddig minden táborban úgy most ebben is: minden tevékenység választható, semmi sem kötelező.
„Nem tanultam a terápiás figyelmet, csak több ezer beszélgetésen vagyok túl. Amikor húsz évvel ezelőtt az első tanfolyamokat, homeopátiás képzéseket elindítottam, akkor a legfontosabb alapnak a gyógyító figyelem képességének elsajátítását éreztem. A tanfolyamok, iskolák egyszerű megfigyelési gyakorlatokból indultak. Most ennyi év, iskola, tanfolyam és nyári tábor után szeretnék visszatérni ezekhez az alapokhoz. Semmit sem szeretnék megtanítani, semmilyen rendszert sem szeretnék képviselni, egyszerűen csak a személyes tapasztalataimat átadni arról, ami a gyógyító figyelem terén történt velem.” Bóna László
A részvételhez nem feltétel a homeopátiás szakmai felkészültség, a táborban szerzett ismeretek hasznosak lesznek homeopátiás szakmával foglalkozók számára, de egyéb segítő foglalkozásúaknak is és azoknak is, akik „csak” önmagukon szeretnének segíteni.

A tábor bentlakásos. A programok egy összefüggő folyamat részei, ezért a táborban kezdettől a végéig érdemes részt venni. A tábor programja előadásokból, kiscsoportos foglalkozásokból, közös beszélgetésekből és művészi, alkotó tevékenységekből áll. A pontos órarend még alakul, a résztvevők számától is függ.

Érkezés: 2019. augusztus 14-én, pénteken, 14.00-16.00 óráig. Kezdés: aznap 17.00 órakor.
Befejezés: 2019. augusztus 17-én, hétfőn, 12.00 órakor. Távozás: 12.00-14.00-ig.

A tábor időtartama tehát három éjszaka, napi háromszori étkezés a Rendezvényközpont éttermében van felszolgálva, és mivel a táborhely messze van a falutól, érdemes ezt helyben igénybe venni. Az étrend vegetáriánus.

Elhelyezés 1-2-3-4 ágyas szobákban, a folyosókon közös fürdő helyiségekkel. A szállás ára az elhelyezéstől függ, ez kb. 3.000 - 5.500 Ft/fő/éj – ezt a jelentkezéskor egyénileg pontosítjuk annak függvényében, hogy ki milyen elhelyezést igényel.

Az étkezés ára a tábor időtartamára összesen (az érkezés napján, pénteken, csak vacsora, szombat-vasárnap reggeli-ebéd-vacsora, a távozás napján, hétfőn, csak reggeli) kb. 13. 000 Ft.

A részvételi díj: 48 000 Ft

Jelentkezni 2020. július 15-ig lehet a homeokult@gmail.com email-címen Reizer Szilvinél.

Várom a részvevőket szeretettel: Bóna László


Nyári homeopátiás tábor - Úny, Arany Rózsakereszt Pelikán Rendezvényközpont

Judit Nagy, 2019. jún. 13. 11:49

Bóna László nyári homeopátiás tábort tart

KÉPES KRÓNIKÁINK

avagy belső képeink vezérlő ereje

címmel

2019. augusztus 9-től 12-ig, péntek délutántól hétfőn délig

Únyban, az Arany Rózsakereszt Pelikán Rendezvényközpontban

Milyen belső képek határozzák meg életutunkat? Honnan erednek ezek a képek?

Mit jelent a belső látás és mit a külső? Mitől függ, hogy valamit hasonlóan látunk és mitől az, hogy különbözően? Honnan ismerjük fel saját életünk egyéni belső képeit és vannak-e egymással közös képeink?

Milyen gyógymódok használják a belső képeket gyógyításra? Képmeditáció, utazás képekkel, KIP képek, stb… És miként használjuk a belső képeket a homeopátiában? Érzet-módszer vagy képzet-módszer? Képek a homeopátiás gyógyszertanban. Tünetképek – gyógyszerképek.

Művészi munka: Kép-alkotás, kép-ző-művészet, kép-es beszéd, kép-írás, kép-mutatás.

Kép-ességek és kép-telenségek.

A részvételhez nem feltétel a homeopátiás szakmai felkészültség, a táborban szerzett ismeretek hasznosak lesznek homeopátiás szakmával foglalkozók számára, de egyéb segítő foglalkozásúaknak is és azoknak is, akik „csak” önmagukon szeretnének segíteni.

A tábor bentlakásos. A programok egy összefüggő folyamat részei, ezért a táborban kezdettől a végéig érdemes részt venni. A tábor programja előadásokból, kiscsoportos foglalkozásokból, közös beszélgetésekből és művészi, alkotó tevékenységekből áll.  A pontos órarend még kép-lékeny. A résztvevők számától is függ.

Érkezés: 2019. augusztus 9-én, pénteken, 14.00-16.00 óráig. Kezdés: aznap 17.00 órakor.

Befejezés: 2019. augusztus 12-én, hétfőn, 12.00 órakor. Távozás: 12.00-14.00-ig.

A tábor időtartama tehát három éjszaka, napi háromszori étkezés a Rendezvényközpont éttermében van felszolgálva, és mivel a táborhely messze van a falutól, érdemes ezt helyben igénybe venni. Az étrend vegetáriánus.

Elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban, a folyosókon közös fürdő helyiségekkel. A szállás ára az elhelyezéstől függ, ez kb. 2500-3000 Ft/fő/éj – ezt a jelentkezéskor egyénileg pontosítjuk annak függvényében, hogy ki milyen elhelyezést igényel.

Az étkezés ára a tábor időtartamára összesen (az érkezés napján, pénteken, csak vacsora, szombat-vasárnap reggeli-ebéd-vacsora, a távozás napján, hétfőn, csak reggeli) kb. 12 000 Ft.

A részvételi díj: 48 000 Ft

Jelentkezni 2019. július 20-ig lehet a homeokult@gmail.com email-címen Reizer Szilvinél. 

Nyári homeopátiás tábor

Ilona Pecze, 2018. jún. 19. 8:33   [ 2018. júl. 22. 23:00 frissítve ]

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság 

Nyári homeopátiás tábort rendez

Bóna László
vezetésével

A keresztút – ami az életúthoz hasonló

A kálvária stációi, mint egészség és betegség dinamikus folyamatai az életút teljességében
címmel

Ajánljuk mindazoknak, akik részvevői voltak az előző évadokban Bóna László klubjainak vagy szeretnének bekapcsolódni és megismerni a homeopátiás szemlélet és a hermetikus tradíció összefüggéseit és annak gyakorlati gyógyítói hasznát.

A táborban a részvevők az emberi életút univerzális visszatérő, ismétlődő mintázatait igyekeznek feltárni, megismerni. Feldolgoznak konkrét életrajzokat gyógyítói esetfelvételek során és személyes beszélgetéseken keresztül egyaránt. Megismerkednek azzal, hogy a kálvária stációi, maga a keresztút mennyiben egy rejtett, hermetikus tudás megfogalmazása és mennyiben egy konkrét analógiája az általános emberi sorsnak. A részvevők nem pusztán elméleti úton foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, hanem az életút stációit különféle művészi alkotó munkák során kísérlik meg átélni és saját élményként tapasztalni. A táborban kis csoportokban különféle művészi műhelyek fognak működni: kreatív írás, mozgás, zene, dramatikus improvizáció, animációs tárgyjáték, festés. 

A tábor bentlakásos, egy folyamatot képez, amelynek szerves része az együtt töltött teljes idő. 

Érkezés: 2017 augusztus 10-én, pénteken, délután 2-kor, távozás augusztus 14-én, kedden, délelőtt 11 óráig. 

Ez négy éjszaka és három teljes nap – elhelyezés 2-3-4 ágyas szobákban közös fürdőszobákkal és wc-vel. Mivel a tábor helyszíne a természetben van, a napi háromszori étkezést is közösen fogyasztjuk a helyszínen.

A tábor helyszíne: Úny – Arany Rózsakereszt Szellemi Iskola - Pelikán Konferenciaközpont

A tábor költségei három tételből tevődnek össze:

1/ A szállás költsége annak függvényében, hogy ki hány ágyas szobába kéri elhelyezését: 

Négy személy egy szobában: 8000 Ft/fő (2000 Ft/fő/éj)

Három személy egy szobában: 8800 Ft/fő (2200 Ft/fő/éj)

Két személy egy szobában: 10 000 Ft/fő (2500 Ft/fő/éj)

Egy személy egy szobában: 18 000 Ft/fő (4500 Ft/fő/éj)

2/ Étkezés

A napi háromszori étkezés költsége: 13 900 Ft összesen a négy napra. Ez tartalmazza az érkezés napján a vacsorát, a távozás napján a reggelit, és három napon át a reggeli-ebéd-vacsorát. Az ételek helyben készülnek és vegetáriánus menüt tartalmaznak.

3/ A tábor részvételi díja: 55 000 Ft/ fő 

A táborba a jelentkezést csak korlátozott létszámban, a férőhelyek arányában tudunk elfogadni a jelentkezés sorrendjében, ezért kérünk mindenkit, hogy részvételi szándékát minél előbb jelezze
 a homeokult@gmail.com email címen.

Figyeljünk a hasonlóra! - Homeopátiás pódiumbeszélgetések

Ilona Pecze, 2017. szept. 5. 15:12   [ 2017. szept. 5. 15:14 frissítve ]

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság új sorozatot indít

Figyeljünk a hasonlóra!

címmel

Homeopátiás pódiumbeszélgetések

Eleven szellemi párbeszédek a hasonlóság talaján

Minden alkalommal

Bóna László, a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság elnöke beszélget

egy-egy meghívott vendéggel


A beszélgetések kéthetente lesznek szerda esténként 19.00 órától 21.00 óráig.


Az első beszélgetés: 2017. október 4-én lesz

Az est meghívott vendége Geréb Ágnes, szülész-nőgyógyász szakorvos, pszichológus, független bába

"Szegeden születtem és éltem, tanultam, egyetemi színpados koromat is ott töltöttem, dolgoztam is, gyerekeket is szültem 1952-től, majd 42 éves koromban, utolsó gyerekem születése kapcsán Budapestre költöztem, ahol egészen a bebörtönzésemig gyerekeket neveltem, otthonszüléseket kísértem. Közben szereztem még egy-két diplomát. Hét éve ülök régi és új diplomáimon (szülész-nőgyógyász szakorvos, pszichológus, bábaképzés és diplomás bábaképzés) és közben még próbálom beszerezni a homeopátiás úthoz vezetőt is, na meg gyerekeket-unokákat és édesanyámat kísérem az útján."

A második: 2017. október 18-án

Az est meghívott vendége Székely Anikó, tanár, antropozófus

Főbb kutatási témái: Az antropozófia, mint belső tevékenység, út. A szabad vallás a Waldorf pedagógiában. Az "Égi lajtorján" című könyv szerzője.

Anikó néni a maga kilencven évével, szelíd humorával és mély emberi bölcsességével a magyar antropozófia meghatározó személyisége, kivételes alkalom beszélgetni és találkozni vele.


A harmadik: 2017. november 8-án

Az est meghívott vendége Tasnádi István, író, rendező

"Költőként kezdtem. Aztán kritikus lettem. Később írni kezdtem dolgokat, amit mások kritizálhattak, főleg drámákat. És bábjátékot, hangjátékot, dalszöveget, ifjúsági regényt és operett librettókat. Újabban filmeket és tévésorozatokat is írok (Terápia, Aranyélet).

Negyvenkét éves koromban, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, egy nagy sötét erdőbe jutottam. A spirituális válságból meggazdagodva léptem ki. Például ennek az időszaknak köszönhetem Bóna László barátságát. "

 

A negyedik: 2017. november 22- én

Az est meghívott vendége Mészáros Zoltán, "természetes lovasember"

"20 éve foglalkozom lovakkal, a faj kommunikációs rendszerének tanulmányozása mellett, annak az ember által szükségszerű használandóságának és használhatóságának figyelembe vételével. Hetedik éve foglalkozom emberek tanításával is e kommunikációs rendszerre alapozva, több száz sikeres kapcsolódás létrejöttével lovak és emberek között. E mellett lovak mentális és fizikai (főleg mozgásszervi) rehabilitációjával foglalkozunk csákvári telephelyünkön bentlakásos, valamint ország szerte kiszállásos elérhetőséggel. "

Az ötödik: 2017. december 6-án lesz.

Az est meghívott vendége Baráth Gyula, költő, forgatókönyvíró, "mennydörgés"

"15 év börtönbüntetés után életút változtatás, család alapítás, és a saját démonaim legyőzése lesz életem vezér fonala. "

A beszélgetéseket 2018-ban folytatjuk.


A beszélgetések helyszíne: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér (korábbi Sophianum) 1015 Bp. Hattyú utca 14. - Hattyúház.

Az egyes beszélgetésekre a belépőjegy 2500 Ft.

A beszélgetésekre a korlátozott férőhelyek miatt előzetes bejelentkezés szükséges a homeokult@gmail.com e-mail címen. A jelentkezéseket minden beszélgetés előtt egy héttel lezárjuk, és utána csak a maradék helyekre tudunk elfogadni újabb jelentkezőket. Minden érdeklődőt arra kérünk, hogy minél előbb jelezze helyfoglalását.

Hermetikus Homeopátia Szabadiskola

Ilona Pecze, 2017. szept. 1. 3:04


A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

elindítja a

Hermetikus Homeopátia Szabadiskolát


Bóna László vezetésével – vendégtanárok, meghívott előadók részvételével


Az iskola nyitó konferenciája – egyben első tanítási napja:

2017. október 1-én vasárnap

9.00 órától 18.30-ig.


Az iskola többi konferencia napja a 2017/18-as évadban körülbelül kéthavonta lesz egy-egy vasárnapon a következő napokon 9.00 órától 18.30-ig:

2017. november 26., 2018. január 28., február 25., április 22., június 17.


Az iskola feltárja, elemzi a homeopátiás gondolkodás, természetfilozófia, szellemiség szerves összefüggését az emberiség legősibb kultúráival, kapcsolatát a gyógyítás különféle hagyomány rendszereivel. Bemutatja, hogy a homeopátiás szemlélet miképpen gyökerezik a legősibb kulturális tradíciókban. Ezáltal kíván segíteni egy olyan modern gyógyítói szemléletet, mely a lét legmélyebb megértéséből táplálkozik, az emberi tudás legősibb tradícióiból ered, arra épül, mint biztos talajra, azzal őriz folytonosságot, beleértve mindazokat az eredményeket, melyeket ehhez a tudományos szemlélet hozzátesz.

Az iskola a következő témákat tervezi:

Szimbólumok, mint rejtett erőforrások

Szakrális anatómia

Az okkult növénytan és modern gyógyelemtan összefüggései

Különféle ősi kultúrák kozmológiáinak és az emberi test élettani folyamatainak összehasonlító elemzése

A dinamikus gyógyszervizsgálat, dinamikus szerek készítése a gyakorlatban

A homeopátiás gyógyszervizsgálat, mint a megismerés külső és belső útjának szintézise

A kozmosz homeopátiás törvényszerűségei szemben a földi, fizikai törvényekkel

Az eredeti hagyomány szerinti hermetikus tanok és a jövő gyógyszereinek hatásmechanizmusa közti összefüggések


Az iskola az első évben szabadiskolaként, konferencia formában működik, minden tanítási napon a téma jeles szakértőinek, vendégtanároknak, vendégelőadóknak a részvételével – Bóna László vezetésével. Minden tanítási nap előtt külön közzétesszük a részletes programot.


Az első alkalom részletes programja:

9.00-10.30 Bevezető előadás Bóna Lászlótól

10.30-11.00 Szünet

11.00-12.30 A homeopátiás szemlélet alkímiai gyökerei

Előadó:  Orosz László Wladimir, filozófus, asztrológus

12.30-14.00 Ebédszünet

14.00-15.30  A szimbólumokban és az analógiás látásban rejlő gyógyító erő

Előadó: Csörgő Zoltán, szimbólumkutató, tanár, író

15.30-16.00 Szünet

16.00-17.30 Homeopátiás hatásmód az antropozófia megvilágításában,

Eleven kapcsolat kozmosz és ember közt

Előadó: Gyuricza László, antropozófus, a Jupiter Egyesület kozmológiai témavezetője

17.30-17.45 Szünet

17.45-18.30 Befejező előadás Bóna Lászlótól


Az iskolába nincs tagfelvétel, a részvétel szabad és bárki számára nyitott, nem igényel előzetes szakértelmet, előképzettséget. A részvételi díj viszont a folyamatos részvétel arányában csökken.

Az iskola minden tanítási napjára külön előzetes bejelentkezés szükséges. Azoknak, akik az adott tanítási nap előtt egy héttel bejelentkeznek, azok részesülnek a látogatás arányában csökkenő kedvezményben.

Mindenki, aki első alkalommal jön, bármelyik iskolai napon is csatlakozik be, első alkalommal 18 000 Ft-ot fizet. Aki második alkalommal is jön, mindegy, hogy melyik alkalom a számára a második, már csak 15 000 Ft-ot fizet. A harmadik alkalommal is részvevők 13 000 Ft-ot fizetnek. A negyedik alkalom díja azoknak, akik már negyedszer is részt vesznek 11 000 Ft. Az ötödik alkalommal részt vevők már csak 8000 Ft-ot fizetnek erre az alkalomra. Akik pedig mind a hat alkalmon részt vesznek, azok az utolsó napra már csak 5000 Ft-ot fizetnek.

Akik az adott tanítási nap előtt legalább egy héttel nem regisztrálnak, azok minden alkalommal a teljes első árat fizetik.

Bejelentkezni, regisztrálni a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság levelezési címén kell: homeokult@gmail.com. Regisztrálni előre is lehet a teljes sorozatra vagy egyes későbbi napokra.


Az első alkalomra a jelentkezési határidő: szeptember 24.

A Hermetikus Homeopátia Szabadiskola szemináriumainak helyszíne minden alkalommal a Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér – Hattyúház, 1015. Bp. Hattyú utca 14.


Várunk szeretettel a Hermetikus Homeopátia Szabadiskolába

Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

Homeopátiás klub XV. évad - Az ember mint kozmosz

Ilona Pecze, 2017. aug. 14. 6:49

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaságban

Kezdődik a Tizenötödik Évad!!!


Bóna László 2003 óta minden évben havonta megrendezett homeopátiás klubjainak tizenötödik évadja 2017-18-ban


Az ember mint kozmosz

A testi, lelki és szellemi folyamatok homeopátiás összehangolása – alkímiai analógiák segítségével


Az előző évadban – Az ember mit lombik című előadás sorozatban – sorra vettük a különféle szervrendszerek és a hozzájuk tartozó életfunkciók alkímiai értelmezését. Elemeztük, hogy miként válhat hasznára ez a hagyományos gondolatrendszer a mai homeopátiás gondolkodás és gyógyítói gyakorlat számára. Olyan témákat érintettünk, mint az agy és a szem, a látás összefüggései, a szív és az én kapcsolata, a húgyúti szervek és az emésztő- és kiválasztó rendszer felépítő és lebontó erői, a máj, epe, lép kozmosszal való analógiái, a lélek és lélegzet viszonya a tüdőben, a mozgás szerepe Ég és Föld között az izom- és csontrendszer vonatkozásában. (Ezekről az előadásokról hangfelvétel kapható azok számára, akik be szeretnének csatlakozni ebbe a gondolkodásba ebben az, tizenötödik évadban. A becsatlakozni szándékozók számára külön összefoglaló előadást is tartunk mielőtt az új évad elkezdődik 2017. szeptember 17-én.)

Az idei évad részben ennek a sorozatnak a folytatása, de ezekben olyan témákat érintünk, melyek nem csak egyes szervrendszerekhez kötöttek, hanem többnyire általánosabb életfunkciók. Olyan témákat veszünk sorra, mint a gondolkodás-figyelem-emlékezet, alvás és álmodás, fogantatás-várandósság-születés, haldoklás és halál, öregedés, ösztön és tudatosság, érzékelés és érzéketlenség, akaratlanság és akarat … stb. Értelmezzük ezen témák szellemi hátterét, a bennük rejlő egészséges és kóros folyamatokat, eseteket elemzünk, és minden alkalommal bemutatunk néhány, az adott témához tartozó specifikus homeopátiás szert is.

A 2017-18-as évad klubjai a következő – hagyományosan hétfői – napokon lesznek:

2017. október 9., november 20., december 18.,

2018. február 5., március 19., április 16., május 7., június 4.

Az előadások minden alkalommal 17.00 órakor kezdődnek és 20.30-ig tartanak.

Az előadások helyszíne: Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér (korábbi Sophianum) 1015 Bp. Hattyú utca 14. - Hattyúház.

A részvételi díj: HGYT vagy MHOE tagság esetén - 3500 Ft/alkalom, egyesületi tagság nélkül - 5500 Ft/alkalom.

Az előadások nyitottak, arra előzetes bejelentkezés nem szükséges. Információ a homeokult@gmail.com e-mail címen kérhető.

Az ember mint lombik - összefoglaló nap

Ilona Pecze, 2017. aug. 14. 6:44   [ 2017. szept. 13. 4:23 frissítve ]

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság


Az ember mint lombik

Életfolyamatok és alkímiai műveletek analógiái – ahogy homeopátiás szerekben megtestesülnek

címmel

összefoglaló napot tart

Bóna László 2016/17-es évadban tartott homeopátiás klubjain elhangzott előadásaiból


2017. szeptember 17-én vasárnap 9.30-18.30-ig


A 2016/17-es évadban Bóna László havi rendszerességgel tartott homeopátiás klubokat, melyben különböző szervrendszereket és életfolyamatokat vett sorra egy olyan alkímiai nézőpontból, mely a homeopátiás gyógyítás szempontjából is közelebb vihet és segíthet a szerválasztásban, a gyógyulásban. Olyan témákat érintett, mint az emésztés, kiválasztás, bélrendszer és húgyutak, szem és látás, agy, szív, mozgás és izomrendszer, légzés és tüdő, máj, epe, lép. Az egyes szervrendszerek kapcsán érintett néhány specifikus szert, mely az adott szervre és funkcióra meghatározóan hatással van és elemezte ezeket a szereket alkímiai összefüggések értelmében, és az egyes életfolyamatok szellemi tartalmának vonatkozásában.

Most egy napon Bóna László igyekszik összefoglalását adni az ebben az évadban elhangzottaknak.

Ajánljuk ennek meghallgatását, akik érdeklődnek ez iránt, de az év során nem volt lehetőségük meghallgatni. Azoknak, akik be szeretnének csatlakozni az idén októberben induló új évadba és ismerni szeretnék az előzményeket. Azoknak, akik csak néha tudtak az előző évadban egy-egy előadást meghallgatni és nem állt össze a számukra az egész koncepció. És azoknak, akik végig hallgatták az előző évadot, de szívesen hallanák sűrítve összefoglalva.


Az összefoglaló nap helyszíne: Budapest, II. Tapolcsányi u. 12/a

Részvételi díj: Előzetes bejelentkezés esetén - egyesületi tagsággal (HGYT, MHOE): 12 000 Ft, egyesületi tagság nélkül: 15 000 Ft. A helyszínen fizetve - egyesületi tagsággal: 15 000 Ft, tagság nélkül: 18 000 Ft.

Az előzetes bejelentkezéseket 2017. szeptember 10-ig fogadjuk a homeokult@gmail.com e-mail címen. Utána már csak helyszíni jelentkezés és fizetés lehetséges.  


Minden érdeklődőt várunk szeretettel: Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

„CHE Plusz”

Ilona Pecze, 2017. júl. 23. 17:34


„CHE Plusz”


A CHE Homeopátiás Magániskola és a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

közös szervezésében

„A homeopátiás tudat kitágítása” címmel

Bóna László szakmai továbbképzést tart

a 2017-18-as tanévben hét szombati napon reggel 9 órától este 6 óráig

 1. Aggravatio – Rosszabbodás – 2017. november 4.

 2. Suppressio – Elnyomás – 2017. december 2.

 3. Relapsus – Visszaesés – 2018. január 13.

 4. Preventio – Megelőzés – 2018. február 10.

 5. Palliatio – Csillapítás – 2018. április 7.

 6. Amelioratio – Javulás – 2018. május 26.

 7. Simillimum – A leghasonlóbb szer – 2018. jún 9.

Az egyes alkalmak előadásokat tartalmaznak, melyeket Bóna László tart, néhány esetben vendégelőadók szerepelhetnek, élő esetfelvételeket mutatunk be, esetértelmezéseket, szakmai vitákat, pódium beszélgetéseket rendezünk az adott témákban.

A szakmai továbbképzés azon homeopátiával foglalkozó gyógyítóknak, vagy a homeopátia iránt érdeklődőknek ajánljuk, akik kellő alapismeretekkel és gyakorlattal rendelkeznek ahhoz, hogy a homeopátia konkrét szakmai kérdéseiben elmélyedjenek.

A témák részletesen:

 1. A rosszabbodás – Szükséges-e a gyógyuláshoz a rosszabbodás, van-e természetes ritmusa a gyógyulásnak, mi az a gyógyulási krízis, mikor értelmezzük a rosszabbodást a gyógyulás részének és mikor a betegség elmélyülésének, honnan lehet ezt felismerni?

 2. Az elnyomás – Mikor mivel és mit nyomunk el, milyen következményei lehetnek, mikor szükséges az elnyomás, függőséget alakít-e ki az elnyomás, mi a hasonlóság a testi és a lelki elnyomás között, hogy függ össze a társadalmi elnyomás a gyógyszeres elnyomással? Az elnyomás történelme. Elnyomás a miazmák tükrében. Mi az, ami elnyom és mi az, ami nem?

 3. A visszaesés – Mitől tér vissza egy korábbi állapot, minden visszaesés visszatérés-e vagy van, ami előre haladás? A gyógyulás ideje, viszonya a múlthoz és a jövőhöz, az élet egészéhez. Van-e „előreesés”, ha van visszaesés? Mikor függőség a betegség?

 4. A megelőzés – Valójában mit akarunk megelőzni? Milyen félelmek vannak az egészséges emberben és az már betegség-e? Látszik-e a jelenben, amit meg akarunk előzni a jövőben? Mi előzmény és mi következmény? Mi az, ami szükségszerűen bekövetkezik és mi az, ami elkerülhető? A karma és betegség.

 5. A tünetek enyhítése, csillapítása – Mikor nincs esély a valódi egészség helyreállítására? A fájdalom szerepe a gyógyulásban. A fájdalomcsillapítás elnyomás-e? Mikor elégszik meg a gyógyító a gyógyulással és mikor a beteg, mikor esik ez egybe és mikor nem. A csoda, a remény és reménytelenség, avagy a valósággal való szembenézés kalandjai. Mi az, ami nem tud változni? Mihez kell a betegség? Mit ne gyógyítsunk, van-e egyáltalán ilyen? Mikor nem gyógyít a gyógyító, csak fenntart egy állapotot? Miért teszi ezt?

 6. A javulás – Mi az igazi és a teljes gyógyulás, mik ennek a stádiumai, létezik-e elakadás, megrekedés a gyógyulásban? Mit kezdjen a gyógyító a megrekedt esettel, hogyan tud kibogozni egy összekuszálódott esetet, mitől zavarodhat meg egy gyógyulásnak indult folyamat? Mitől nem változik, aminek változnia kéne, mi ennek az elakadásnak az értelme, hogyan kezeljük ezt?

 7. A leghasonlóbb szer -  Ha az ember egy egész, akkor mit jelent, hogy rétegei vannak az egészségének? A leghasonlóbb szer mihez hasonló – a személyiségéhez, a sérüléseihez, a tüneteihez, az alkatához? Lehet-e valakinek egy segítő szere és ha van ilyen, meddig hat neki, és mire, és mikor változik ez az egyetlen szer, és akkor hány szerből áll az egyetlen? Az Egy nézeteinek sokfélesége.

A hét szombat egységes továbbképzési folyamatot alkot. Jelentkezéseket az egész továbbképzésre fogadunk el, a tandíjat vagy előre az egész továbbképzésre vagy két egyenlő részletben kérjük megfizetni. Az első részletet az első alkalom előtt, a második részletet a harmadik alkalom után. Alkalmanként egyes előadásokat látogatni csak külön indokolt esetben és felár ellenében lehet.

A hét alkalmas továbbképzés díja: 105 000 Ft (alkalmanként 15.000Ft értékben).  

Az egyes továbbképzési napokon való részvétel alkalmanként, külön kérésre, 20 000 Ft-ba kerül.

Azok a hallgatók, akik a CHE+ továbbképzés szombatjait követő vasárnapi CHE Szabadiskola hét alkalmas programjára is jelentkeznek egyben, a két programot összevontan, kedvezményesen fizethetik.  A két program együttes díja: 147 000 Ft, ez tartalmazza a hét továbbképzési szombatot és a vasárnapi szabadiskola hét előadását összevontan kedvezményes 21 000 Ft/hétvége áron. Ezt az összeget szintén teljes összegben előre vagy két egyenlő részletben kérjük befizetni.

A továbbképzés helye: Budapest,I.Hattyú u.14. Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér

A továbbképzésre előzetes bejelentkezés szükséges 2017. szeptember 30-ig a következő e-mail címen: homeokult@gmail.com.


Homeopátiás Szabadiskola

Ilona Pecze, 2017. júl. 23. 17:31


A CHE Homeopátiás Magániskola és a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság közös szervezésben

Homeopátiás Szabadiskolát


indít, melyet Bóna László tart

a homeopátia filozófiája, alapkérdései, szemlélete iránt érdeklődőknek

„A homeopátia, mint az univerzum nyelve” címmel

a 2017-18-as évadban hét vasárnapon reggel 9 órától délután fél 2-ig

A hét vasárnapon a hét főbűnt vesszük sorba, mint megbetegítő okokat. Az egyes alkalmakon életutakat, emberi sorsokat elemzünk a homeopátia látásmódja szerint a betegség és egészség tükrében. Homeopátiás szereket, esszenciákat ismerünk meg az egyes témákkal kapcsolatban, értelmezzük a testi betegségek, tünetek hasonlóságát lelki, szellemi folyamatokkal.

 1. Kevélység – 2017. november 5.

 2. Kapzsiság – 2017. december 3.

 3. Bujaság – 2018. január 14.

 4. Irigység – 2018. február 11.

 5. Falánkság – 2018. április 8.

 6. Harag – 2018. május 27.

 7. Lustaság – 2018. június 10.

A Szabadiskola hét vasárnapjának programja egy folyamat részét képezi, jelentkezéseket a teljes programra tudunk elfogadni, az egyes alkalmakra külön csak indokolt esetben, külön kérésre és felárral.

A hét vasárnapból álló sorozat díja 63 000 Ft (alkalmanként 9000 Ft értékben), amit az első előadás előtt teljes összegben kérünk megtéríteni, vagy két részletben az első alkalom és a harmadik alkalom előtt.  

Külön kérésre egy-egy vasárnapi részvétel alkalmanként 14 000 Ft.

Azok a hallgatók, akik a Szabadiskola programján kívül a CHE szombati továbbképzésein is részt vesznek, további összevont kedvezményben részesülnek. Ennek részleteiről a CHE továbbképzésének hirdetményében lehet információkhoz jutni.

A Szabadiskola helyszíne: Budapest, I. Hattyú u.14. Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér

A Szabadiskolába előzetes jelentkezés szükséges 2017 szeptember 30-ig, a következő e-mail címen: homeokult@gmail.com.


Hol áll a fejem, kié a szívem?

Ilona Pecze, 2017. júl. 5. 18:34

Hol áll a fejem, kié a szívem?1-10 of 121

Aloldalak (129): Az összes megtekintése