Magunkról

Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

II. Tapolcsányi u. 12/a
06 30 529 9144
06 30 529 9143

Társaságunk egy 2001 óta rendszeresen találkozó és közös tevékenységet végzô, több kötetlen szálon összefonódó csoportosuláson alapszik, és a kétezerhatos esztendô elején alakult át Egyesületté. Igyekszünk összefogni mindazon szellemi erôket, akik a homeopátia szellemiségének figyelembevételével saját hivatásukban és életükben megvalósítani próbálják a tudomány, spiritualitás, művészet egységét.

A homeopátiára nem csupán mint alternatív gyógymódra tekintünk, hanem mint az élet, a természet, az univerzum rendjére, az élet működésének alapvetô törvényszerűségére, melyet megismerve olyan tudáshoz juthatunk, mely hasznos, nem pusztán a gyógyításban, hanem a személyes élet minden területén. A Társaság teret ad a homeopátia filozófiája és gyakorlata iránt érdeklôdôknek, akik nem elsôsorban az orvosi gyakorlatból érkeznek, hanem tágabban értelmezve gyógyítói, nevelôi, művészi, segítô szellemi és gyakorlati tevékenységet fejtenek ki a világ jobbításának irányába.

Heti rendszerességgel tartunk összejöveteleket, valamint folyamatosan szervezünk különbözô rendezvényeket, fesztiválokat, szakmai konferenciákat. A Társaság égisze alatt működik a Sycosis Homeopátiás Iskola, melynek minden tagja folyamatos egyéni munkát végez a homeopátiás gondolkodás, szemléletmód kitágítására, ki-ki saját külön szakmai területének és személyes érdeklôdésének, elkötelezettségének irányából. Az Iskola havi rendszerességgel elôadásokat tart, kisebb munkacsoportokban kutatásokban dolgozik, publikációkat készít, szakirodalom fordításokat végez.

A Társaság pártoló tagjainak sorába várunk tehát orvosokat, laikusokat, művészeket, pedagógusokat, gyermeket nevelôket, tudományos kutatókat, az informatika, az ezoterikus hagyományok, a filozófia, a pszichológia, a történelem, a spiritualitás, a vallás iránt érdeklôdô különféle szakmabelieket és szakmán kívülieket. A pártoló tagok rendszeres tájékoztatást kapnak a Társaság aktuális programjairól, azokon való részvétel esetén a részvételi díjból kedvezményt kapnak. Részt vehetnek a Sycosis Iskola munkájában és csatlakozhatnak valamilyen munkacsoport tevékenységéhez, egyéni munkát vállalhatnak publikációk készítésében, fordításban, tolmácsolásban, rendezvényszervezésben. Igyekszünk segíteni az egyéni munkák nyilvánossághoz juttatását.

A Társaságba pártoló tagként be lehet lépni bármelyik rendezvényünkön vagy az irodánkban a belépési nyilatkozat kitöltésével és az éves tagdíj befizetésével.


                                                                                                    Bóna László


Comments