Szabad szülést Magyarországon petíció

Magyar Országgyűléshez (kattintson ide az aláíráshoz)

Alulírottak tiltakozásunkat fejezzük ki amiatt a lehetetlen helyzet miatt, ami hazánkban az intézeten kívüli szülést övezi. Az otthonszülést választó családoknak felelős szaksegítséget nyújtó dr. Geréb Ágnes és bábatársai a demokráciához méltatlan koncepciós per alanyaivá válhattak. 
Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy olyan sajnálatos eset miatt kell bíróság előtt állniuk, ami kórházakban is megtörténhet, megtörténik. Az intézeten kívüli szülés csecsemőhalálozási mutatója Magyarországon 1 ezrelék, míg a kórházi 8 ezrelék (a nemzetközi adatok is ugyanezt mutatják szinte mindenhol, ahol szabályozott körülmények között folyik az intézeten kívüli, szaksegítséggel történő szülés: a csecsemő mortalitás és morbiditás, valamint az anyai halálozás mutatói is jobbak vagy legalább olyan jók, mint a kórházi szüléseké). 
Hazánk bábái a fennálló rendezetlen joghézag miatt nem gyakorolhatják megfelelő keretek között hivatásukat, így jelenleg a munkájukat nem a bábaszakma által felállított és elfogadott protokollok alapján ítélik meg, hanem egy másik szemléletmód - a medikalizált orvosi paradigma - protokolljai alapján. A jelenlegi jogsértő helyzetben nem csak az intézeten kívüli szülést választó családok részesülnek hátrányos megkülönböztetésben, hanem azok az elhivatott szakemberek is, akik ebben őket támogatják, hiszen az otthonszülést kísérő bábák most gyakorlatilag egy másik szakma szemlélete és protokolljai alapján állnak bíróság előtt. 
A magyar országgyűlés alkotmányos mulasztása, hogy az intézeten kívüli, szaksegítséggel való szülés jogi, finanszírozási, intézményi és oktatási kereteit nem hozta létre. Erre a tarthatatlan állapotra nem mentség az sem, hogy a nemzetközi szakmai ajánlásokat, tudományos bizonyítékokat, a téren több évtizedes tapasztalattal bíró szakemberek véleményét figyelmen kívül hagyva a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium makacsul ellenzi az otthonszülést – a joghézag ettől függetlenül fennáll, méltatlan helyzetbe hozva azokat, akik az alkotmányban foglalt önrendelkezési jogukkal élve szeretnék szabadon megválasztani, hogy gyermeküket hol, hogyan, milyen szaksegítséggel szeretnék világra hozni. 
Követeljük, hogy az illetékes szakmai szervek mozdítsák elő az érdekelt felek közötti hatékony együttműködést, és orvosolják ezt az országunkhoz méltatlan állapotot. 
Kérjük továbbá az igazságszolgáltatást is, hogy elfogulatlan és józan módon mérlegelje a felhozott tényeket, és ne legyen részese az intézeten kívüli szülést támogató szakemberek üldözésének. 

Comments