GYIK

Gyakran ismételt kérdések a 4-éves képzéssel kapcsolatban


Milyen gyakran lesznek vizsgák?

Félévente várhatóak a vizsgák, melyek szóbeli beszámolók, írásbeli vizsgák vagy beadandó írásbeli munkákból állnak.A 4-éves képzés végén szakdolgozat és záróvizsga zárja a képzést.

Beszámítanak-e a korábbi homeopátiás tanulmányok? Kaphatok -e felmentést a tantárgyak alól?

A CHE Budapest diplomás homeopata képzése egységes szellemi koncepción alapuló tanrendre épül. Bizonyos tantárgyakból felmentést csak írásbeli kérvény beadásával, egyéni elbírálás alapján tudunk biztosítani.

 

Beszámítanak-e a korábbi természetgyógyász tanulmányok? Kaphatok -e felmentést tantárgyak alól?

Korábbi természetgyógyász tanulmányok a képzésbe nem számítanak be, mivel a homeopátia a más természetgyógyászati ágaktól különböző, önálló medicina.

 

Beszámítanak-e a korábbi egészségügyi tanulmányok pl. ETI vizsga? Kaphatok -e felmentéstaz egészségügyi tantárgyakból? 

Az egészségügyi vagy homeopátiás előképzettséggel rendelkező jelentkezők - pl. orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi főiskolát végzettek, pszichológusok és/vagy ETI vizsgával rendelkezők, természetgyógyászok -  az előképzettségben elsajátított tantárgyak óralátogatása és vizsgái alól felmentést az előképzettséget hivatalosan igazoló dokumentumok alapján kérhetnek.

 
Ha már rendelkezem homeopátiás előképzettséggel, kihagyhatom-e az alaptanfolyamot?  Ha szeptemberben kezdem az iskolát, mennyivel csökken az éves tandíj ára?

Az éves tandíj nem változik.  Az alaptanfolyam a 4-éves képzés szerves része.  Szeptemberi kezdés csak homeopátiás előtanulmányok esetén lehetséges, ezek egyéni, írásos elbírálása után. A megfelelő előképzettséggel rendelkező hallgató az alaptanfolyam óralátogatása alól ugyan felmentést kaphat, a vizsgákon azonban ugyanazokat a követelményeket kell teljesítenie, mint az alaptanfolyamot végzetteknek. Igény esetén az alaptanfolyamról hanganyagot tudunk biztosítani.

Milyen könyvekből fogok tanulni?
A képzés kötelező irodalma hozzáférhető magyar nyelven, a könyvek megvásárolhatók az iskola közvetítésével vagy egyénileg is. Az ajánlott irodalom egy része angol illetve német nyelvű, azonban több magyar nyelvű ajánlott irodalom is bővíti a hallgatók ismereteit.

Mik a 4-éves képzés témáí?

A tantárgyi modulok között megtalálhatók az egészségügyi tantárgyak (anatómia, élettan, kórélettan), a homeopátiás filozófia, homeopátiás módszertan (klasszikus és klinikai homeopátia, valamint modern módszerek), homeopátiás gyógyszertan (materia medica), a botanika, állattan és ásványtan alapjai és kapcsolódásuk a homeopátiához, gyógyítói etika és jogi vonatkozások, praxis menedzsment, a beteggel való kommunikáció, önfejlesztés és önreflexió, együttműködés más gyógyító szakmákkal, tudományos kutatási ismeretek, valamint orvosi felügyelet alatt tartott klinikai gyakorlat.  A tanulmányi program a CHE London másfél évtizede fennálló sikeres tanulmányi programjára épül, erről itt angolul még többet olvashat: www.homeopathycollege.org

 

Kötelező-e angolul tudnom?
Az oktatás magyarul folyik, illetve külföldi előadó esetén magyar tolmácsolással.  Egyre több homeopátiás szakkönyv érhető el magyar nyelven. Az angol nyelv alapfokú ismeretére azonban az idő előrehaladtával szükség lehet, mert a nagyobb homeopátiás repertóriumok illetve szoftverek angol nyelvűek, bár az ezek használatához szükséges angol tudást a hallgatók a gyakorlati oktatás során is gyakorolják.  Folyamatban van azonban magyar nyelvű alternatívák kialakulása – pl. Phatak repertórium és matéria medica, Szintézis repertórium – ezért elképzelhető a kizárólag magyar nyelvű forrásokat felhasználó tanulmányi munka is.


Létezik-e lehetőség ösztöndíjra?

Jelenleg ilyen lehetőség nincs.  Hosszabb távon tervezzük ösztöndíjas tanulmányi helyek bevezetését, de erre jelenleg még nincs megállapodásunk finanszírozó szervezettel.

 

A már végzettek szakdolgozatait el lehet olvasni a neten?

A CHE hallgatói a korábban a CHE-nél diplomázók szakdolgozataitaz iskolai könyvtárban elolvashatják.  Hacsak a szerző az iskolával egyetemben nem rendelkezik úgy, hogy publikálja, nyilvánosan ezek nem elérhetők. 

 

Európa mely országaiban érvényes a CHE diploma orvosi diploma nélkül?
A szabályozás országonként különböző, a diploma honosítására illetve vizsgára Anglián kívül némely országban szükség lehet.Bizonyos helyi feltételek teljesülése mellett a
nem-orvos homeopatáknak az alábbi európai országokban van lehetőségük hivatalosan praktizálni:

·         Anglia

·         Belgium - az ezt megengedő törvény már folyamatban van

·         Cseh Köztársaság

·         Dánia – bizonyos feltételeknek meg kell felelni

·         Észtország

·         Finnország

·         Görögország

·         Hollandia

·         Horvátország

·         Írország

·         Izland

·         Izrael

·         Lengyelország - bizonyos feltételekkel

·         Liechtenstein- Heilpraktiker képesítést is meg kell szerezni, vagy a diplomát honosítani

·         Málta

·         Montenegro

·         Németország - Heilpraktiker képesítést is meg kell szerezni, vagy a diplomát honosítani

·         Norvégia

·         Portugália-az ezt megengedő törvény már folyamatban van

·         Skócia

·         Spanyolország - szigorítások várhatók

·         Svájc - 26 kantonból 24-ben

·         Svédország –bizonyos korlátozásokkal

·         Szlovákia


Forrás:

·         A szakképzett homeopatákat összefogó európai szervezet, az ECCH honlapján részletesen tájékozódhatunk arról, hogy melyik országban pontosan milyen szabályozás érvényes.Lsd. The Legal Situation for the Practice of Homeopathy in Europe  (ECCH Report-  Revised Edition - October 2011)http://www.homeopathy-ecch.org/images/stories/pdf/ecch%20legal%20report%20rev.%20oct%202011.pdf

·         Az orvos-homeopatákat tömörítő európai szervezet, az ECH honlapja további információkat ad konkrét országokra vonatkozóan: http://www.homeopathyeurope.org/countries

Figyelem! Ha külföldi praxis létesítésének céljából jelentkezik a CHE-be, javasoljuk, hogy beiratkozása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy választott országában a homeopátás praxis az Ön számára biztosan lehetséges.  A fenti dokumentumok pusztán irányadó jellegűek, a törvényi szabályozás változhat.

 

Várható-e, hogy Magyarországon a törvény megváltozik és természetgyógyász is lehet homeopata?

A homeopátia egy gyengéd, mellékhatás és kockázatmentes gyógymód, amely jól kiegészítheti a hagyományos orvosi kezelést.  A homeopátiás szerek recept nélkül kaphatók.  Több országban működnek olyan egészségügyileg szakképzett homeopaták, akik eredetileg nem orvosok, de kompetenciájuk megvan arra, hogy a betegeket vagy önállóan kezeljék, vagy homeopátiás kezeléssel kiegészítsék az egyébként rendszeres orvosi felügyelet alatt álló betegek kezelését (országtól függ).  Azon dolgozunk, hogy felsőfokú akkreditált egészségügyi végzettség - pl. a CHE diploma vagy más európai klasszikus homeopátiás oklevél –birtokában, bizonyos szabályok betartásával a jövőben nem-orvos homeopaták is működtethessenek homeopátiás praxistMagyarországon.   Őszinte vágyunk, hogy a CHE-n képzett homeopata szakemberek  a jövő magyar egészségügyében fontos szerepet vállalhassanak.

Comments