SZABADISKOLA

Bóna László

Klasszikus Hasonszenvészeti Szabadiskolát indít

 

Ez egy kétéves, gyakorlat-központú alapképzés lesz

Semmilyen végzettséget sem ad, nem ad papírt, diplomát, jogosítványt, sem felhatalmazást bármire. Kizárólag tudást ad.

(És akinek szükséges, annak látogatási igazolást állít ki, és ezt a CHE London elfogadja a későbbiekben azoknak, akik a CHE angol akkreditációja szerint a továbbiakban egyéni hallgatóként teljesítik az eddigi CHE tanulmányi követelményeit és angol diplomát szeretnének.)

Az iskola semmilyen előképzettséget nem igényel, nem támaszt követelményeket, nem tart vizsgákat, nem kér elvégzendő írásbeli vagy szóbeli munkákat.

(Kizárólag jelenléti ívet vezet, hogy aki a későbbiekben más iskolákat végez vagy a CHE London akkreditált diplomájára pályázik, annak látogatási igazolást adhasson ki.)

Az oktatást a két év folyamán mindvégig az iskola kezdeményezője és vezetője Bóna László tartja, néhány szaktárgy esetében az általa felkért vendégtanárral együtt. Toldi Vera és Hassmann Péter munkatársként rendszeres közreműködők lesznek egy-egy téma feldolgozásában.

A tanulmányi idő: két év – ez havonta egy hétvégi képzést jelent – ez egy péntek délutánból áll, délután négytől este nyolcig és egy másnap szombat egész napból, reggel kilenctől este hatig. A vasárnap szabad. Egy évben kilenc ilyen hétvége lesz, a két év alatt tizennyolc. Három hétvégéből áll egy trimeszter, a képzés két éve alatt ez hat trimesztert jelent hat téma köré rendeződve.

A képzés gyakorlat-központú lesz, végig élő, nyilvános esetfelvételeken nyugszik. A hallgatók előtt felvett esetek alapján, azokhoz kapcsolódva kerül sor a klasszikus hasonszenvészeti gyógymód elméleti alapjainak tisztázására, az eset-analízis különféle módszereinek megtanulására, és az élő esetek kapcsán választott szerek alapján kerül sor a legalapvetőbb hasonszenvészeti szerek gyógyszertanának megismerésére.

Egy tanulmányi egység a tervek szerint három különböző órából alakul a következőképpen: Egy eset nyilvános felvétele – utána az esethez kötődő, abból következő elméleti kérdések tisztázása – majd az adott esetnek választott szer teljes képének ismertetése egyéb szerektől való differenciálással együtt. Amennyiben az idő haladtával bizonyos szerekre nem érkezik eset, akkor a hiányzó alapszereket az éppen megjelenő esetek vonatkozásában ismertetjük, azoktól eldifferenciálva.

Egy hétvége alatt három eset kerül bemutatásra, ilyenformán pénteken egy hármas tanulmányi egység, szombaton két hármas tanulmányi egység kerül sorra, egy délelőtt, egy délután.

A két év tervezett trimeszterei időpontokkal:

Az iskolát egy teljes szombat-vasárnapot magába foglaló elméleti alapokat bemutató, bevezető tanfolyam nyitja. (Ez csak azoknak kötelező, akik az iskolába jelentkeznek, de ilyen oktatásban még sehol, semmilyen keretek között sem vettek részt.) Ennek időpontja: 2019. szeptember 14-15, szombat-vasárnap, mindkét nap reggel kilenctől este hatig.

Első trimeszter: A krónikus esetfelvétel, a krónikus totalitás, repertórium, gyógyszervizsgálat, materia medica – három hétvége: 2019. szeptember 27-28, október 11-12, november 8-9. Péntekenként délután négytől este nyolcig, szombatonként reggel kilenctől este hatig.

Második trimeszter: A második szerfelírás, szerválasztási metodikák, az esetkövetés alapjai, potenciaválasztás - három hétvége: 2019. november 22-23. 2020. január 10-11, február 7-8. Péntekenként délután négytől este nyolcig, szombatonként reggel kilenctől este hatig.

Harmadik trimeszter: A miazmák, a gyógyulás és megbetegedés dinamikája, elnyomás, rosszabbodás, palliáció, prevenció kérdései – három hétvége: 2020. március 6-7, április 3-4, május 8-9.

Negyedik trimeszter: Az akut esetfelvétel, akut totalitás, az akut és krónikus állapotok összefüggései, repertorizáció - három hétvége a 2020-2021-es tanévben

Ötödik trimeszter: A hosszútávú esetkövetés, a szerváltás, ismétlés, adagolás kérdései - három hétvége a 2020-2021-es tanévben

Hatodik trimeszter: Rétegek, életút, komplex gyógyítási stratégiák, különféle metodikák - három hétvége a 2020-2021-es tanévben.

 

Az iskola részvételi díja és fizetési kötelezettségei a következő módon alakul:

Egy iskolai hétvége: 28 000 Ft.

Egy trimeszter három hétvége, ennek költsége: 84 000 Ft

Az iskolába való beiratkozáskor első alkalommal két trimeszter díját kéri az iskola előre.

Utána minden trimeszter első hétvégéjén egy következő trimeszter díját kéri az iskola előre.

A bevezető kétnapos elméleti alaptanfolyam díja: 30 000 Ft.

 

Az iskola szervezője, az iskola rendjének fenntartója, a résztvevők lelki egészségének ápolója, gondozója, az iskola titkára: Reizer Szilvia. A jelentkezőket is ő regisztrálja.

Jelentkezni az iskolába pár mondatos bemutatkozással lehet írásban a homeokult@gmail.com  e-mail címen. Jelentkezéseket 2019. augusztus 20-ig fogadunk el, utána lezárjuk.

Comments