Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság


Bejelentkezés: 30/ 529 9144 Reizer Szilvia
hétfőtől péntekig  9-17 óra között

Egyesületi tanfolyamokra, klubokra, esetfelvétel szemináriumokra jelentkezést is a fenti telefonszámra és a megadott időben várjuk.             

ÚJ! - Szabadiskola 
információ és jelentkezés: itt

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság tájékoztatója az Egyesületről

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság egy tizenöt év óta rendszeresen találkozó és közös tevékenységet végző, több kötetlen szálon összefonódó csoportosuláson alapszik, és csaknem tíz éve alakult át Egyesületté.

Igyekszünk összefogni mindazon szellemi erők képviselőit, akik a homeopátia szellemiségének figyelembevételével saját hivatásukban és életükben megvalósítani próbálják a tudomány, spiritualitás, művészet egységét. 

A homeopátiára nem csupán mint alternatív gyógymódra tekintünk, hanem mint az élet, a természet, az univerzum rendjére, az élet működésének alapvető törvényszerűségére, melyet megismerve olyan tudáshoz juthatunk, amely nem pusztán a gyógyításban, hanem a személyes élet minden területén hasznos.

A Társaság teret ad a homeopátia filozófiája és gyakorlata iránt érdeklődőknek, akik nem elsősorban az orvosi gyakorlatból érkeznek, hanem tágabban értelmezve gyógyítói, nevelői, művészi, segítő szellemi és gyakorlati tevékenységet fejtenek ki a világ jobbításának irányába. 

Rendszeresen tartunk összejöveteleket, folyamatosan szervezünk különböző rendezvényeket, fesztiválokat, szakmai konferenciákat, tanfolyamokat, előadásokat. 

A Társaság éveken keresztül folytatott aktív tevékenységéből és szellemiségéből nőtt ki és jött létre egy négyéves homeopátiás képzés, amely elismerésként megkapta a neves angol felsőszintű homeopátiás iskola, a londoni székhelyű Centre for Homeopathic Education akkreditációját, és az angol iskolával együttműködve mára már Budapesten is működik a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaságtól külön szervezetként, de egyesületünkkel is szorosan együttműködve a CHE Budapest Homeopátiás Magániskola. A CHE Budapest Homeopátiás Magániskola eddig csaknem negyven hallgatónak adott ki angol akkreditációjú diplomát, és jelenleg is csaknem száz hallgató tanul az iskola két évfolyamán, akik négyéves tanulmányaik befejeztével – a sikeres vizsgák eredményeként – az angol akkreditáció mellett magyar akkreditációhoz is hozzájuthatnak.

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság éveken keresztül támogatta a magyar nyelvű magas szintű homeopátiás szakirodalom és a homeopátiát népszerűsítő idegen nyelvű irodalom fordítását és kiadását, maga is folytatott kiadói tevékenységet, de ezt a profilját is egy önálló szervezetre, egy általa megalapított, a Társaság szellemiségét képviselő, de mára már függetlenül működő professzionális kiadóra, a Vis Vitalis Kiadóra bízta, amellyel szorosan együttműködik a napi kiadói gyakorlatban is.

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság továbbra is folyamatosan szervez különféle szakmai programokat mind a homeopátia iránt érdeklődőknek, mind azoknak, akik a homeopátiához hasonló, azt segítő vagy azzal együttműködni akaró és tudó egyéb alternatív gyógymódokkal, terápiás módszerekkel, elméletekkel, kutatásokkal foglalkoznak. Ezek szakmai napok, alapszintű homeopátiás tanfolyamok és magasabb szintű továbbképzések, nemzetközi konferenciák. Továbbá az ország legkülönfélébb vidékein, városaiban tart homeopátiát népszerűsítő előadásokat, de tart a homeopátia szellemiségében fogant előadásokat a nevelés, a környezettudatos gondolkodás, a táplálkozás, az egészséges életmód, az önismeret, a hétköznapi élet gyakorlati és pszichológiai kérdései iránt érdeklődőknek is. 

A Társaság pártoló tagjainak sorába várunk orvosokat, laikusokat, művészeket, pedagógusokat, gyermeket nevelőket, tudományos kutatókat, az informatika, az ezoterikus hagyományok, a filozófia, a pszichológia, a történelem, a spiritualitás, a vallás iránt érdeklődő különféle szakmabelieket és szakmán kívülieket. 

A pártoló tagok rendszeres tájékoztatást kapnak a Társaság aktuális programjairól, a programok részvételi díjából kedvezményt kapnak. Részt vehetnek a Társaság különféle folyamatban lévő munkáiban és csatlakozhatnak valamilyen munkacsoport tevékenységéhez, illetve egyéni munkát vállalhatnak publikációk készítésében, fordításban, tolmácsolásban, rendezvényszervezésben, olyan előadások és tanfolyamok megtartásában, amelyek valamilyen szálon kapcsolódnak a Társaság által képviselt tágan értelmezhető homeopátiás szemlélethez. 

A Társaságba pártoló tagként be lehet lépni bármelyik rendezvényünkön vagy az irodánkban a belépési nyilatkozat kitöltésével és az éves tagdíj befizetésével. 

Bóna László

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság elnöke