Szabadiskola

TÁJÉKOZTATÓ A HASONSZENVÉSZETI SZABADISKOLA ÚJ ÉVFOLYAMÁRÓL

A HASONSZENVÉSZETI SZABADISKOLA FOLYTATÓDIK!!!


A Hasonszenvészeti Szabadiskola második évfolyama elkezdődik a 2023/24-es tanévben. Az új tanév

első hétvégéje 2023 szeptember 15-e péntek 16.00-20.00-ig és 16-a szombat 9.00-18.00-ig. Helye

Budapesten, a 2. kerületben a Tárogató Úti Irodaház étkezdéjében vagy esetenként a

színháztermében van.


A Szabadiskola 2023-as őszi első trimeszterének témája: Az akut és a krónikus betegségek

összefüggései.


A Hasonszenvészeti Szabadiskola tematikája a szokásos homeopátiás iskolák és tanfolyamok

felépítéséhez képest fordított rendszerű. Az egészből indul ki és onnan tart a részletek felé. Ezért az

első évben a krónikus esetfelvételből indulunk ki, a gyógyítás természetes, homeopátiás rendjéből, az

elnyomás, a kórtörténet, a miazmák értelmezéséből. Ehhez viszonyítjuk a második év első

trimeszterében az akut betegségeket, hogy a krónikus folyamatok tükrében legyünk képesek

értelmezni azokat. Hogy megértsük az igazi gyógyulást az akut betegségeken keresztül elnyomás

nélkül, vagy a gyors akut segítség fontosságát és szükségességét adott esetben a krónikus betegségre

való tekintet nélkül.


Minden Szabadiskolai hétvége tartalmaz elméleti előadásokat, és két élő, nyilvános esetfelvételt, az

esetek értelmezését és az esetekhez tartozó szerek gyógyszerképének ismertetését. Az előadásokat

és az esetfelvételeket, esetértelmezéseket Bóna László tartja, az iskola teljes időtartamában

Hassmann Péter nyújt repertorizációs segítséget és tart oktatást.


Mivel a Hasonszenvészeti Szabadiskolának terveink szerint ez az utolsó évfolyama, ezért a legkésőbb

most, a második évfolyam kezdeténél van még az utolsó reális esély becsatlakozásra. Ennek feltételei

függenek az előképzettségtől és az előző évfolyam tananyagának bepótlásától. Erről pontos

információkat a 0630-5299-144-es számon és a humeokult@gmail.com címen levélben lehet kérni.

A CHE Budapest Iskola keretében korábban végzett hallgatók vagy egyéb homeopátiás végzettséggel

és gyakorlattal rendelkező hallgatók egy-egy hétvégére esetileg is kedvezményesen belátogathatnak

előzetes regisztrációval a fenti számon vagy címen.


A Szabadiskola első trimeszterének iskolai hétvégéi: 2023. szeptember 15-16-a, november 10-11-e

december 1-2-a. Mindegyik péntek 16.00-20.00 és szombat 9.00-18.00.


Várunk minden iskolást és érdeklődőt szeretettel: Bóna László – Hassmann Péter – Reizer Szilvi

HÍVÁS JELENTKEZÉSRE

A HASONSZENVÉSZETI SZABADISKOLA ÚJ ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA


Jelentkezni az iskolába pár mondatos bemutatkozással lehet írásban a homeokult@gmail.com e-mail címen. 

Jelentkezéseket 2022. augusztus 20-ig fogadunk el, utána lezárjuk!


„Volt egy nagy tervem, hogy olyan homeopátiás képzést indítsak, amely kizárólag a gyakorlatból indul ki, a valóságos, élő, megoldásra váró problémákból. Ezért három évvel ezelőtt megalapítottam a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság keretein belül a Hasonszenvészeti Szabadiskolát, melynek első két évében minden tanulmányi hétvégén élő esetekkel találkoztunk, és a hallgatók az ő esetfelvételi beszélgetésük alapján értették meg sorra a homeopátia elméleti alapjait, filozófiáját, napi gyakorlatát és mindazokat az alapvető szereket, melyek így, az élő eseteken keresztül tárultak fel. Így az eleven gyakorlaton keresztül tapasztalhatjuk meg a homeopátia valóságos működését. És igazi, valóságba ágyazott tudást lehet ezen az úton szerezni. A koncepció kiállta az idő próbáját, a három éve indult csoport egyben maradt, és már a harmadik tanulmányi éven is túl van, kezdi a negyedik évét. És most elhatároztam, hogy még egyszer indítok egy új első évfolyamot azon az úton, melyen a korábbi évfolyam elindult.” Bóna László

Az alapképzés kétéves, gyakorlat-központú, a klasszikus homeopátia alapjaira épül.

Semmilyen végzettséget sem ad, nem ad papírt, diplomát, jogosítványt, sem felhatalmazást bármire. Kizárólag tudást ad.

(Látogatási igazolást állít ki, és ezt a Centre for Homeopathic Education London brit homeopátiás magániskola elfogadja a későbbiekben azoknak, akik a CHE angol akkreditációja szerint a továbbiakban egyéni hallgatóként teljesítik az eddigi CHE tanulmányi követelményeit és angol diplomát szeretnének.)

Az iskola semmilyen előképzettséget nem igényel, nem támaszt követelményeket, nem tart vizsgákat, nem kér elvégzendő írásbeli vagy szóbeli munkákat.

(Kizárólag jelenléti ívet vezet, hogy aki a későbbiekben más iskolákat végez vagy a CHE London akkreditált diplomájára pályázik, annak látogatási igazolást adhasson ki. Vizsgák, írásbeli feladatok majd a CHE London diplomájához kellenek azoknak, akik ezt vállalják.)

Az oktatást a két év folyamán mindvégig az iskola kezdeményezője és vezetője Bóna László tartja, Hassmann Péter munkatársként rendszeres közreműködő lesz egy-egy téma feldolgozásában.


A tanulmányi idő: két év – ez havonta egy hétvégi képzést jelent – ez egy péntek délutánból áll, délután négytől este nyolcig és egy másnap szombat egész napból, reggel kilenctől este hatig. A vasárnap szabad. Egy évben kilenc ilyen hétvége lesz, a két év alatt tizennyolc.

Három hétvégéből áll egy trimeszter, a képzés két éve alatt ez hat trimesztert jelent hat téma köré rendeződve.Minden hétvége a tervek szerint három különböző tanulmányi egységből alakul a következőképpen: Egy eset nyilvános felvétele – utána az esethez kötődő, abból következő elméleti kérdések tisztázása – majd az adott esetnek választott szer teljes képének ismertetése egyéb szerektől való differenciálással együtt.

 Amennyiben az idő haladtával bizonyos szerekre nem érkezik eset, akkor a hiányzó alapszereket az éppen megjelenő esetek vonatkozásában ismertetjük, azoktól eldifferenciálva.

A két év tervezett trimeszterei időpontokkal:

Első trimeszter: A krónikus esetfelvétel, a krónikus totalitás, repertórium, gyógyszervizsgálat, materia medica – három hétvége:

2022. szeptember 16-17,

október 21-22,

november 25-26.

Péntekenként délután négytől este nyolcig és szombatonként reggel kilenctől este hatig.

Második trimeszter: A második szerfelírás, szerválasztási metodikák, az esetkövetés alapjai, potenciaválasztás - három hétvége: 2023. január, február, március. Jövő évi időpont pontosítások szeptember elsejéig várhatók. Az biztos, hogy továbbra is péntekenként délután négytől este nyolcig és szombatonként reggel kilenctől este hatig.

Harmadik trimeszter: A miazmák, a gyógyulás és megbetegedés dinamikája, elnyomás, rosszabbodás, palliáció, prevenció kérdései – három hétvége: 2023. április, május, június. Jövő évi időpont pontosítások szeptember elsejéig várhatók. Az biztos, hogy továbbra is péntekenként délután négytől este nyolcig és szombatonként reggel kilenctől este hatig.

Negyedik trimeszter: Az akut esetfelvétel, akut totalitás, az akut és krónikus állapotok összefüggései, repertorizáció - három hétvége a 2023-2024-es tanévben

Ötödik trimeszter: A hosszútávú esetkövetés, a szerváltás, ismétlés, adagolás kérdései - három hétvége a 2023-2024-es tanévben

Hatodik trimeszter: Rétegek, életút, komplex gyógyítási stratégiák, különféle metodikák - három hétvége a 2023-2024-es tanévben.


Az iskola részvételi díja és fizetési kötelezettségei a következő módon alakulnak:

Egy iskolai hétvége: 35 000 Ft.

Egy trimeszter három hétvége, ennek költsége: 105 000 Ft

Az iskolába való beiratkozáskor első alkalommal két trimeszter díját kéri az iskola előre.

Utána minden trimeszter első hétvégéjén egy következő trimeszter díját kéri az iskola előre.


Az iskola szervezője, az iskola rendjének fenntartója, a résztvevők lelki egészségének ápolója, gondozója, az iskola titkára: Reizer Szilvia. A jelentkezőket is ő regisztrálja.

Az iskola helyszíne a jelentkezők létszámától függ, ezért kérjük, hogy aki már eldöntötte, hogy az iskolába jelentkezik, az jelentkezési szándékát minél előbb jelezze. A hallgatókkal a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság tanulmányi szerződést köt, melyben garanciát vállal a tanítás minőségére.

A HASONSZENVÉSZETI SZABADISKOLA NEGYEDIK ÉVFOLYAMA

2022 őszén töretlenül folytatódik

Folytatódik a KI AZ EMBER? sorozat:

MINDEN, AMI FOLYÉKONY – Húgyútakon nyirokkeringéssel – 2022. szeptember 23-24-én

TOMBOLÓ HORMONOK – Hormonrendszer mirigyekkel – 2022. november 18-19-én

TISZTA IDEG – Idegrendszer az aggyal – 2022. december 9-10-én


A hétvégi előadásokat továbbra is Bóna László tartja Hassmann Péter közreműködésével. A hétvégék továbbra is péntekenként vannak délután négy órától este nyolcig és szombaton egész nap, reggel kilenctől este hatig. 

Helyszíne a várható létszámtól függ, ezt később pontosítjuk.

A hétvégék szabadon látogathatók iskolán kívüli hallgatóknak is, alkalomszerűen, bár a hétvégék tematikailag összefüggenek, egyetlen ívet alkotnak. Ha a látogató a három hétvégét előre fizeti, akkor egy hétvége részvételi díja a számára 28 000 Ft. Akik viszont csak egy-egy hétvégére jönnek, azoknak egy hétvége 35 000 Ft. 

Az alkalmi látogatóknak előre jelentkezni kell az adott hétvége előtt egy héttel bezárólag a homeokult@gmail.com címen.


Azok számára, akik a CHE London brit akkreditált diplomájáért vizsgáznak, három külön hétvégi napot tartunk 2022 ősz folyamán, de ezek a hétvégék is nyilvánosak, szabadon látogathatók.

ORVOSI HOMEOPÁTIÁS KLINIKUM – 2022. október 7-8 és 2022. december 2-3.

Ezeken a hétvégeken meghívott orvos vendégelőadók adják elő a CHE Iskola klinikum vizsgájához szükséges tárgyakat. Ezek az alkalmak is szabadon látogathatók, ezeken is részt vehetnek érdeklődő, nem vizsgázó hallgatók is. 

KLINIKAI TRÉNING – 2022. november 4-5. Ez zártkörű hétvége kizárólag a CHE vizsgázó hallgatói számára. Pénteken és szombaton is reggel kilenckor kezdünk és este hatig leszünk. Ez a hétvége a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság irodájában lesz a Bp. 12. ker. Királyhágó tér 1. szám alatt.

NEGYEDIK ÉVES MATERIA MEDICA ÍRÁSBELI VIZSGA ÉS SZÓBELI SZIGORLAT

Ez terveink szerint 2022 október 1-én szombaton lenne kilenc órától a Királyhágó téri irodában. 

További részletek - augusztus végén!!!

A harmadéves évfolyam zajlik, mivel az iskola Szabadiskola, be lehet csatlakozni. Ennek lehetőségeiről információkat a homeokult@gmal.com címen lehet kérni írásban.

Információk: Reizer Szilvia - homeokult@gmail.com


Bóna László

Klasszikus Hasonszenvészeti Szabadiskola

 

Ez egy kétéves, gyakorlat-központú alapképzés

A kétéves alapképzést egy újabb két éves időtartamú haladó képzés folytatja


Az első kétéves alapképzés - 

Semmilyen végzettséget sem ad, nem ad papírt, diplomát, jogosítványt, sem felhatalmazást bármire. Kizárólag tudást ad.

(És akinek szükséges, annak látogatási igazolást állít ki, és ezt a CHE London elfogadja a későbbiekben azoknak, akik a CHE angol akkreditációja szerint a továbbiakban egyéni hallgatóként teljesítik az eddigi CHE tanulmányi követelményeit és angol diplomát szeretnének.)

Az iskola semmilyen előképzettséget nem igényel, nem támaszt követelményeket, nem tart vizsgákat, nem kér elvégzendő írásbeli vagy szóbeli munkákat.

(Kizárólag jelenléti ívet vezet, hogy aki a későbbiekben más iskolákat végez vagy a CHE London akkreditált diplomájára pályázik, annak látogatási igazolást adhasson ki.)

Az oktatást a két év folyamán mindvégig az iskola kezdeményezője és vezetője Bóna László tartja, néhány szaktárgy esetében az általa felkért vendégtanárral együtt. Toldi Vera és Hassmann Péter munkatársként rendszeres közreműködők lesznek egy-egy téma feldolgozásában.

A tanulmányi idő: két év – ez havonta egy hétvégi képzést jelent – ez egy péntek délutánból áll, délután négytől este nyolcig és egy másnap szombat egész napból, reggel kilenctől este hatig. A vasárnap szabad. Egy évben kilenc ilyen hétvége lesz, a két év alatt tizennyolc. Három hétvégéből áll egy trimeszter, a képzés két éve alatt ez hat trimesztert jelent hat téma köré rendeződve.

A képzés gyakorlat-központú lesz, végig élő, nyilvános esetfelvételeken nyugszik. A hallgatók előtt felvett esetek alapján, azokhoz kapcsolódva kerül sor a klasszikus hasonszenvészeti gyógymód elméleti alapjainak tisztázására, az eset-analízis különféle módszereinek megtanulására, és az élő esetek kapcsán választott szerek alapján kerül sor a legalapvetőbb hasonszenvészeti szerek gyógyszertanának megismerésére.

Egy tanulmányi egység a tervek szerint három különböző órából alakul a következőképpen: Egy eset nyilvános felvétele – utána az esethez kötődő, abból következő elméleti kérdések tisztázása – majd az adott esetnek választott szer teljes képének ismertetése egyéb szerektől való differenciálással együtt. Amennyiben az idő haladtával bizonyos szerekre nem érkezik eset, akkor a hiányzó alapszereket az éppen megjelenő esetek vonatkozásában ismertetjük, azoktól eldifferenciálva.

Egy hétvége alatt három eset kerül bemutatásra, ilyenformán pénteken egy hármas tanulmányi egység, szombaton két hármas tanulmányi egység kerül sorra, egy délelőtt, egy délután.

A két év tervezett trimeszterei

Az iskolát egy teljes szombat-vasárnapot magába foglaló elméleti alapokat bemutató, bevezető tanfolyam nyitja. (Ez csak azoknak kötelező, akik az iskolába jelentkeznek, de ilyen oktatásban még sehol, semmilyen keretek között sem vettek részt.) 

Első trimeszter: A krónikus esetfelvétel, a krónikus totalitás, repertórium, gyógyszervizsgálat, materia medica 

Második trimeszter: A második szerfelírás, szerválasztási metodikák, az esetkövetés alapjai, potenciaválasztás 

Harmadik trimeszter: A miazmák, a gyógyulás és megbetegedés dinamikája, elnyomás, rosszabbodás, palliáció, prevenció kérdései 

Negyedik trimeszter: Az akut esetfelvétel, akut totalitás, az akut és krónikus állapotok összefüggései, repertorizáció 

Ötödik trimeszter: A hosszútávú esetkövetés, a szerváltás, ismétlés, adagolás kérdései 

Hatodik trimeszter: Rétegek, életút, komplex gyógyítási stratégiák, különféle metodikák 


Jelenleg a Szabadiskolában egy harmadik, haladó évfolyam oktatása zajlik. Ennek eseményeiről az Eseményeink fejezetben lehet naprakész információkat kapni.

Egy új első éves évfolyam tervezett indítása: 2022 tavasz.

 

Az iskola részvételi díja és fizetési kötelezettségei a következő módon alakul:

Egy iskolai hétvége: 28 000 Ft.

Egy trimeszter három hétvége, ennek költsége: 84 000 Ft

Az iskolába való beiratkozáskor első alkalommal két trimeszter díját kéri az iskola előre.

Utána minden trimeszter első hétvégéjén egy következő trimeszter díját kéri az iskola előre.

A bevezető kétnapos elméleti alaptanfolyam díja: 30 000 Ft.

 

Az iskola szervezője, az iskola rendjének fenntartója, a résztvevők lelki egészségének ápolója, gondozója, az iskola titkára: Reizer Szilvia. A jelentkezőket is ő regisztrálja.

Jelentkezni az iskolába pár mondatos bemutatkozással lehet írásban a homeokult@gmail.com  e-mail címen.