Szabadiskola

TÁJÉKOZTATÓ A HASONSZENVÉSZETI SZABADISKOLA ÚJ ÉVFOLYAMÁRÓL

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság Hasonszenvészeti Iskolájában 2022 szeptemberében indul egy új évfolyam.

Részben ennek az előkészítője is a most, 2022 májusának két hétvégéjén (2022. május 20-21. és május 27-28.) megtartott alaptanfolyam. (Erről információ olvasható)


Ez a szeptemberben induló évfolyam már a második osztály lesz, amely ebben az új szisztémában tanul. A szisztéma lényege: az első két évben minden elméleti tudást gyakorlaton keresztül szereznek meg a hallgatók. Kizárólag élő, valódi esetek részvételével történik a tanulási folyamat. Mert végül is mindig előbb találkozunk a konkrét megoldásra váró problémával. A valódi, eleven probléma kell, hogy inspirálja a tanulni vágyót arra, hogy megértse, mi megoldás és mi nem az. A második két évben rendszerezzük a tudást, foglalkozunk az életút kísérésével, és a szerek ismeretét elmélyítjük az ember valódi, teljes, anyagon inneni és túli emberképével. A világ szellemi megismerésén keresztül igyekszünk elhelyezni a hasonszenvészeti tudást a gyógyulás és megbetegedés univerzális folyamataiban.


Minden évben kilenc hétvége a tanulmányi idő. Egy hétvége egy péntek délutánból (16.00-20.00) és egy szombat teljes napból áll (9.00-18.00), a vasárnap szabad. Minden év 3x3 hétvégéből, azaz 3 trimeszterből áll, melyek egyben tanulmányi egységek, témák is. Az előző évfolyam részletes tematikáját, az első két év 6 trimeszterének pontos leírását minden érdeklődőnek e-mailben előre elküldjük.

De a lényeg az első két évben az, hogy minden iskolai hétvégén 2-3 élő esetet veszünk fel, és az ő esetük elemzéséből, hozzájuk köthetően ismerünk meg 50-60 alapvető homeopátiás szert, alkatok, krónikus betegségek és kórképek szerint. És szintén általuk közelítjük meg a hasonszenvészet alapvető elméleti kérdéseit is, az esetfelvétel szabályait, az esetanalízis módszertani kérdéseit, a szerválasztási metodikákat, a tünettant és a potenciaválasztás, az adagolás rendszerét, a gyógyulás folyamatait, az akut és krónikus betegségeket és a miazmákat.


Minden iskolai hétvége élőben zajlik, online csak kötelező rendelkezések esetén, és csak addig, amíg kötelező. Hitvallásunk, hogy élő terápiás munkát, valódi emberi gyógyítói segítséget csak élő közegben lehet tanulni. A gyógyítás képességéhez nem elég a fejhez szóló tudásanyag, szükség van a gyógyítói hozzáállás szívbéli erejének elsajátítására is. Ehhez személyességre van szükség, ami egyre nehezebb és egyre értékesebb.

A tanulmányi programért én magam vagyok a felelős, én magam igyekszem a több mint huszonöt éves tapasztalatomat átadni. A tanításban néha, ha szükséges, egy-egy témában hívok vendégelőadót, akik az adott témában jártasabbak. De állandó munkatársamként terveim szerint mindvégig jelen lesz előadóként is és a koncepció kidolgozásában is Hassmann Péter.

Az iskolát azért neveztem el Hasonszenvészeti Szabadiskolának, mert a homeopátiát akkor nevezték el a nyelvújításkori magyarok hasonszenvészetnek, mikor a homeopátiát tanulni és művelni tiszteletnek örvendett. Szabadiskola pedig azért, mert az iskolai hétvégékre trimeszterenkénti bérlettel, egyedileg is behallgathatnak azok, akik korábban már egyéb homeopátiás iskolában tanultak vagy maguk is gyógyítanak.

Az iskolában a leendő első évfolyamon kívül jelenleg egy harmadéves évfolyam tanul. Ők is Szabadiskolások, vagyis az ő hétvégi programjaikra is szabad a behallgatás. Erre előzetesen jelentkezni szükséges.

A harmadéves évfolyam hétvégi tematikáit követni lehet a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság honlapján, facebook oldalán vagy nyilvános facebook csoportjában. Mindenféle információ kérhető a Társaságunk levelezési címén, a homeokult@gmail.com címen írásban.

Bóna László

A harmadéves évfolyam zajlik, mivel az iskola Szabadiskola, be lehet csatlakozni. Ennek lehetőségeiről információkat a homeokult@gmal.com címen lehet kérni írásban.

Információk: Reizer Szilvia - homeokult@gmail.com


Bóna László

Klasszikus Hasonszenvészeti Szabadiskola

Ez egy kétéves, gyakorlat-központú alapképzés

A kétéves alapképzést egy újabb két éves időtartamú haladó képzés folytatja


Az első kétéves alapképzés -

Semmilyen végzettséget sem ad, nem ad papírt, diplomát, jogosítványt, sem felhatalmazást bármire. Kizárólag tudást ad.

(És akinek szükséges, annak látogatási igazolást állít ki, és ezt a CHE London elfogadja a későbbiekben azoknak, akik a CHE angol akkreditációja szerint a továbbiakban egyéni hallgatóként teljesítik az eddigi CHE tanulmányi követelményeit és angol diplomát szeretnének.)

Az iskola semmilyen előképzettséget nem igényel, nem támaszt követelményeket, nem tart vizsgákat, nem kér elvégzendő írásbeli vagy szóbeli munkákat.

(Kizárólag jelenléti ívet vezet, hogy aki a későbbiekben más iskolákat végez vagy a CHE London akkreditált diplomájára pályázik, annak látogatási igazolást adhasson ki.)

Az oktatást a két év folyamán mindvégig az iskola kezdeményezője és vezetője Bóna László tartja, néhány szaktárgy esetében az általa felkért vendégtanárral együtt. Toldi Vera és Hassmann Péter munkatársként rendszeres közreműködők lesznek egy-egy téma feldolgozásában.

A tanulmányi idő: két év – ez havonta egy hétvégi képzést jelent – ez egy péntek délutánból áll, délután négytől este nyolcig és egy másnap szombat egész napból, reggel kilenctől este hatig. A vasárnap szabad. Egy évben kilenc ilyen hétvége lesz, a két év alatt tizennyolc. Három hétvégéből áll egy trimeszter, a képzés két éve alatt ez hat trimesztert jelent hat téma köré rendeződve.

A képzés gyakorlat-központú lesz, végig élő, nyilvános esetfelvételeken nyugszik. A hallgatók előtt felvett esetek alapján, azokhoz kapcsolódva kerül sor a klasszikus hasonszenvészeti gyógymód elméleti alapjainak tisztázására, az eset-analízis különféle módszereinek megtanulására, és az élő esetek kapcsán választott szerek alapján kerül sor a legalapvetőbb hasonszenvészeti szerek gyógyszertanának megismerésére.

Egy tanulmányi egység a tervek szerint három különböző órából alakul a következőképpen: Egy eset nyilvános felvétele – utána az esethez kötődő, abból következő elméleti kérdések tisztázása – majd az adott esetnek választott szer teljes képének ismertetése egyéb szerektől való differenciálással együtt. Amennyiben az idő haladtával bizonyos szerekre nem érkezik eset, akkor a hiányzó alapszereket az éppen megjelenő esetek vonatkozásában ismertetjük, azoktól eldifferenciálva.

Egy hétvége alatt három eset kerül bemutatásra, ilyenformán pénteken egy hármas tanulmányi egység, szombaton két hármas tanulmányi egység kerül sorra, egy délelőtt, egy délután.

A két év tervezett trimeszterei

Az iskolát egy teljes szombat-vasárnapot magába foglaló elméleti alapokat bemutató, bevezető tanfolyam nyitja. (Ez csak azoknak kötelező, akik az iskolába jelentkeznek, de ilyen oktatásban még sehol, semmilyen keretek között sem vettek részt.)

Első trimeszter: A krónikus esetfelvétel, a krónikus totalitás, repertórium, gyógyszervizsgálat, materia medica

Második trimeszter: A második szerfelírás, szerválasztási metodikák, az esetkövetés alapjai, potenciaválasztás

Harmadik trimeszter: A miazmák, a gyógyulás és megbetegedés dinamikája, elnyomás, rosszabbodás, palliáció, prevenció kérdései

Negyedik trimeszter: Az akut esetfelvétel, akut totalitás, az akut és krónikus állapotok összefüggései, repertorizáció

Ötödik trimeszter: A hosszútávú esetkövetés, a szerváltás, ismétlés, adagolás kérdései

Hatodik trimeszter: Rétegek, életút, komplex gyógyítási stratégiák, különféle metodikák


Jelenleg a Szabadiskolában egy harmadik, haladó évfolyam oktatása zajlik. Ennek eseményeiről az Eseményeink fejezetben lehet naprakész információkat kapni.

Egy új első éves évfolyam tervezett indítása: 2022 tavasz.

Az iskola részvételi díja és fizetési kötelezettségei a következő módon alakul:

Egy iskolai hétvége: 28 000 Ft.

Egy trimeszter három hétvége, ennek költsége: 84 000 Ft

Az iskolába való beiratkozáskor első alkalommal két trimeszter díját kéri az iskola előre.

Utána minden trimeszter első hétvégéjén egy következő trimeszter díját kéri az iskola előre.

A bevezető kétnapos elméleti alaptanfolyam díja: 30 000 Ft.

Az iskola szervezője, az iskola rendjének fenntartója, a résztvevők lelki egészségének ápolója, gondozója, az iskola titkára: Reizer Szilvia. A jelentkezőket is ő regisztrálja.

Jelentkezni az iskolába pár mondatos bemutatkozással lehet írásban a homeokult@gmail.com e-mail címen.