Hermetikus Homeopátia Szabadiskola

Post date: Sep 1, 2017 10:04:10 AM

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság

elindítja a

Hermetikus Homeopátia Szabadiskolát

Bóna László vezetésével – vendégtanárok, meghívott előadók részvételével

Az iskola nyitó konferenciája – egyben első tanítási napja:

2017. október 1-én vasárnap

9.00 órától 18.30-ig.

Az iskola többi konferencia napja a 2017/18-as évadban körülbelül kéthavonta lesz egy-egy vasárnapon a következő napokon 9.00 órától 18.30-ig:

2017. november 26., 2018. január 28., február 25., április 22., június 17.

Az iskola feltárja, elemzi a homeopátiás gondolkodás, természetfilozófia, szellemiség szerves összefüggését az emberiség legősibb kultúráival, kapcsolatát a gyógyítás különféle hagyomány rendszereivel. Bemutatja, hogy a homeopátiás szemlélet miképpen gyökerezik a legősibb kulturális tradíciókban. Ezáltal kíván segíteni egy olyan modern gyógyítói szemléletet, mely a lét legmélyebb megértéséből táplálkozik, az emberi tudás legősibb tradícióiból ered, arra épül, mint biztos talajra, azzal őriz folytonosságot, beleértve mindazokat az eredményeket, melyeket ehhez a tudományos szemlélet hozzátesz.

Az iskola a következő témákat tervezi:

Szimbólumok, mint rejtett erőforrások

Szakrális anatómia

Az okkult növénytan és modern gyógyelemtan összefüggései

Különféle ősi kultúrák kozmológiáinak és az emberi test élettani folyamatainak összehasonlító elemzése

A dinamikus gyógyszervizsgálat, dinamikus szerek készítése a gyakorlatban

A homeopátiás gyógyszervizsgálat, mint a megismerés külső és belső útjának szintézise

A kozmosz homeopátiás törvényszerűségei szemben a földi, fizikai törvényekkel

Az eredeti hagyomány szerinti hermetikus tanok és a jövő gyógyszereinek hatásmechanizmusa közti összefüggések

Az iskola az első évben szabadiskolaként, konferencia formában működik, minden tanítási napon a téma jeles szakértőinek, vendégtanároknak, vendégelőadóknak a részvételével – Bóna László vezetésével. Minden tanítási nap előtt külön közzétesszük a részletes programot.

Az első alkalom részletes programja:

9.00-10.30 Bevezető előadás Bóna Lászlótól

10.30-11.00 Szünet

11.00-12.30 A homeopátiás szemlélet alkímiai gyökerei

Előadó: Orosz László Wladimir, filozófus, asztrológus

12.30-14.00 Ebédszünet

14.00-15.30 A szimbólumokban és az analógiás látásban rejlő gyógyító erő

Előadó: Csörgő Zoltán, szimbólumkutató, tanár, író

15.30-16.00 Szünet

16.00-17.30 Homeopátiás hatásmód az antropozófia megvilágításában,

Eleven kapcsolat kozmosz és ember közt

Előadó: Gyuricza László, antropozófus, a Jupiter Egyesület kozmológiai témavezetője

17.30-17.45 Szünet

17.45-18.30 Befejező előadás Bóna Lászlótól

Az iskolába nincs tagfelvétel, a részvétel szabad és bárki számára nyitott, nem igényel előzetes szakértelmet, előképzettséget. A részvételi díj viszont a folyamatos részvétel arányában csökken.

Az iskola minden tanítási napjára külön előzetes bejelentkezés szükséges. Azoknak, akik az adott tanítási nap előtt egy héttel bejelentkeznek, azok részesülnek a látogatás arányában csökkenő kedvezményben.

Mindenki, aki első alkalommal jön, bármelyik iskolai napon is csatlakozik be, első alkalommal 18 000 Ft-ot fizet. Aki második alkalommal is jön, mindegy, hogy melyik alkalom a számára a második, már csak 15 000 Ft-ot fizet. A harmadik alkalommal is részvevők 13 000 Ft-ot fizetnek. A negyedik alkalom díja azoknak, akik már negyedszer is részt vesznek 11 000 Ft. Az ötödik alkalommal részt vevők már csak 8000 Ft-ot fizetnek erre az alkalomra. Akik pedig mind a hat alkalmon részt vesznek, azok az utolsó napra már csak 5000 Ft-ot fizetnek.

Akik az adott tanítási nap előtt legalább egy héttel nem regisztrálnak, azok minden alkalommal a teljes első árat fizetik.

Bejelentkezni, regisztrálni a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság levelezési címén kell: homeokult@gmail.com.

Regisztrálni előre is lehet a teljes sorozatra vagy egyes későbbi napokra.

Az első alkalomra a jelentkezési határidő: szeptember 24.

A Hermetikus Homeopátia Szabadiskola szemináriumainak helyszíne minden alkalommal a Trinitum Szellemi Közösségi és Alkotó Tér – Hattyúház, 1015. Bp. Hattyú utca 14.

Várunk szeretettel a Hermetikus Homeopátia Szabadiskolába

Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság