Tájékoztató írások

Háborús helyzet

Vágyni jót tenni

Ki segít magunknak, rajtunk? Ki segít azoknak, akiknek nincs tetterejük tenni? De tiltakoznak, segíteni akarnak, közben félnek, elbújnának, maguk is menekülnének. Egyszerre együttérzők és egyszerre félnek is. Anyák, akik most szültek egy bizonytalan világra, terhes nők, akik épp most várják gyereküket. Fiatal férfiak, akik nem láttak közelről háborút, és katonák lehetnek, meghalhatnak. Pályájukat, életüket most kezdő emberek, akik úgy érzik, nincs jövőjük. Vagy idősek, akik gyerekeik, unokáik életét féltik. Felnőtt emberek, akik elveszni látják mindazt, amit felépítettek, anyagi javaikat, családjukat. Egy hároméves járvány traumájától meggyengült társadalmat ért újabb, még a járványnál is erősebb csapás: ki segít a nem-hősökön?

Már a háború első napjaiban összeírtam azokat a tüneteket – főleg mentális tüneteket –, melyeket az ukrán-orosz háború hírei okoznak. És ahogy az emberek reagálnak. A tüneteket egybevetettem a homeopátiás tünetjegyzékben, a Radar programban. (Félelem a háborútól, félelem egy borzasztó jövőtől, igazság keresése, tiltakozás, politizálás, együttérzés, segíteni vágyás, félelem, hogy menekülni kell, megbetegedés viszálytól, igazságtalanságtól.) Elsőre a legfeltűnőbb a szerek sorrendjében, hogy szinte ugyanazok a szerek adódtak, mint a koronavírus járvány elején. Talán érthető, a nem várt traumára adott reakciók hasonlóak. A megbetegítő hatásuk is.

Arsenicum – félelem, hogy mindenünk elveszik, hogy minden megváltozik, és a változás csak veszteség lehet. Ignatia – odaveszett a remény, hogy az emberiség jobb lehet, csalódás az emberben, hit a jó cselekedetben. Calcium carbonicum – odaveszett a biztonság, nem véd meg senki, el kell bújni, be kell zárkózni. Bryonia – fel kell halmozni, tartalékolni, a pénzt biztonságba helyezni, nem mozdulni. Mercurius – mindenki ellenség, ez a harc lesz a végső, vége a világnak. Sulphur – elméletek mögé menekülni, politizálni. Aurum – aki megteheti segítsen! Sepia – a kapcsolatok megkötnek, vedd kézbe a saját életedet, menekülj! Cuprum – érdekes módon az egyetlen szer a „félelem a háborútól” rubrikában, és noha nyilván még sok szer lehetne itt, de a réz, azért megerősítve itt van. És a homeopátiás réz állapotról ismerjük, hogy a kényszeres cselekvések és gondolatok szere, az abbahagyhatatlan tevékenységeké, görcsöké, abbahagyhatatlan hányásé, köhögésé, a háború is ilyen, félő, hogy ha elkezdődött, nem lehet véget vetni neki, láncreakciószerűen terjed, mint a maghasadás. És mindenekelőtt itt a Causticum – az égő áldozat szere, az elesetteket felkaroló, másokért kiálló, gyengéket védő harcos állapotban lévő, és ennek az állapotnak áldozatul eső emberek szere. Érdekes módon a koronavírusban a Rhus toxicodendron szerepelt a Causticum helyén, vagyis akkor még egy olyan szer, ami a feszültség, merevség állapotát jelenti. A Causticum szer már nem a merevséget, hanem a bénulást jelzi. A kimerülést abban, hogy az embernek aktívan tartania kell magát egy feszültségében nem szűnő helyzetben. A Causticum állapotra jellemző bénulások általában féloldaliak, lám, nem lehet mindkét oldalon egyszerre igazság, ha van áldozat és van agresszor, ha a világ ilyen. És ebben az állapotban kimerül az agy is, bekövetkezik a korai demencia, vágy a felejtésre, nincs más megoldás előbb-utóbb ebben az állapotban, mint posztcovid, háborús agyköd. És íme a legfőbb szer most is és a koronavírus elején is: a Carcinosinum. Vagy ami a helyzetet még jobban összefoglalja, a drága jó Tinus Smits által megalkotott Carcinosinum cum Cuprum, mely jól egybefoglalja az elnyomottságot és a megállíthatatlan dühöt. A Carcinosinum, mint a rákból készült homeopátiás nozóda, jól kifejezi, hogy helyzetünk lényege az elnyomás, az elnyomottság. Minden reakciónk elnyomottságunk közös mély állapotából következik – úgy tűnik. Hogy nem bírjuk a további elnyomást, hogy lázadunk az elnyomás ellen, hogy védjük az elnyomottakat, hogy van, aki védi az elnyomót, mert az elnyomó védi a saját elnyomottjait, ezért elnyom másokat – minden, minden tettünk, akár egymás melletti, akár egymás elleni, úgy tűnik, hogy abból a közös tudatállapotból ered, hogy mindannyian mennyire nagyon sok elnyomást szenvedtük már el. Gyógyszerektől, orvosi beavatkozásoktól, születésünktől, iskolától, családi bántalmazásoktól, politikai hatalmaktól, hírektől, propagandától, korlátozásoktól, társadalmi erőszaktól, történelmi traumáktól. Hogyan is lennénk képesek máshogy látni a világot, mint az elnyomottság elnyomott érzésén keresztül? Nem látszik, hogy milyen is lehetne a világ, ha nem így látnánk. Ehhez a sok elnyomás traumáját kéne mindenekelőtt kezelni. Az ember nem tud nem elnyomó megoldásokat választani, amíg maga is az elnyomott ember tudatállapotában van annyira, hogy nem is tud róla. Egy dolog azért biztató, ismerve a Carcinosinum állapotban lévő embert: mindenek felett jóra törekszik. Jó akar lenni. Jónak lenni, jót cselekedni minden áron. Ki így, ki úgy, de jónak lenni mindhalálig.

Bóna László – Budapest 2022. március 5. Kevesebb jelenjen meg

1. Bóna László: Alapvetések

1. Homeopátiás szer – szó szerint, ebben a formában – nem létezik.

2. Amit homeopátiás szernek nevezünk, az valójában egy eljárás elnevezése, annak az eljárásnak a nevét jelöli, ahogy ezek a szerek készülnek, azaz valójában „dinamizált szerek”-nek kéne őket nevezni.

3. Egy szer homeopátiássá attól válik, hogy homeopátiás módon kerülünk vele kapcsolatba. Önmagában semmi sem homeopátiás a világon.

4. A „homeopátiás” kifejezés valójában nem egy szert, hanem egy kapcsolódási módot nevez meg.

5. Minden dologhoz és élőlényhez (emberhez, állathoz, növényhez, gyógyszerhez, kórokozóhoz, tájhoz, tárgyhoz, eszméhez, gondolathoz, érzéshez) lehet homeopátiás módon és még sok más módon kapcsolódni.

6. Homeopátiássá attól válik valami, hogy felfedezzük a másikkal való lényegi hasonlóságunkat, és ez alapján kapcsolódunk hozzá. Ha egy rajtunk kívül álló valamivel az ellentétességünket határozzuk meg, akkor allopátiásan kapcsolódunk. Ha egy rajtunk kívülálló valamihez a vele való hasonlóságunk alapján teremtünk kapcsolatot, akkor a viszonyunk homeopátiássá válik.

7. Egy rajtunk kívül álló dologhoz lehet például szimbiotikusan, élősködő módon, vírusosan, homeopátiásan (hasonlóság alapján), allopátiásan (vagyis a köztünk való ellentétesség alapján) kapcsolódni, de a természetben fellelhető kapcsolódási formák sokféle variációja szerint teremthetünk kapcsolatot.

8. Minden kapcsolódási formára lehet szükség, és lehet a legmegfelelőbb egy adott helyzetben, így mindenféle kapcsolódási mód lehet ártalmas és lehet gyógyító.

9. A homeopátiát betiltani vagy tagadni olyan, mintha a természetből tagadnánk vagy tiltanánk egy kapcsolódási formát. Ez önmagában képtelenség.

10. A „homeopátiás”-nak nevezett szerek tehát önmagukban nem homeopátiásak, hanem egy speciális eljárással, dinamizációval elkészített szerek, a hozzájuk való kapcsolódás módja által válhatnak homeopátiássá, de másféle kapcsolódás esetén másféle szerré válhatnak.

11. A dinamizáció egy olyan eljárás, amelyben egy kiinduló anyagot egyszerre, egyidejűleg hígítanak és ráznak. Ez a két művelet egyszerre való alkalmazása az, amitől a kiindulási anyag tulajdonsága megváltozik. A két művelet a dinamizációban válik eggyé, azokat különválasztani értelmetlen.

12. A homeopátiát lejárató nézetek szétválasztják a hígítást és a rázást, és önmagában értelmetlennek mutatják be azt, hogy valamit hígítanak és önmagában azt is, hogy valamit rázogatnak. Ezeknek egymástól szétválasztva valóban nincs értelme. (A szilvából csak akkor lesz szilvalekvár, ha a főzést és a kavargatást egyidejűleg alkalmazzunk. Ha bármelyik műveletet a másik nélkül próbáljuk alkalmazni a kiindulási anyagon, a szilván, használhatatlan eredményre jutunk. Másmilyen műveletek szintén egyidejű alkalmazásával viszont más minőséghez jutunk a kiindulási anyagból, a szilvából, és nem lekvárt, hanem pálinkát kapunk. Önmagában egyik sem hasznos vagy haszontalan, élelmiszerré vagy itallá attól válik, hogy miként kapcsolódunk hozzá, vagyis megesszük vagy megisszuk. Ha a hajunkra kenjük vagy a falra mázoljuk, és azt tapasztaljuk, hogy a szilvalekvár nem alkalmas hajnövesztőnek vagy falfestéknek, az nem teszi értelmetlenné a főzés és kevergetés egyidejű alkalmazását.)

13. A „homeopátiás szerek” néven árusított dinamizált szerek betiltása olyan, mintha tiltanánk a forralást, a főzést, a szárítást, a darabolást, a kevergetést – vagyis olyan, mintha bármilyen eljárást vagy szokásos műveletet tiltanánk. Ez is nyilvánvaló lehetetlenség és képtelenség.

14. A kereskedelmi forgalomban „homeopátiás” néven árusított dinamizált szerek valójában késztermékek, megkönnyítik a dinamizált szerek használatát, nem kell otthon, saját kezűleg termeszteni és előállítani azokat. (Az előző példánál maradva, az élelmiszerboltokban kapható szilvalekvár megkönnyíti a fogyasztást, nem kell házilag előállítani. A dinamizált késztermékek forgalmazásának megnehezítése esetén a „kézműves dinamizált szerek” korszaka következne be. Ahogy házi kisközösségi gazdálkodásban is lehet előállítani a gyógyteákat, a fűszernövényeket, a házi pálinkát, a kézműves sajtot, házi kolbászt, úgy ebben az esetben a gyógynövényekből, ásványokból házi dinamizációval kell a dinamizált elixíreket elkészíteni.)

15. A kereskedelemben kapható úgynevezett „homeopátiás szerek”-kel kapcsolatban teljesen jogos az az elvárás, hogy a felhasználók korrekten legyenek tájékoztatva. Az, hogy nincsenek, az valójában kereskedelmi szempontok miatt van.

16. A hiteles tájékoztatás valójában valami ilyesmi lenne: „Dinamizált, vagyis hígítással és rázással készült szer. Kizárólag homeopátiás módon való felhasználás esetén fejtheti ki gyógyhatását. Ha Ön homeopátiás módon veszi be, vagyis úgy használja, hogy valóban olyan tünetei vannak, mint amilyen tüneteket ez a dinamizált szer okozni is képes, akkor az Ön panaszain jó eséllyel segíthet és akár teljes gyógyulást is eredményezhet. Ha Ön nem homeopátiás módon kapcsolódik ehhez a dinamizált szerhez, vagyis az Ön tünetei nem hasonlóak ahhoz, mint amit ez a szer kiváltani is tud, akkor lehetséges, hogy ez a szer egyéb panaszokat okoz vagy teljes mértékben hatástalan is lehet.” Ez a tájékoztató korrekt, de nincs reklámértéke.

17. A hiteles tájékoztatás ezek után kitérhetne az adagolásra, amelyben a legkisebb adag elvét is ismertetni kéne, vagyis azt, hogy a szert fel kell függeszteni akkor, amikor a panaszok enyhülnek, és ehhez a lehető legcsekélyebb mennyiséggel kell a kezelést kezdeni. Ha a beteg már (vagy még) nincs abban az állapotban, amely hasonló ahhoz, mint amit az adott szer kiváltani képes, akkor a megelőző szedése vagy a további szedés fenntartása teljességgel indokolatlan, sőt ártalmas is lehet. Ez az adagolásra és mennyiségre vonatkozó korrekt tájékoztatás szintén ellentmond a kereskedelmi szempontoknak.

18. A homeopátia tehát valójában nem a tudománnyal vagy vallással nem összeegyeztethető, hanem a multinacionális, globalizációra épülő, fogyasztás centrikus, anyagi javak bőségére és birtoklására épülő modern kor világszemléletével áll konfliktusban. A homeopátia médiában sem tud megjelenni, semmilyen üzenetet nem képes átvinni a média csatornáin a média közönségének, mert a média szintén vagy egy hatalmi politika vagy egy üzleti érdekeltség oldaláról szolgálja ugyanezt a világszemléletet. Ezért a homeopátia valódi helye az alternatív gondolkodás köreiben van. Ott, ahol például kisközösségeket teremtve megújuló energia forrásokkal foglalkoznak, biodinamikus termeléssel állítanak elő élelmiszereket, egészségtudatosan táplálkoznak, mozognak, alternatív pedagógiával nevelik gyermekeiket. Utcai akciókon, médiakampányokon, politikai irányzatokon keresztül tömegek befolyásolása a homeopátia használatára teljességgel eredménytelen, mert ezek a formák radikálisan másként működnek, mint maga a homeopátia, belső logikájuk szerint alkalmatlanok arra a feladatra, hogy a homeopátia működését tömegek megértsék vagy azt a gyógyulásukban használják.

19. A homeopátia azon formákban (közösségekben vagy csatornákon) tud terjedni és erősödni, ahol az életszemlélet is alapvetően különbözik az anyagelvű, fogyasztáscentrikus, globalizált, multikulturális világ értékeitől. Vagy kizárólagos elfogadásától.

20. A ma homeopátiát gyakorló gyógyítók vagy teoretikusok nem a saját életük idejében fognak radikális változásokat elérni, ha misszionáriusoknak hiszik magukat, áldozattá és mártírrá válnak. Valójában sokuknak pontatlan az identitása. Harcosok, miközben a lehetőségük csak egy tudás őrzése és gyakorlással való fenntartása.

21. Tudomány, vallás, egyház, politika (akár konzervatív, akár liberális), média, kereskedelem egy oldalon áll, szövetségesei egymásnak, még ha vannak is érdekellentétek köztük, valójában egy anyagelvű kultúrkorszak szövetségesei. Beszélhetünk istenhitről, szeretetről, konzervatív értékekről, családról, magántulajdonról, jogegyenlőségről, racionalizmusról, tudományos igazságokról – mindegy, egyaránt az anyag elsődlegességéről beszél és az élet szellemi eredetét tagadja az emberi tudat és kultúra evolúciójának történetében a jelenben is tartó kultúrkorszak. Amíg az emberiség történetében ebben nem következik be szellemi változás, addig a homeopátiával foglalkozók egy ősi tudás őrzőinek és átmentőinek szerepében vannak.

22. Az anyagelvű kultúra, a modernizmus, a felvilágosodás a maga racionalizmusával rendkívüli eredményeket hozott az emberiségnek. A protestáns etika segített az embereknek, hogy ne legyen lelkiismereti konfliktusuk, hogyan egyeztessék össze a keresztényi szeretetet a magántulajdon védelmével. A tudományos, technikai forradalom tömegeket szabadított fel a fizikai munkavégzés alól, jogegyenlőséget teremtett, hozzájuttatott szegényeket, nőket, oktatáshoz, politikai szavazójoghoz, társadalmi mobilitáshoz – az emberiség magasrendű vívmányait hozta létre, nem csoda, hogy mindentől félti, amiben azt sejti, hogy ezen vívmányok ellenségei.

23. A homeopátia ellen összefogó teljes társadalmi egység ezen a félelmen alapszik. Nem csoda, hogy a homeopátia elleni támadások egybeesnek Európa mély migrációs válságával. Európa alapértékei rendülnek meg, a külső ellenség, a migránsok tömege, egyértelmű, ők is egy felvilágosodás kor előtti barbárnak nevezett értékrenddel veszélyeztetnek, éppen úgy, mint a homeopaták, akik a migránsokhoz hasonlóan ellenségek, csak nem külsők, hanem belsők. Ezért fontos, hogy akár liberális, akár konzervatív oldalról, akár a tudomány, akár a vallás oldaláról a homeopátia össze legyen mosva mindenféle babonasággal, amely belső kórokozóként járványokat és betegségeket okoz. Ezért fontos, hogy a homeopátiát a politika és a média összemossa az oltásellenességgel, a gyógyszerellenességgel, mert akkor olyan képben lehet őket feltüntetni, mint akik modernista értékeket és vívmányokat veszélyeztetnek, az immunizációt, a járványok kezelését, a hormonális beavatkozásokat, a sterilizációt, a mesterséges megtermékenyítést, a fogamzásgátlást stb. Vagyis e szerint, ahogy a migráció külső kórokozóként, a homeopaták és alternatív közösségek belső kórokozókként törnek a modern, anyagelvű, fogyasztásorientált, ámde felvilágosult és szabad polgár életére.

24. A homeopátia elleni támadás, amely az utóbbi időkben szinte az egyetlen olyan kérdés, amelyben a legkülönfélébb politikai nézetek, irányzatok kerülnek egy platformra és kötnek szövetséget, valójában tünet, az európai alapértékek válságának egyik fő tünete. Attól, hogy válság, még nem törli el azt, ami valóban vívmánya az európai kultúrának. De attól, hogy tünet, azt mutatja, hogy ellenséget kell keresni.

25. A modern, anyagelvű szemlélet nem tud túllépni a betegségek infekciós és inváziós szemléletén vagyis azon a gondolaton, hogy minden baj forrását külső vagy belső idegen kórokozók elterjedésében lássa, és ebben okot nevezzen meg.

26. Ezért fontos, hogy a homeopátiát idejétmúltnak (felvilágosodás előttinek) ábrázolják, és mint ilyet, veszélyesnek. Az értékválságban élő kultúra jól érzi ezt, azért érzi jól, mert fél. A félelme érzékennyé teszi, és valóban felismeri a homeopátiában azt, hogy az anyagelvű kultúrához képest egy ősibb, archaikusabb tudás talaján áll. Csakhogy a homeopaták és a velük szövetségben levő, az élet szellemi eredetéről tágabb perspektívában gondolkodó közösségek tudják, hogy ez az archaikus tudás nem idejétmúlt, mert nincs ideje, hanem olyan igazságok, amelyek minden kor minden emberét áthatják. Ilyen módon nem a múltat őrzik, hanem a jövő felé teremtenek folytonosságot. Ők tudják, hogy nem veszélyeztetik a jelen modern kultúráját, csak tágítják, nem ellentmondanak neki, hanem kiszélesítik, ilyenformán a jelen féltett vívmányait nem eltörölni akarják, hanem egy olyan jövőt szeretnének építeni, amelyben a ma emberének globális értékei és az emberiség ősi tudása egységbe kerül, egymásba illeszkedik.

Budapest. 2017. november

2. Tájékoztató a koronavírus homeopátiás megelőzésének kérdéseiről

Kedves Érdeklődők!


Az utóbbi napokban sokan fordultak a Homeopátiás Gyógyművészeti Társasághoz, egyesületünkhöz információért, hogy a különféle internetes homeopátiás fórumokon megosztott koronavírus megelőzésre ajánlott homeopátiás szereket kezdjék-e szedni, és gyerekeiknek, családtagjaiknak is kezdjék-e adagolni. A hozzánk fordulóknak egyelőre ezt az információt szoktuk adni.


- Megelőzésre homeopátiás szereket akkor ajánlott elkezdeni szedni, amikor az ember magán bármilyen tünetet - ami egyelőre lehet megfázás, influenza is -, de érezni kezd

- Vagy akkor, amikor a környezetében konkrét panaszokkal, tünetekkel járó megbetegedés lép fel.

- Vagy lelkiállapotában érez olyan elviselhetetlen szorongást, félelmet, pánikot, ami beavatkozást igényel.

- Ezekben az esetekben a közösségi média különböző csatornáin fellelhető szerek közül bizonyára valamelyik megfelelő, de hogy melyik, azt érdemes a konkrét tüneteknek megfelelően kiválasztani, és ehhez érdemes felkészült homeopátiás szakemberhez fordulni tanácsért.

- A különböző fórumokon megelőzésre javasolt homeopátiás szerek többsége valójában nem „megelőzésre” való, hanem azért mondják rá, hogy megelőzi a megbetegedést, mert nagy eséllyel képes kezelni azt a jelenben már fennálló állapotot, amely az adott egyént fogékonyabbá teszi a megbetegedésre. (De ehhez is a szereket legalább alapszinten ismerő szakképzett homeopátiás gyógyítóval érdemes konzultálni, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.)

- Ha valaki minden szerismeret és kontroll nélkül különféle homeopátiás szereket vesz be egyszerre és összevissza, azzal lehetséges, hogy különféle mesterséges, nem valódi, de annak látszó tüneteket okoz magának, amiket könnyen félreértelmezhet.

- Mivel jelenleg a szoros környezetünkben - a koronavírus veszéllyel egyidőben - elhúzódó köhögéssel járó megfázásos, náthás betegségek és gyengeséggel, csontfájdalmakkal, lázzal járó „klasszikus” influenzás megbetegedések is nagy számmal vannak, ezeknek – az orvosi protokoll melletti – homeopátiás szerekkel való kísérése valóban megelőzhetővé teheti a koronavírussal való megfertőződést, hiszen a „klasszikus” influenza kezelésének jól bevált szerei többségükben azonosak a koronavírus által okozott megbetegedések kezelésére ajánlott szerekkel. A koronavírushoz hasonló betegségek gyógyulásának homeopátiás segítése érdekében mindenképpen ajánlott a konzultáció szakképzett homeopata gyógyítóval.

- Mivel az orvosi protokoll szerint a koronavírus által okozott megbetegedéseknek nincs gyógyszere, ezért senki nem veszíthet semmit azzal, ha használja a homeopátia által ajánlott szereket, hiszen ezek a szerek a homeopátia több évszázados tapasztalatai alapján az aktuális világméretű járványokban eddig minden esetben bizonyították rendkívüli hatékonyságukat.

- Felhívjuk azonban mindenki figyelmét arra, hogy a homeopátiára hagyatkozva és hivatkozva senki se utasítsa el a hivatalos orvosi protokollt, bármilyen panaszával forduljon orvoshoz, senkit se beszéljen le erről, vesse alá magát minden hivatalos ellenőrzésnek, intézkedésnek és szükség esetén az életmentő beavatkozásoknak, valamint tartsa be saját és mások egészségének védelmében a szükséges egészségmegőrző szabályokat és óvintézkedéseket.

Szellemileg aktív, érzelmekben gazdag, a testi lét örömeiben teljes egészséget kívánunk mindenkinek!

A Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság nevében – Bóna László

Budapest, 2020. március 15.

3. Gyakorlati tanácsok a járvány idején homeopátiát használók számára

Írta: Bóna László

Szerkesztette: Hassmann Péter

Az orvosi protokoll betartása mellett, a hagyományos kezelés kiegészítéseként Önnek joga van a homeopátiát öngyógyítás-szerűen, saját felelősségre egyénileg használni.

a. Az ismertetőben szereplő, házipatikába ajánlott homeopátiás szerek

 1. Aloe C30

 2. Arnica C30

 3. Arsenicum album C30

 4. Belladonna C30

 5. Bryonia C30

 6. Carbo vegatabilis C30

 7. China C30

 8. Eupatorium C30

 9. Ferrum phosphoricum C30

 10. Gelsemium C30

 11. Ipecacuanha C30

 12. Natrium muriaticum C30

 13. Phosphorus C30

 14. Rhus toxicodendron C30

 15. Veratrum album C30


Javaslatok, a legjellegzetesebb tünet alapján:

A szer kiválasztásánál abból induljon ki, hogy mi okozza a jelenben a legnagyobb panaszt.

Ha a magas láz dominál

 • - borzongással, az érintésre való érzékenységgel – Arnica

 • - teljes elgyengüléssel, ólmos fáradtsággal – Gelsemium

 • - csontfájdalommal, végtagfájdalommal – Eupatorium

 • - erős hidegrázással, égető váladékokkal, erős elgyengüléssel, kiszáradt szájjal, meleget kíván, és erősen szorong – Arsenicum album

 • - erős forrósággal, kivörösödött arccal, izzadással, esetleg lázálmokkal - Belladonna

Ha az enyhe láz dominál

 • - ami pár nap után elmúlik, utána visszatér – Ferrum phosphoricum

 • - tarkómerevséggel jár vagy ízületi feszüléssel, derékfájással – Rhus toxicodendron

 • - izomlázszerű érzéssel - Arnica

Ha a köhögés a legerősebb panasz

 • - száraz köhögés, esetleg magas lázzal, forrósággal, tüdőben szúró érzéssel, amire hideg levegőt kíván, szomjas, és inni is hideget kíván – Phosphorus

 • - erős száraz köhögés, ami az egész testet rázza, mozdulatlanságban jobban van, a mellkasban nyomást érez – Bryonia

 • - szamárköhögés szerű, száraz, rohamokban jön és főleg este, mintha minden nyálkahártya kiszáradna – Natrium muriaticum

 • - olyan erős köhögés, ami hányásba torkollik – Ipecacuanha

 • - ájulásig, eszméletvesztésig, szédülésig fokozódó köhögés elgyengüléssel és erős légszomjjal – Carbo vegatabilis

Ha erős, kimerültséggel járó hasmenés a legerősebb panasz

 • - szinte akaratlan, visszatarthatatlan – Aloe

 • - égő, csípő, híg széklet – Arsenicum

 • - hányással együtt jár és teljes kimerülést okoz – Veratrum album

 • - periodikusan visszatér olyan lázzal együtt, ami szintén néha elmúlik, néha visszajön – China

Szemszárazság, a szem égető fájdalma

 • - ha enyhíti a hideg és levegőn könnyezik – Phoshorus

 • - ha általános szárazsággal jár együtt, a torok, a száj, a bőr, minden száraz – Natrium muriaticum

 • - ha az egész fej is forró és tele van, mintha szétrobbanna – Belladonna

Ha a szaglás vagy az ízérzék elvész

 • - Natrium muriaticum

Ha a fejfájás a legerősebb

 • - forró, szétrobban, tele van – Belladonna

 • - ha tompasággal, ólmos szemekkel jár – Gelsemium

 • - ha a köhögéstől fáj, minden köhögés a fejbe nyilall – Bryonia

 • - ha a hideg levegő esik jól, a fej forró – Phosphorus

 • - ha az egész test jéghideg, csak a fej forró – Arsenicum album


b. Az ADAGOLÁSRA vonatkozó FONTOS tudnivalók:

 • - A szereket 2 dl vízben pár golyó feloldásával és a panasz erősségétől függően óránkénti vagy két-három óránkénti kortyoltatással adjuk.

 • - Ha a beteg állapota egy szertől javulni kezd, de nem eléggé, akkor adjuk gyakrabban. Ha a hatást tovább akarjuk erősíteni, azt több golyó oldásával, később szárazon való elszopogatásával tudjuk megtenni.

 • - Ha a beteg állapota javulni kezd, akkor ritkítsa a szert, és ha a beteg jól van, hagyja abba a szer szedését! Csak akkor folytassa, ha újra panaszai lesznek.

 • - Ha egy szer javítani tudott az állapotán, akkor tartson ki annál, csak akkor váltson, ha új tünet jelentkezik, ha más panasz lesz a domináns.

 • - Ha változik a fő panasza, változik az, hogy az éppen fennálló állapotában melyik panasz dominál, akkor nyugodtan válthat szertde csak akkor!

 • - Ha mégis magasabb potencia vagy egy másik szer kell valakinek, és nincs kéznél, a gyógyszertárban sem tudja beszerezni, akkor ha tud olyasvalakiről, akinek van a szükséges szere, akkor egyetlen egy golyó 2 dl vízben való feloldásával és az oldat felrázásával át tud venni tőle.

A fenti szerek – természetesen a hagyományos kezelés mellett – nagy valószínűséggel segítenek elkerülni, hogy a betegnél súlyos állapot alakuljon ki.

Ha a beteg állapota mégis súlyosabbra fordulna – természetesen a hivatalos előírások követése mellett – kérjen tanácsot képzett, tapasztalt homeopatától!

https://homeopata.hu/hu/content/homeopatias-orvosok

https://homeopata.hu/hu/content/homeopatias-segelyvonal

2020. április 19.

4. Ha csak egy szer van kéznél - Arnica

Aki fél, akire rohamokban rátör a rettegés, annak beszűkül a torka, kiszárad a szája, zihálni kezd, úgy érzi, hogy mindjárt megfullad, erőtlen lesz, levegőért kapkod.

Aki megfázik, és nehezen kap levegőt, köhög, fullad, az az életéért küzd, szaporán veszi a levegőt, éppen úgy, mint az, aki fél. Aki ennyire fullad, félhet is valóban.

Aztán lehet, hogy hasmenése van, ki tudja mitől. Ilyenkor is rátörhet a félelem. De talán megelőzte egy szorongás, amitől az embernek megy a hasa. Vagy váratlanul tört rá, alig visszatarthatóan, sürgetően, nem tudni mitől, váratlanul, mint valami csapás. És talán ettől már előre tartania kell, félelmet kelt benne ez a kiszámíthatatlanság.

A terapeuta számára nem lényeges, hogy előbb van-e a lelki történés és azt követi a testi, vagy a lélek reagál arra, amit a test átél. Az a fontos, ami tünetként, jelenségként a beteg részéről megmutatkozik számára.

A homeopátiás repertóriumban kikerestem a koronavírus járvány helyzetben jelenlévő legáltalánosabb félelmeket, és azokat a koronavírusra jellemző testi tüneteket, amelyek köhögésre, fulladásra és hasmenésre vonatkoznak:

· Félelem nyilvános helyen, tömegben

· Fél attól hogy hirtelen meg fog halni

· Fél egy fenyegető halálos betegségtől

· Hirtelen rátörő félelem

· Fulladástól való félelem

· Fél az idegenektől

· Köhögéstől való félelem, illetve szorongás köhögés közben.

· Szorongás az üzleti ügyek miatt

· Szorongás láz idején

· Szorongás az egészsége miatt illetve hipochondriás szorongás

· Szorongás a jövő miatt

· Szorongás, akadályozott légzéssel, illetve szorongó légzés láz esetén, illetve halálfélelem légzőszervi betegség idején, illetve félelem a légzéstől, illetve félelem a légzőszervi megbetegedéstől

· Fél attól, ha közeledik felé valaki, nehogy megérintse

· Hasmenéssel egyidejűleg jelentkező félelem, illetve félelem az önkéntelen székletürítéstől, illetve hasmenés, melyen az izgalom ront, esetleg félelemmel együtt.

Azokon a szereken kívül, amelyeket a homeopátiás szakma a kialakult influenzás-koronavírusos megbetegedésekben ajánl akut szerként és megelőző szerként egyaránt (lsd. pl. Arsenicum, Phosphorus, Bryonia, Gelsemium stb.), meglepő módon az összes analízis-módszer szerint az Arnica szerepel első helyen!

Ez a repertorizáció meggyőzött arról, hogy amennyiben nincs kéznél egyéb szer – és a beteg még nem jutott el orvoshoz – akkor nincs feltétlenül szükség különleges szerekre ahhoz, hogy elkezdjen segíteni homeopátiával a bajain. Ha van szer, ami bárkinél lehet, aki csak egyszer is találkozott a homeopátiával, az az Arnica.


A legtöbb ember nagy valószínűséggel első szerként az Arnicával próbálkozott. A homeopátia legtöbb híve épp az Arnicával szerezte első tapasztalatát erről a gyógymódról, ez győzte meg, hogy a homeopátia működik. Hahnemann-nak tulajdonítják azt az aforizmát, hogy ha a homeopátia semmi mást nem adott volna az emberiségnek, mint a homeopátiás Arnicát, már érdemes volt kitalálni. Az Arnica az a homeopátiás szer, amit az akadémikus orvoslás is leginkább hajlandó használni elsősegélyben, az „ártani nem árt, ha nem is használ” elve alapján.

Az Arnica állapot tünetei közt megtalálhatjuk a hétköznapjainkat most leginkább meghatározó jellegzetességeket: félelem az emberek közelségétől; félelem, hogy megérintik; hogy megfertőzik, hogy fulladás tör rá; fél tömegben, idegenektől; fél, hogy elveszti a megélhetését; fél a jövőtől és hirtelen halálfélelem is törhet rá.

Tudjuk, hogy az Arnica fő szer, amikor az ember védi az autonómiáját, amikor meg akarja őrizni integritását, védekezik, mert támadás érte, el akarja kerülni külső erők behatolását, elzárkózik, falat húz maga köré. Egyben jó krónikus szere az autoimmun eredetű betegségeknek – hiszen akkor is az zavarodik meg, hogy mi a saját és mi az idegen; mi a külső és mi a belső.

Az Arnica jó szer magas láz esetén is. A magas láz önkéntes karanténba kényszeríti az embert, amikor az ember bezárkózik az ágyába, és magára zárja az ajtót, hogy magában helyreállítsa saját egységét.

Az Arnica virágja magának az egységnek a képe. A legegyszerűbb virágforma, amikor egy kerek közepet szabályos kör alakban szirmok vesznek körül. Amikor rajzolni kezd, így rajzolja le a kisgyerek is a virágot, egy körből széttartó sugarakkal, éppen úgy, ahogy a napot is rajzolja, és magát az emberi formát is, ami kezdetben szintén csak egyetlen egy kör, fej és test egyben, belőle szerte sugárzó végtagokkal. Nap, virág, emberi test – egymáshoz hasonlók. Mindegyikük önmagában egy külvilág felé sugárzó egység.

Azóta személyes tapasztalatom is van arról, hogy nem csak az elmélet mutatja az Arnica alkalmazhatóságát ilyen helyzetben, hanem az a gyakorlatban is működik.

Szóval, ha egyetlen homeopátiás szerünk van kéznél, vagy csak egyetlen egyet tudunk beszerezni, az nagy valószínűséggel Arnica lesz. És akkor erre bízvást tudunk támaszkodni! Védelmünkre lesz. Visszavezetni igyekszik az egységünkbe. Önmagunk egységébe és az egész világgal való egységünkbe.

Bízhatunk magunkban és a természetbe rejtett bölcsességben. Amíg van Arnicánk, nagy bajunk nem lehet!

Bóna László

Szerkesztette: Hassmann Péter

5. Ha csak egy szer van kéznél – Oscillococcinum

Ezt a sorozatot az a gondolat indította el bennem, hogy miként lehet homeopátiás szerekkel való gyógyuláshoz olyan tanácsot adni, ami a legkönnyebben beszerezhető, legegyszerűbben használható szerekre épül. Akár csak egy szerre is. Olyan szerre, ami, ha nekünk nincs, lehet, hogy van a szomszédnak. Vagy van olyannak, aki már egyszer is kipróbálta, hogy mi az a homeopátia. Vagy annak, aki néz reklámokat, és nem tud róla többet, és nem is akar tudni. Mit mondjunk neki mi, akik ismerjük a homeopátiát, és olyan embernek akarunk segíteni, aki nyitott a segítségünkre, de a magyarázatunkra nem?

(Egy korábbi írásban az Arnicáról írtam.)

Még a homeopátiás szereket nem árusító gyógyszertárakban is találhatunk általában Oscillococcinumot. Nagy reklámkampánya volt, sokan vették influenzára egy időben, sokan próbálták használni megelőzésre, aminek nem sok eredményét láthatták, mert vagy semmit nem éreztek vagy enyhe gyógyszervizsgálati tüneteket észleltek magukon, elvégre az Oscillococcinum egy K200-ra hígított homeopátiás szer. Most talán elérkezett az idő rá, hogy az otthoni vagy ismerősi körben raktározott készleteket helyesen lehessen öngyógyításban alkalmazni valóban akkor, amikor az influenzához hasonló kezdeti tünetek felütik a fejüket. És lehet, hogy a legközelebbi gyógyszertárba is elég elmenni érte, ami a mostani helyzetben az egyik legnagyobb előny.

Tudom, tudom, az Oscillococcinumot nem veszi komolyan még a homeopátiás szakma sem igazán. Valamire való homeopata nem adja, szinte meg is tagadja. Ered ez abból, hogy gyógyszervizsgálata nincs, csupán a Boiron gyógyszergyár szabadalmaztatta, és minden más szerhez képest a legkimagaslóbb eladást produkálta ezzel a szerrel. Úgyhogy nem csak a klasszikus homeopaták, de még a gyógyszeripar haragját is kivívta. Ráadásul elnevezése is megtöri a homeopátiás hagyományt, hiszen nem a kiinduló anyagról nevezték el, ahogy az a homeopátiában szokás. A szer a pézsmakacsából, vagy más néven néma kacsából készült (Anas Barbariae), de a szer a nevét Joseph Roy francia katonaorvos spanyolnáthában megbetegedett emberek vérmintáiban látott oszcilláló baktériumról kapta. Roy ugyanilyen mozgást végző baktériumokat látott más vírusos megbetegedésekben, sőt rákbetegek vérmintáiban is és a házikacsa vérében is. Soha senki nem látta ezt rajta kívül, sőt kiderült, hogy néhány betegség, amelyben látta, nem is vírusos. Érdekes azonban az, hogy ő egy szimbolikusan is érthető általános kórokozóról beszél, amely összeköti az egymásra hasonlító vírusos betegségeket a rákkal, mintha a rák és a vírusos betegség ugyanannak a folyamatnak lenne a része. Ha ezt megvizsgálandó hipotézisnek fogadjuk el, akkor értjük, hogy a rákbetegségeket miért előzi meg a személyes kórtörténetekben sok elnyomott vírusos betegség, és mi köze lehet egymáshoz az újabb és újabb influenza vírusos világjárványoknak, azok elnyomásának és a ráknak, mint világbetegségnek.

Ki is emeli Fraser a Madarak című könyvében, melyben különféle madarak tollából vagy egy csepp véréből készült szerekről ír, hogy az Oscillococcinum hasonló a Carcinosinum nozódához. „A szer a Carcinosinum kicsit szelídebb képét mutatja. Olyankor érdemes használni, ha a beteg Carcinosinumra adott reakciója túlságosan heves lenne.”

Mivel a szernek nem volt szabályos gyógyszervizsgálata, a tünetei leginkább a felhasználásának gyakorlati tapasztalata alapján lettek összegyűjtve. „Az Oscillococcinumot a megfázások, és különösen az influenzás megbetegedések kezdeti szakaszában használják legtöbbet. … A szerben megtalálható influenza tünetek a következők: láz, hidegrázás, összetörtség-érzet, lüktető fejfájás, fájdalmas orr- és arcüregek, bedugult orr, nátha, tüsszögés. A tüdő is érintett lehet, száraz fájdalmas köhögéssel, rekedtséggel és hangvesztéssel. ... Emésztési problémák is felléphetnek …, a has felfújódik, fájdalmasan görcsöl, és a széklet bűzös hasmenés formájában tör elő. … A beteg szorong, sápadt és nagyon fázós. A meleg és a pihenés általában minden tünetét enyhíti.”

Külön érdekes, hogy a szer a használat során sok olyan tünetet mutat, ami a járványhelyzetre jellemző félelmekre és kényszeres viselkedésre is hasonlít. „Jellemző az, hogy a beteg sokat és sokszor indokolatlanul szorong, akár magáért akár családtagjaiért. A személy vágyik a rendre és ápoltságra, és fél a piszoktól és a rendetlenségtől. Ez akár szélsőséges mértéket is ölthet. Ha a beteg életében eluralkodik a fertőzésektől és a beszennyeződéstől való félelem, tisztasággal kapcsolatos kényszeres tünetei jelenhetnek meg, például kézmosási mánia formájában. A patológiának ezen a szintjén a beteg már a kézfogást és egyáltalán mások megérintését is visszautasíthatja.” – írja Fraser a Madarakban.

Vagyis valóban láthatjuk, hogy ha semmi más nincs kéznél, ha semmi mást nem tudunk vásárolni, akkor – nem megelőzésre!!! – hanem a legenyhébb tipikus influenzás tünetek megjelenésekor vagy akár csak a járványhelyzettől kialakult szorongásokban és félelmekben egyből tudjuk öngyógyítás-szerűen használni.

Az könnyen érthető, hogy a homeopátia miért pont madarakból készült szerekben keresi az influenzára legalkalmasabb szert. Ismét idézem Frasert: „A madarak sok szempontból kapcsolatban állnak az influenzával. A múlt nagy influenza pandémiái madárpopulációkon eredtek …. az influenza tünetei nagymértékben madár tünetek, tehát nem meglepő, hogy a legismertebb influenzaszer, az Oscillococcinum is madárból származik.”

De van még egy különös aktualitása is a szernek. Fraser ugyancsak ebben, a Madarak című könyvében, az Oscillococcinummal kapcsolatban még ezt írja: „A homeopátiás szer az állat negyven napig inkubátorban tartott májából és szívéből készült.”

Amióta ma a világon az emberiséget az köti össze, hogy az emberek egymástól szét vannak választva, sokan fedezték fel, hogy a „karantén” szó az olasz „negyven nap” (Quaranta giorni”) kifejezésből ered. Ennyit kellett vesztegelnie már a 14. századi Velence kikötőjében a kereskedelmi hajóknak, hogy kiderüljön, hogy portékájukkal együtt nem hurcolnak-e be betegségeket is. Volt már ennek hagyománya, már Hippokratész is leírta, hogy minden akut betegség tünetei megjelennek negyven napon belül. Időszámításunk első évezredének végén pedig egy perzsa orvos Ibn Sina gyógymódként vezette be az orvoslás történetébe a negyven napos várást, úgy nevezte el módszerét ó-perzsául, hogy „a negyven”. Vagyis, ha várunk negyven napig, akkor kiderül az egészségesnek látszó emberről, hogy beteg-e. A negyven misztikus szám, mert tíz egy egység, a négyes szintén egy Egészt képvisel, a negyven pedig többszörösen az egység száma, lévén négyszer tíz.

Hamvas Béla a következőket írja az Egy csepp a kárhozatból című írásában a negyven órás böjtjét értelmezve: „Ádám a paradicsomban negyven napig élt, Izrael negyven évig bolyongott. Jézus negyven napig volt a pusztában. Krisztus negyven óráig feküdt a sírban.” És hozzátehetjük még, hogy negyven hétre születünk, Buddha negyven napig meditált a fa alatt megvilágosodásáig. A negyven nap tehát misztikus szám, nem csak üres várakozással teli idő, hanem a nagy átalakulás, a misztikus fordulat, az átlényegülés lehetőségét tartogató átváltozás ideje. Vagy a lehetőségben való bukásé.

Vagyis a legelterjedtebb és legközismertebb homeopátiás influenza szer – készítésének módja révén – kapcsolatban lehet a negyven napos sámáni pokolra szállás, darabokra esés és újra felépülés, a köztes lét, a magzati élet, a születés utáni elszigeteltség, vagy a pusztában való megkísértés misztikus állapotával. A szer egyszerre hordozhatja a negyven nap erejét és a madarakba rejtett gyógyerőt.

Mintha negyven napos szellemi elvonulásra készülnénk, hogy átalakítsuk, átformáljuk az életünket. És akkor a „pokolra szállt” néma kacsa segít, hogy betegség nélkül hajtsuk végre átváltozásunkat, megtisztulásunkat, mintha negyven órás böjt vagy negyven napos elvonulás után térnénk vissza egy egészségesebb életbe. A karantén nem csak elzárás lesz, hanem belső átalakulásra való lehetőség is.

A negyven nap úgy tűnik, nem elkerülhető. Végig kell menni azokon a belső folyamatokon, amikre a negyven nap való. De hogy ez egészségben teljék és egészséghez vezessen, azon segít a néma kacsa, mint áldozati állat potenciálással áttranszformált gyógyító ereje.

Bóna László

6. Gyakorlati felvetések a járvány idején homeopaták számára

Írta: Bóna László

Szerkesztette: Hassmann Péter

Homeopata gyógyítók, homeopátiát tanulók, homeopátiás szereket használók!


Amit jelenleg szabad:

1. Magyarországon homeopata orvos - az igazoltan pozitív koronavírusos betegen kívül - minden más betegségben szenvedő embert kezelhet.

2. Szabad a homeopátiát tanulni, tanítani, a homeopátiáról információkat közölni, ha az nem téríti el az embereket attól, hogy az orvosi protokollt kövessék.

3. Szabad a homeopátiát – az orvosi protokoll betartása mellett – öngyógyítás-szerűen saját felelősségre egyénileg használni.


Ebből következően, akik a homeopátiát ismerik, művelik vagy használják:

1. Irányítsák felkészült, tapasztalt homeopata orvosokhoz azokat a betegeket, akik nem igazoltan pozitív koronavírusos betegek, hanem csak kezdeti vagy ahhoz hasonló tüneteik vannak. Főleg, ha már az adott beteg krónikus homeopátiás kezelés alatt is áll, vagyis van krónikus alapbetegsége. A koronavírus helyzettől függetlenül is irányítsák homeopata orvosokhoz a homeopátia iránt nyitott betegeket. Ehhez informáljuk az embereket arról, hogy homeopata orvosok listája megtalálható a Homeopata Orvosi Egyesület honlapján és az egyesületnek több évtizede működik hétvégi és ünnepnapi ügyeleti rendszere is.

https://homeopata.hu/hu/content/homeopatias-orvosok

https://homeopata.hu/hu/content/homeopatias-segelyvonal

2. Adjanak egyértelmű és könnyen használható konkrét információkat arról, hogy otthoni körülmények között, sürgős orvosi beavatkozást nem igénylő helyzetben milyen homeopátiás szereket használhatnak az emberek öngyógyítás-szerű formában bajaik súlyosbodásának elhárítására.

A legfontosabb

A homeopata tanítók, gyógyítók felelősek abban, hogy a homeopátiára nyitott, de azt szakmailag nem ismerő embereknek egyszerű szereket javasoljanak, ne túl sokat, csak néhányat, és jól átlátható utasításokat arra vonatkozóan, hogy mikor melyiket használják. Ne adjanak olyan szerekre vonatkozó tippeket, melyek ismeretlenek, eddig nem használt szerek és/vagy egyelőre pl. beszerezhetetlenek. Ezzel csak használhatatlanná teszik a homeopátiát és a hitelét rontják.

A belső szakmai egyeztetéseken túl a javaslatok az emberek felé legyenek egyszerűek és csak néhány könnyen beszerezhető, idáig is jól ismert és a homeopátiát eddig is használók körében nagy biztonsággal meglévő szerekre korlátozódjanak.

Az ajánlott szerek listája:

Arn, Ars, Bell, Bry, Carbo-veg, Gels, Nat-m, Phos, Rhus tox

Esetleg kiegészítve a következőkkel:

Aloe, China, Eup, Ferr-p, Ip, Verat

A szerek felhasználására vonatkozó utasítások legyenek egyszerűek. Ne a szerek leírásából induljunk ki, hanem a fő tünet, fő panasz beazonosítására alapozzuk a javaslatunkat.

Abból induljunk ki, hogy mi okozza a jelenben a legnagyobb panaszt.

Ha a magas láz dominál

 • - borzongással, az érintésre való érzékenységgel – Arnica

 • - teljes elgyengüléssel, ólmos fáradtsággal – Gelsemium

 • - csontfájdalommal, végtagfájdalommal – Eupatorium

 • - erős hidegrázással, égető váladékokkal, erős elgyengüléssel, kiszáradt szájjal, meleget kíván, és erősen szorong – Arsenicum album

 • - erős forrósággal, kivörösödött arccal, izzadással, esetleg lázálmokkal - Belladonna

Ha az enyhe láz dominál

 • - ami pár nap után elmúlik, utána visszatér – Ferrum phosphoricum

 • - tarkómerevséggel jár vagy ízületi feszüléssel, derékfájással – Rhus toxicodendron

 • - izomlázszerű érzéssel - Arnica

Ha a köhögés a legerősebb panasz

 • - száraz köhögés, esetleg magas lázzal, forrósággal, tüdőben szúró érzéssel, amire hideg levegőt kíván, szomjas, és inni is hideget kíván – Phosphorus

 • - erős száraz köhögés, ami az egész testet rázza, mozdulatlanságban jobban van, a mellkasban nyomást érez – Bryonia

 • - szamárköhögés szerű, száraz, rohamokban jön és főleg este, mintha minden nyálkahártya kiszáradna – Natrium muriaticum

 • - olyan erős köhögés, ami hányásba torkollik – Ipecacuanha

 • - ájulásig, eszméletvesztésig, szédülésig fokozódó köhögés elgyengüléssel és erős légszomjjal – Carbo vegatabilis

Ha erős, kimerültséggel járó hasmenés a legerősebb panasz

 • - szinte akaratlan, visszatarthatatlan – Aloe

 • - égő, csípő, híg széklet – Arsenicum

 • - hányással együtt jár és teljes kimerülést okoz – Veratrum album

 • - periodikusan visszatér olyan lázzal együtt, ami szintén néha elmúlik, néha visszajön – China

Szemszárazság, szemégés

 • - ha enyhíti a hideg és levegőn könnyezik – Phosphorus

 • - ha általános szárazsággal jár együtt, a torok, a száj, a bőr, minden száraz – Natrium muriaticum

 • - ha az egész fej is forró és tele van, mintha szétrobbanna – Belladonna

 • Ha a szaglás vagy az ízérzék elveszik

 • - Natrium muriaticum

Ha a fejfájás a legerősebb

 • - forró, szétrobban, tele van – Belladonna

 • - ha tompasággal, ólmos szemekkel jár – Gelsemium

 • - ha a köhögéstől fáj, minden köhögés a fejbe nyilall – Bryonia

 • - ha a hideg levegő esik jól, a fej forró – Phosphorus

 • - ha az egész test jéghideg, csak a fej forró – Arsenicum

A homeopátiát kezdő szinten felhasználókat ne zavarjuk össze több szer ajánlásával. Egyszerű struktúrát mutassunk, amelyben a fő panaszuknak megfelelően tudják beazonosítani, hogy milyen szerre van szükségük.

A fenti ajánlat olyan szerekre vonatkozik, amelyek a legismertebbek, eddig már sokat bizonyítottak, és könnyen elérhetőek. Aki nagyjából ismeri magát, tudja, hogy általában akut betegségben milyen tünetei szoktak lenni, az a fenti listából összesen egy 6-7-8 szerből álló házipatikával már hatékonyan tudja magát homeopátiásan segíteni.

A kezdőknek ezen kívül még a következő egyszerű felvilágosítást adhatjuk:

 • - a szereket 2 dl vízben pár golyó feloldásával és a panasz erősségétől függően óránkénti vagy két-három óránkénti kortyoltatással ajánljuk, így, ha erősíteni akarjuk a hatást, akkor több golyó oldásával, később szárazon való elszopogatásával tudjuk erősíteni

 • - ha valaki egy szerre javulni kezd, de nem eléggé (vagyis, amikor emelni kéne a potenciát), akkor inkább az adagolás gyakoriságával erősítsük a gyógyulást, ne azzal, hogy újabb szerek újabb potenciáinak beszerzésére buzdítjuk

 • - ha javulni kezd, akkor ritkítsa a szert, és ha jól van, hagyja abba, csak akkor folytassa, ha újra panaszai lesznek

 • - ha egy szer javítani tudott az állapotán, akkor tartson ki annál, csak akkor váltson, ha új tünet jelentkezik, ha más panasz lesz a domináns

 • - ha változik a fő panasza, változik az, hogy az éppen fennálló állapotában melyik panasz dominál, akkor nyugodtan válthat szert – de csak akkor

 • - otthoni öngyógyításra elég, ha az alapkészlet szereiből C30-as potenciát ajánlunk, nem tanácsolhatjuk, hogy legyen mindenkinek többféle potenciából készleten

 • - ha mégis magasabb potencia vagy egy másik szer kell valakinek, és nincs kéznél, a gyógyszertárban sem tudja beszerezni, akkor el kell magyarázni, hogy ha tud oly emberről, akinek van a szükséges szer, akkor egyetlen egy golyó 2 dl vízben való feloldásával és összerázásával át tud venni tőle, és ő is tud továbbadni ebből, ha egy kiskanálnyit tovább old újabb 2 dl vízben. (Ezért is fontos, hogy a szer-ajánlatunkban olyan szerek legyenek, melyek nagy valószínűséggel megtalálhatók olyan embereknél, akik már idáig is használtak homeopátiát.)

2020. április 19.

7. Bóna László: Homeopátiás szakmai reflexió a koronavírushoz

Köszönjük Hassmann Péternek

és a

Remediumnak a szöveg gondozását és szellemi inspirációjàt.

Ebben a pillanatban, amit saját környezetünkben tapasztalhatunk, az nem a koronavírus megbetegedés tüneteinek látható képe, hanem nagy valószínűséggel az akut megbetegedések tömeges kitörését megelőző állapot.

a. A krónikus és akut megbetegedés közti különbségek (a koronavírusos megbetegedések homeopátiás megelőzése szempontjából)

Azok a homeopátiás szerek, amelyek különféle nemzetközileg elismert neves homeopatáktól vagy szervezetektől különféle netes fórumokon felvetődtek, a már betegségtüneteket mutató koronavírusos betegek tünetei alapján lettek megnevezve. Azon konkrét tünetek alapján, amelyeket az éppen súlyos állapotban lévő betegek mutattak. A vírus fertőzésének különböző szakaszaiban lévő betegek állapota alapján. Érdekes, hogy ezek javarészt azok a szerek, melyeket a homeopátia gyakorlatilag évszázadok óta bevált indikációk alapján használ akut influenzás vagy tüdőgyulladásos megbetegedésekben (Arsenicum album, Bryonia, Gelsemium, Eupatorium, Phosphorus, Carbo vegatabilis). A koronavírus által okozott tünetek intenzitásukban különböznek ugyan a korábbi influenzajárványok tüneteitől, de karakterisztikájukban nem. Vagyis a koronavírusban megbetegedett emberek tünetei nem mutatnak olyan, az előző járványokétól eltérő markáns tüneteket, amelyek szükségessé tennének új koronavírus járványra specifikus szereket. Az előzőekben felsorolt szerek a betegség általános tünetei alapján kerültek ajánlásra, ám ettől még bármelyikük jól működhet akut koronavírusos megbetegedés esetén, mint ahogy eddig is jól működtek akut influenzás megbetegedésekben vagy tüdőgyulladásban. Ugyanez érvényes azokra az influenza és tüdőgyulladás esetén ritkábban alkalmazott szerekre, melyeket néhány nagy tudású homeopata ajánlott, a különlegesebb tünetekre alapozva. Ilyen például a Camphora (Rajan Sankaran) vagy a Justicia adhatoda (Farokh Master.)

Hangsúlyozom az akut megbetegedés kifejezést. Mert homeopátiásan, szakmailag ezek a szerek akkor tudnak hatásosak lenni, ha valóban akut megbetegedést kezelnek velük. Azokban az esetekben, ahol az adott beteg már eleve súlyos krónikus betegségben szenved, és az akut megbetegedés ennek a krónikus betegségnek a talaján jelentkezik - homeopátiás szakmai szempontból korrekten - a krónikus kezelés közben felmerülő akut állapot kezelésének szabályai szerint kéne eljárni. Vagyis – leegyszerűsítve:

· * ha az akut állapot tünetei elfedik a krónikus betegség tüneteit, akkor valóban az akut szerrel, az akut totalitás szerint kell szert választani,

· * ha nem fedi el, és az adott beteg krónikus betegségének a tünetei is látszanak együtt az akut tünetekkel, akkor az adott beteg krónikus totalitása alapján kell a számára homeopátiás szert választani. Vagyis ilyenkor a szerválasztásban figyelembe kell venni az adott beteg krónikus betegségének tüneteit az akut koronavírusos tünetekkel együtt.

Különben nincs esély a beteg valódi homeopátiás meggyógyítására. És gyaníthatjuk, hogy az életveszélyes állapotba került betegek és életüket is vesztett betegek egy része ebbe a kategóriába tartozik. Vagyis az elterjedt ajánlott szerek csak valóban akut megbetegedésben szenvedő betegek esetében hozhatnak homeopátiás gyógyulást, és ebben az esetben gyakorlatilag mindegy, hogy koronavírus tüneteinek vagy hagyományos influenza tüneteinek gyógyításáról van szó. Krónikus betegségben szenvedő emberek koronavírusos betegségének homeopátiás gyógyításához a helyszínen jelen lévő, a tünetek teljességét a beteg egyediségében átlátó, gyakorlott homeopata orvosra, gyógyítóra lenne szükség.

b. Két hasonló betegség viszonya egymáshoz (a homeopátiás megelőzés vonatkozásában)

Hahnemann munkássága óta nyilvánvaló igazság lehetne az emberiség számára az, hogy két hasonló betegség egyidőben egy szervezetben nem tud jelen lenni. Két betegség hasonló akkor, ha azonos szervrendszereken hasonló tüneteket okoznak. Ilyen esetben az erősebb hasonló betegség kioltja a gyengébb hasonló betegséget. Erre a természeti törvényre épül a homeopátia, vagyis, ha egy mesterséges gyógyszer által okozott betegség hasonló az eredeti betegséghez és erősebb, vagyis dinamikusabb annál, akkor képes gyógyítani azt, éppen úgy, hogy a helyébe lép. És amikor ez a gyógyszerbetegség elmúlik, akkor mindkét betegség meggyógyult. (Hahnemann: Organon. 6. kiadás. Egymáshoz hasonló betegségek 43-51. §)

Két egymáshoz nem hasonló betegség esetén az erősebb betegség átmenetileg szünetelteti ugyan a korábbi betegséget, de ennek az utóbbi betegségnek a gyógyulása után még erőteljesebben tér vissza az eredeti betegség, ami csak átmenetileg szünetelt. Ezt nevezzük elnyomásnak. (Hahnemann: Organon. 6. kiadás. Az egymáshoz nem hasonló betegségek 35-42. §)

A „klasszikus influenza”, a tüdőgyulladás és a koronavírus által okozott akut betegség egymáshoz hasonló betegségek, vagyis a koronavírusos betegség, amennyiben ez az erősebb, képes „gyógyítani” a „klasszikus influenzát” azáltal, hogy átveszi a helyét. És akkor a beteg nem lesz influenzás, hanem „csak” koronavírus-beteg. Vagyis, ha valakit a „klasszikus” influenza tüneteihez hasonló, az influenza gyógyításában eddig bevált homeopátiás szerekkel kezelünk, akkor ez a homeopátiás gyógyszerbetegség lesz az legerősebb hasonló betegség, így, ha volt is influenzás, nem lesz koronavírusos, ha pedig egyik sem volt, lehet, hogy egyik sem lesz. Ugyanazon szerek segítségével. Mivel a két betegség, influenza és koronavírus betegség hasonló egymáshoz. Vagyis annál a betegnél, akinél lezajlott vagy éppen zajlik egy influenza vagy annak bármilyen gyengébb formája, és kezelték vagy kezelik azt a panaszainak megfelelő, ahhoz hasonló homeopátiás szerrel, annál nagy eséllyel nem alakul ki koronavírusos betegség.

Ezért érthető az, hogy a homeopátiás közéletben miért reális ajánlat az, hogy a koronavírusra az eddig bevált influenza szerek lehetnek a legmegfelelőbbek.

Tehát bármilyen influenzához hasonló bármilyen betegség is kezdődik bárkinél, legyen az nátha, influenza, kezdődő tüdőgyulladás, mivel mindegyik hasonló betegség, a rájuk adott homeopátiás szer megelőző hatással lehet a koronavírus által okozott betegségre. Mondhatjuk, hogy ki sem derül, hogy az volt, az lett volna, vagy nem az volt, és nem az lett volna belőle.

Ha viszont a koronavírus betegséget egy hozzá nem hasonló betegséget okozó gyógyszerrel gyógyítjuk, vagyis elnyomjuk, akkor átmenetileg elnyomjuk a koronavírus járvány tüneteit, de utána a koronavírushoz hasonló, de nála erősebb betegség jelentkezhet újra. Ahogy ez eddig is történt a különféle influenzák történetében.


c. A koronavírusos megbetegedéseket megelőző világállapot

De térjünk vissza a kezdő gondolathoz: amit tapasztalunk magunk körül, az jelen pillanatban egy akut betegség tüneteinek megjelenését megelőző állapot. Ez az állapot az akut koronavírusos megbetegedések „visszafelé” terjedő hatása. Vagyis az, amit a vírus okoz, (súlyos betegek, karantén, halálesetek, láncreakció-szerű megállíthatatlannak tűnő terjedés, elkerülhetetlennek látszó végzetszerűség, központi hatalmi intézkedések stb.) az mind a vírus hatása azokra a még nem beteg emberekre, akik egy globálisan megváltozott világban kénytelenek változtatni hétköznapi cselekedeteiken, szokásaikon. Mindezek a megváltozott szokások, érzelmek, gondolatok, ez a közös mentális állapot az, ami szintén a koronavírus hatása, sokszor még kialakult akut testi tünetek nélkül, a helyett, vagy az előtt.

Ennek az állapotnak megfelelő szer lenne az igazán megelőző szer, hiszen ez csökkentené valóban a megbetegedésre való fogékonyságot.

Mielőtt tovább írnám, mindenekelőtt le szeretném szögezni, hogy nem szeretnék újabb megelőzésre ajánlott szerrel előállni, nem azért írom, amit írok, hogy bárki bármit szedjen vagy ne szedjen, (a megelőzésre vonatkozó álláspontomat hivatalosan összefoglaltam, ez megtalálható a Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság honlapján és facebookján), hanem azért, mert ezen gondolatok mentén, azt vallom, hogy mélyebb megértésre juthatunk a koronavírussal kapcsolatban a homeopátia segítségével.

Összeírtam a jelenlegi – még nem akut beteg - állapot legjellegzetesebb tüneteit és témáit: Felelősségvállalás, aggódás a családért, anticipáció vagyis bajt megelőző félelmek, az ember fél a fertőzéstől, kerüli a közösséget, kerüli az érintést, otthon akar maradni, szüntelen kezet mos, fél az anyagiaktól, a jövőtől, sötéten látja a jövőt, elszigeteltség érzése van, újra és újra ismételt rituális cselekvéseket végez, szüntelenül a félelmei körül forognak a gondolatai, nem tudja elterelni sem őket. Ezeket úgy értelmeztem, hogy ezek azok a tünetek, amelyek a legjobban leírják a jelenlegi állapotot, azt, amit valójában tapasztalunk magunkon és magunk körül.

A legelső szer, ami a tünetjegyzékből ilyen módon a legteljesebb átfedésben van az általam súlyozott és hierarchizált analízis szerint: a Carcinosinum.

Akik ismerik a homeopátiás szereket és a miazmák tanát, azok elidőzhetnek ennél a gondolatnál, mert az egész járvány mély belső lényegét megérthetik, azt is, hogy miért tudott ez a járvány világméretűvé válni. A világ közös, mára a többi közül kiemelkedő, legáltalánosabbá vált betegséghajlama a daganatos betegségekre való fogékonyság.

A koronavírus valóban megkoronázza az eddigi járványokat elnyomó gyógyítási stratégiák kudarcát. Az összes eddigi globális elnyomás talaján bontakozik ki, és éppen olyan áttéteket képez, ahogy egy daganatos betegség terjed a primér gócoknak nevezett primér tumorokból kiindulva.

Valójában most is azért szorít a világ, hogy legyen minél előbb vakcina. Úgy tűnik, hogy ebből a szempontból nincs különbség, hogy valakinek a világnézete tudományos, racionális vagy ezoterikus, spirituális. Jelenleg közvetlenül az életet veszélyeztető helyzetről van szó, és akkor, amikor sürgősen életet kell menteni, nincs más koncepció, nincs más esély, a világ most is csak elnyomással tudja elképzelni a megoldást, és ehhez várja a tudomány segítségét, miközben az egyre durvább és globalizálódóbb világjárvány egy homeopata számára épp ennek az útnak a kudarcát mutatja. A világ nem ismeri fel a kudarcot, és ebben a vészhelyzetben globálisan egyelőre tehetetlenül nem is tud mást tenni. Úgy az egészségügyben, mint ahogy egyéb globális problémákban egyelőre nincs közmegegyezésen alapuló, az eddigiektől eltérő hatékony új koncepció. És ennek hiányában valóban a világ előtt csak egy egyirányú vészforgatókönyv víziója lebeg. Az egyre durvább méretű világjárványok valóban a halaszthatatlan radikális változás szükségességének üzenetét hordozzák – annak a számára, aki ezt megérti. A világ, a közvélemény, a tudomány sürgeti a jelenlegi helyzetben a minél gyorsabb vakcinációt, mint megoldást, de közben épp a homeopaták számára egyre nyilvánvalóbbá válhat az is, hogy éppen ez vezet újabb globális járványügyi katasztrófákhoz. A homeopatáknak keresni kéne az együttműködést az új megoldásokkal, koncepciókkal rendelkező gyógyítókkal és keresni kéne az együttműködést az új koncepciókkal rendelkező tudományos kutatásokkal, mindazokkal, akik, mint ahogy a homeopaták, rendelkeznek másfajta megoldási javaslatokkal. És mivel a világnak jelenleg nincs megoldása az előállt globális helyzetre, a homeopatáknak határozottan cselekedniük kéne. Hinni saját koncepciójuk érvényességében, és felkínálni azt, ahol lehet.

A koronavírus kivált egy jellegzetes állapotot, ami megelőzi az akut megbetegedések szakaszát és ez az állapot – a homeopátiás megismerés értelmében jól látható – hogy megegyezik a daganatos megbetegedésekre való hajlammal. Ami egyben a világ globális, általános, kultúráktól, világnézettől független szellemi, lelki és fizikai állapota.

A rák mint modellbetegség világossá teszi a számunkra azt az állapotot, amelynek talaján létrejön egy olyan világjárvány, amely hasonlít rá. A vírus terjedése, „harcmodora” és a rá való reagálásunk módszerei hasonlítanak a daganat áttéteken keresztül burjánzó, megállíthatatlan terjedéséhez. A rák a diagnózis kimondásától kezdve egyértelműen egyenes és megállíthatatlan utat jelent a halálhoz, és ez a megállíthatatlanság és korlátlan terjedés az, ami a világ jelenlegi állapotának mélyéről fakad, és ami a koronavírushoz való viszonyunkat is meghatározza. A kormányok vészhelyzetet hirdető üzemmódja, intézkedései hasonlók az immunrendszerünk működéséhez kötődő képzeteinkhez, hogy csak késleltetni tudjuk esetleg a bukásunkat, de elkerülni nem.

A láncreakció kifejezés mély értelmű ebben az esetben, korábbi korszakokban életünk lehetett egyre bővülő, visszatérő, újrakezdődő, spirálisan táguló vagy emelkedő, süllyedő, majd nekilendülő, most láncreakció-szerűen megállíthatatlanul halad a világ és benne az attól elválaszthatatlan egyén a megsemmisülés felé. Az egyén nem tehet semmit, kiszolgáltatottan el van nyomva a történelem, a hatalom, a profit, a gazdaság, a globális pénzpiac, a gyógyszer- és élelmiszer-ipar, az oktatás, az olaj a villamosság és az atomenergia által. (Nem véletlenül kap a rákos beteg sugárkezelést, és nem véletlenül mondja több neves kortárs homeopata, pl. Jan Scholten, vagy legutóbb a járvánnyal kapcsolatban Jeremy Sherr, hogy a sugárzó anyagokból, atomi részekből készült homeopátiás szereké a jövő vagy akár a jelen.) Ez tehát az a globális mentális állapot és hiedelemrendszer, ami az emberiséget globálisan fogékonnyá teszi a rákhoz hasonló módon működő akut járványos betegségekre. És ennek az állapotnak a kezelésével lehetne ezen változtatni. Bármivel, ami ezt az állapotot nem elnyomja, hanem valóban kezeli. Hiszen ez az a krónikus és miazmatikus talaj, amiből az akut betegségek járványa kialakul.


d. A koronavírus akut megbetegedését megelőző állapothoz hasonló betegségek

Ha a koronavírus akut megbetegedését megelőző állapot legfontosabb lelki tüneteiből készítünk repertorizációt – mint ahogy azt az előző részben tettem –, akkor a Carcinosinum mellett néhány szer még előkelő helyen szerepel. Ugyanazon tünetek felvétele mellett a szerek sorrendjét némiként átrendezi az, ha a repertorizációs program lehetőségeit használva más analitikai módszert választunk. A legfontosabb szerek között találjuk az Arsenicum albumot. Ezért érthető, hogy a legtöbb homeopata ezt ajánlja megelőzésre is, hiszen egyaránt lefedi az akut megbetegedés tüneteit és az azt megelőző mentális állapotot is.

Ugyanezért ajánlják sokan megelőzésre és a már kialakult megbetegedésre a Bryoniát és a Calcium carbonicumot. Az Arsenicum a Carcinosinum mellett pontosan lefedi mindazokat a viselkedésformákat, melyek halálfélelemből, szorongásból erednek és kényszeres tevékenységeket eredményeznek. A Bryonia és Calcium carbonicum pedig tükrözi a biztonság elvesztésének állapotát, melyben az otthon maradás, bezárkózás, az élelem és anyagiak felhalmozása és tartalékolása jellemzőbb, mint a kényszeres viselkedés.

Ha a kis szerekre és egyedi tünetekre fókuszáljuk a repertorizációt, akkor az első szerek között a Carcinosinum mellett egy kis szer, a Cuprum aceticum is előre sorolódik. Gondolhatunk ebből a Carcinosinum cum Cuprum szerre is, mint Tinus Smits által szintén a mai világ egyik legaktuálisabb szerére.

De ez a homeopátiás megismerés megint egy összefüggésre mutat. A Cuprum metallicum a kényszerbetegségek egyik, sok esetben eredményesen alkalmazható homeopátiás szere. A láncreakcióként terjedő abbahagyhatatlan cselekvések, és a később ebből fakadóan jelentkező abbahagyhatatlan, görcsös testi panaszok szere. (Ld. abbahagyhatatlan hányás, hasmenés, fullasztó köhögés).

A világ, a hétköznapi környezetünk egy súlyos kényszerneurotikus betegség tüneteihez hasonló állapotot mutat. És mivel hasonló, egy ehhez igazodó szerrel lehet eredményesen homeopátiás szempontból gyógyítani.

Újra és újra ellenőrizni cselekedeteinket, hogy lemostuk-e a kilincset, megérintettük-e a kapaszkodót, a lift nyomógombját, hozzáértünk-e kézmosás után a csaphoz, ami után újra kezet moshatunk, majd, ha megtörölköztünk, a fertőzésgyanús törülköző után újra kezet kell mosnunk, de még előtte a mosógépbe bele kell tennünk, mert ha utána tesszük be, moshatunk kezet újból.

Azok az embertársaink, akik eddig is így viselkedtek, sokáig nem mozdulnak ki a lakásukból, mert félnek a fertőzéstől, ha hazaérnek, egyből lefertőtlenítik magukat, az egész világra, mint fertőzöttre tekintenek, gondolkodásuk mindig csak ugyanarra a témára tapad, nem tudnak megszabadulni a fertőzés gondolatától, bárkivel találkoznak, nem fognak kezet, vagy egyből megmosakodnak, ha egyáltalán ki mernek lépni a lakásukból. Idáig ezeket az embertársainkat súlyos pszichiátriai gyógyszerekkel kezelték, mondván, elvesztették a valósággal a kapcsolatukat.

Most viszont, hogy ez a viselkedésforma tömegessé vált, az egész világ valósága lett. És mivel az egész világ valósága lett ilyen, ez a viselkedés lett a közösség közösen elfogadott normája.

A pszichiátriai értelemben diagnosztizált kényszerneurózis hátterében egy, a többség által nem valósnak tartott, kimondatlan halálfélelem áll. Most, hogy a többség halálfélelemben él, mindez valós lett, a kényszerneurózisra hasonlító viselkedés nem csak elfogadott, hanem kívánatos. És tényleg: semmi ellenvetésünk sem lehet, egyáltalán nem etikus megkérdőjelezni a helyzet tragikusságának valóságosságát. Nem az a kérdés, hogy jogos-e a halálfélelem, milyen mértékben reális a pánik, a rettegés, az óvatosság, hanem az a helyzet, hogy a tömeges és általános viselkedés jellemző tünetei egy pszichés betegség tüneteire hasonlítanak. És mivel a homeopátia a hasonló betegséget gyógyító, a hasonló betegség tüneteit kiváltó szerrel gyógyít, ezért a pszichés betegségek szerei lehetnek alkalmasak arra is, hogy a járvány akut szakasza előtti globális lelkiállapotot kezeljék, hogy ezzel a fogékonyságot csökkentsék.

A viselkedésformák tüneteinek repertorizációja során még egy szer tűnik fel az élvonalban, a Veratrum album. Ez is olyan szer, amely a későbbiekben, a betegség akut fázisaiban szóba jöhet, különösen akkor, ha a fulladással járó, főleg a tüdőt érintő megbetegedések mellett – mint ahogy már hallani ezt – a vírus későbbi mutációiban főleg a hányással, hasmenéssel, kiszáradással együtt járó legyengült állapot lesz a jellemzőbb. Az, hogy ez a szer a mostani megelőző állapot tünetjegyzék általi analízise során már most jelentkezik, sejteni lehet, hogy a vírus okozta akut megbetegedések valóban milyen irányba mozdulhatnak, ha mozdulnak.

De amellett, hogy ez a szer is alkalmas lehet a koronavírus által okozott akut megbetegedések akut kezelésére, e szer is rámutat egy jellegzetes pszichés állapotra, amely megelőzi az akut megbetegedést. A homeopátiában a Veratrum album jól ismert, mint egyike a bipoláris állapotokat eredményesen kezelő szereknek, a mániás depresszió, az anorexiával váltakozó bulimia egyik régóta használt jól bevált szere. És valóban azok, akik nem betegedtek még meg, nem a kórral küzdenek, hanem egyelőre csak azzal az állapottal, ami körülötte létrejött, erős, szélsőséges kettősségként élik meg a hétköznapokat. Felhalmozni és a tartalékainkkal takarékoskodni. „A világ fellélegzik, a légkör megtisztul, Velence lagúnáiban delfinek, az emberiség feleszmél, felébred, tanulva ebből egy jobb világ felé változik. A vírus megtanította az embert a halálfélelmén keresztül, hogy valóban változásra van szükség, hogy az egyéni felelősség felébredésével megmentse a bolygót. Maradj otthon, törődj végre a szeretteiddel, vedd észre, hogy mi az igazán fontos az életben, csendesedj el, mélyedj el magadban!” – részben sok irányból ilyeneket hallani. És eme sok üdvtörténet mellett, ezzel szemben a másik póluson jelen vannak az apokaliptikus víziók, az emberiség globális végóráit előre vetítő sötét látomások. Üdvtörténet és kárhozat történet egyszerre. Váltakozva óráról órára, percről percre.

e. Az egymáshoz hasonló influenzák

Két évtizede kísérem figyelemmel a minden évben egy-két hónap alatt lejátszódó aktuális influenza járványokat. Hozzánk, a Homeopátiás Gyógyművészeti Társasághoz évente sok levél érkezik homeopátiás úton való gyógyulásokról, különféle homeopátiás orvosoknál történt kezelésekről.

Ha követjük, Hahnemann koncepcióját a járványok értelmezéséről, akkor mondhatjuk azt is, hogy emberek nagy számban válnak évente vizsgáló alanyaivá különféle influenza vírusoknak. Mintha minden évben egy nagyszabású, sajnos áldozatokkal is járó „influenza vírus proving” zajlana. Ha ezt a klasszikus homeopátiás gyógyszervizsgálatok szerint értelmezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy minden évben az emberek sokasága mutat egymáshoz nagyon hasonló tüneteket. De vannak néhányan, akik különleges tüneteket mutatnak az influenza járvánnyal egyidőben. Ezek a különleges tünetek egymáshoz hasonlíthatnak ugyan, de az aktuális influenza tüneteihez nem. Néha olyannyira nem, hogy azon kívül, hogy több ember mutatja ugyanazokat a tüneteket, és hogy ezek egyidőben zajlanak az adott éves influenza járvánnyal, más nem is adna okot arra, hogy ezek is az influenza járvány tünetei.

Mondok példákat. Pár éve az aktuális január-februári influenza járvány idejében különféle, egymással kapcsolatban nem lévő férfiak nagy számban betegedtek meg lumbágó, isiász-szerű derékfájásban. Olyanok, akiknek előtte nem volt, és utána, azóta sem lett. Mivel egyesületünknél nagy számban futnak össze híradások, ezért azt is kijelenthetem, hogy ezt egymással nem konzultáló homeopata gyógyítók, orvosok és betegek is egyidőben jelezték. Persze, mindez véletlen egybeesés is lehet, mégis gondolhatunk arra is, hogy minden évben nagy számú népesség van, amely nem mutatja az influenza általános és tömeges tüneteit, hanem csak egy specifikus tünetképet, amiről nem is tudjuk, hogy influenza, és feltételezni is csak azért tudjuk, mert azzal szinte teljesen egyidőben jelentkezik, vele együtt zajlik le, és noha kisebb létszámot érint, de mégis mutat egyfajta egyidejű tömegességet.

Ugyanígy történt az is, hogy egy másik évben miközben zajlott az adott évben aktuális influenza járvány, nagy létszámban előfordult, hogy lázzal és végtagfájdalommal járó megbetegedés nélkül, akár hónapokig elhúzódó száraz köhögés jelentkezett.

Egy másik évben ugyancsak az éves influenza járvány mellett, miközben a lakosság nagy létszámban a „hagyományos” és általános influenza tüneteitől szenvedett, mások szintén ezzel egyidőben nem betegedtek meg az influenzához hasonló tünetekben, viszont egymással párhuzamosan, egymáshoz nem kapcsolódva, egymástól különféle távolságokban az influenzával egyidőben jelezték, hogy visszatarthatatlan hasmenés gyötri őket, és eközben szinte folyamatos enyhe hőemelkedésük van, sosem alakul láz belőle.

Ezek, az adott influenza járványt kísérő állapotok, melyek a járvánnyal egyidőben jelentkeznek és a járvány elmúlásával egyidőben tűnnek el, értelmezhetők véletlen egybeesésnek is, de vehetjük az adott év influenza járványának specifikus egyedi tüneteiként. Pont úgy, ahogy Hahnemann értelmezte a homeopátiás gyógyszervizsgálatok során azokat az egyedi, karakterisztikus tüneteket mutató gyógyszervizsgáló alanyokat, akik a többségtől eltérő tünetekkel reagáltak az adott szerre. Ha az évente jelentkező különféle influenzákat évente megismétlődő közös gyógyszervizsgálatnak tekintjük, ahol a népesség nagy része akaratán kívül, de beveszi a vírust, mint egy közös hatást (influence = hatás), akkor az emberek egy jelentős része egymáshoz hasonló általános tünetet fog mutatni, vagyis az influenza minden évben felbukkanó évente egymáshoz hasonló tünetképét (magas lázat, torokfájást, köhögést, fejfájást, váladékokat, izom- és csontfájdalmakat). De mindig lesznek egymástól elkülönült csoportok, akik az adott járványban, azzal egyidőben, specifikus egyéb tüneteket mutatnak, mást, mint a többség, de a szűkebb kisebbségen belül egymáshoz mégis hasonlót. Mondhatjuk azt is, hogy ezek a különleges, csak néhány ember által mutatott tünetek az adott járvány karakterisztikáját mutatják, ahhoz tartoznak. Ilyenformán leszűrhetjük azt a tanulságot, hogy az influenzának van egy széles spektrumú tünetképe, melyből évről évre az emberek többségénél a hasonló és általános tünetek törnek a felszínre, nem mutatják az influenza teljes tünetspektrumát, csak a tömegekre jellemző közös tüneteket, viszont mindig vannak csoportok, amelyek az adott évben az influenzának a teljes tünetspektruma helyett csak egy rész spektrumát mutatják, olyan részét, amelyet viszont a többség nem érzékel. És persze lesznek olyanok, akik az általános tüneteket is érzik és még a szűkebb tünetspektrum egy részét is.

Ezért van az, hogy minden évben lehetőség van arra, hogy az influenzában megbetegedett emberek többségét ugyanazon több száz éve bevált általános influenza szerekkel gyógyítsák a homeopátiában. (pl.: Gelsemium, Eupatorium, Bryonia, Arsenicum album) Viszont azáltal, hogy vannak olyanok, akik az influenza tágabb tünetspektrumának egy különleges szeletét mutatják, az egyébként is szokásos influenza szerek közül jelentőségében az adott évben többnyire kiemelkedik egy-egy szer. Így emelkedett ki az elmúlt évek járványaiban hol a Rhus toxicodendron (mikor az emberek egy csoportja „csak” lubágó-szerű fájdalmat érzett az aktuális influenza járványban), hol a Carbo vegetabilis (mikor hosszan elhúzódó fullasztó köhögés volt a népesség egy részénél), hol a Baptisia (mikor elhúzódó, hőemelkedéssel járó torokgyulladás volt jellemző fájdalmatlan torokkal az általános influenza tünetek nélkül), hol Aloé vagy Podophyllum (mikor egyeseknél a visszatarthatatlan hasmenés dominált minden egyéb influenzás tünet nélkül), hol egyszerűen csak Arnica volt a legjobb szer (mikor minden láz és felsőlégúti tünet nélkül csak pusztán izomfájdalmak jelentkeztek néhány embernél az adott járvánnyal egyidőben).

Vajon mitől függ az, hogy valaki általános módon betegszik meg az influenzában vagy az influenza valószínűsített teljes széles tünetspektrumából csak egy rész-spektrumot érez?

Erre a tapasztalatok alapján többféle válasz lehetséges. Ehhez szintén külön kell látnunk azt, amit ennek az írásnak az elején felvetettem, hogy az influenza egyeseket mint akut betegség ér, másokat viszont úgy, hogy ráépül a krónikus betegségükre.

Vagyis lehet valaki alapjaiban egészséges, immunrendszere erős, így az influenza vírus nem alakít ki rajta általános akut teljes influenza betegséget, csak attól eltérő rész-tüneteket, de mégis az influenza járvánnyal egyidőben.

Lehet az is, hogy egy alapvetően egészséges emberre az influenza vírus nem tud hatni, de néhány szervrendszerileg gyengébb ponton mégis átmeneti panaszt okoz. Például akinek gyengébb a gerince, annál isiászt, akinek gyengébb az emésztő rendszere, annál átmeneti hasmenést, ami nem hasonlít influenzára, csak egy ételmérgezésre, viszont ok nélküli, csak annyit lehet tudni róla, hogy a járvánnyal egyidőben zajlik.

Akiknek van krónikus alapbetegsége, azoknál előfordulhat, hogy az influenza megmutatkozik a legáltalánosabb tünetekben, és még azon túl a saját alapbetegségükből származó egyedi saját tüneteik is lesznek. De náluk az is előfordulhat, hogy a krónikus betegségük miatt olyan kezelés alatt állnak, hogy a gyógyszereik nem engedik, elnyomják az influenza megnyilvánulását, helyette viszont épp a járvánnyal egyidőben az alapbetegségeik tünetei erősödnek.

Évek során ehhez hasonlót lehetett megfigyelni például azoknál, akik az influenza szezont megelőzően influenza oltást kaptak. Több mint két évtizede érkeznek egyesületünkhöz az ezzel kapcsolatos megfigyelések, amiről azt mondhatom, hogy náluk valóban nem tapasztalni az influenzára jellemző megbetegedéseket, viszont a járvánnyal egyidőben más, megmagyarázhatatlan panaszaik lesznek, például erős húgyúti felfázás szerű tünetek, vagy erős, legyengítő hasmenés, mindez olyanoknál, akiknél ez nem szokásos, és nem tudnak konkrét okot megnevezni ehhez. Vagy érthetetlen izomfájdalmakat élnek át, melyek titokzatos módon jönnek, és pár nap múlva elmúlnak. (Ezekben az esetekben az évek során idáig jól működtek azok a szerek, amelyeket a homeopátia a vakcináció hatásának következtében kialakult panaszokra ajánl, például a Thuja, Arnica vagy Silicea. És mivel ezek a szerek ilyen esetben bevált szerként a konkrét tünetektől függetlenül is jól működtek, ebből arra következtethetünk, hogy ezek a panaszok mégis csak az aktuális influenza járvány spektrumához tartoznak, és azért nem látjuk az influenzát, mert az oltás elnyomja a z influenza általános tüneteit. (Ezzel nem szeretnék állást foglalni, sem vitát indítani az influenza oltás szükségességéről vagy feleslegességéről, pusztán egy saját megfigyelést szeretnék megosztani.)

De mi az értelme annak, hogy lássuk azt, hogy az influenza valójában egy szélesebb tünetspektrummal rendelkező betegség, mint amit a járványban többnyire az előtérben megjelenni látunk belőle? Itt kap értelmet az írás bevezetőjében tárgyalt elméleti eszmefuttatás a hasonló betegségek egymást kioltó vagy felülíró erejéről. Az influenzák egymáshoz hasonló betegségek, hasonlítanak egymásra évről évre is, és hasonlítanak egymásra az egyidőben együtt ható különböző influenza vírusok által okozott megbetegedések is. (Vagyis az influenza vírusok egymással szinkron és diakron módon is hasonlóak.) És ha hasonlóak, akkor bármelyik megjelenési formájának homeopátiás, vagyis hasonló szerrel való kezelése kivédi az influenza többi fajtájának megjelenését. Ennek abban áll a jelentősége, hogy minden olyan egyedi és különös tünet, ami az egyes embereknél fellép anélkül, hogy az influenza szokásos és egyértelmű tüneteit érezné, már alkalmas arra, hogy homeopátiásan kezeljék. És ez a valódi útja annak, hogy az influenza erős megjelenését megelőzze. Vagyis, ha minden tünetet az influenza tünetspektrumának részeként értelmezünk, ami az influenza járvánnyal egyidőben egy nem krónikus beteg embernél megjelenik, akkor az adott személynek – egy tapasztalt homeopata – már akkor tud szert javasolni, amikor az adott embernek bármilyen kezdődő tünete jelentkezik, látszólag a járványtól függetlenül.

Például, ha tudjuk azt, hogy járvány idején a járvánnyal párhuzamosan lumbágó is szokott jelentkezni, valószínűleg ez is lehet a járvány kifejeződése, akkor, ha valakinek minden érthető kiváltó ok nélkül derékfájása kezdődik, lehet tudni, hogy a Rhus toxicodendron nem egyszerűen csak a derékfájására lesz jó, hanem egy súlyosabb influenzás állapot megelőzésére is. Ha az illető kellő időben ezt kap egy képzett homeopata szakembertől, akkor valószínűleg ki sem derül, hogy mi lett megelőzve. Egyszerűen csak úgy fog látszani, hogy nagy valószínűséggel elkerüli őt az influenza. Vagy könnyebben, észrevétlenebbül zajlik le nála.

Ha a járvány tömeges és csoportos kitörését megelőzően figyelnénk azokra a tünetekre, amelyek az influenzától függetlenül egyes embereknél megjelennek, akkor ezen állapotok homeopátiás kezelésével nagy valószínűséggel elkerülhető vagy enyhíthető lenne az adott egyén súlyos és életveszélyes megbetegedése.

A súlyos megbetegedés stádiumában már egyénre szabott, az akkor jelen lévő tünetek értelmezése szerinti szerválasztás segíthetne – erre a napokban nemzetközileg elismert, neves homeopaták adtak szer javaslatokat. De ezek a szerek akkor működhetnek, amikor már nagy a baj, ebben az esetben viszont a betegek nagy része – nagyon helyesen – már életmentő kórházi beavatkozásra szorul.

Mindenkinél tehát addig kell ezt az állapotot megelőzni. Ez pedig azt jelenti, hogy a kezdődő, vagy észrevétlenül fennálló, a járványtól látszólag független tüneteket érdemes kezelni. És ebben az esetben mindegy, hogy ezek a tünetek egy egyszerű nátha, vagy gyomorrontás, vagy izomláz, vagy enyhe lefolyású influenza, vagy koronavírus lappangó tünetei. Ezek, amennyiben egyidőben és ok nélkül jelentkeznek az embereknél, mind egy közös állapotnak a különböző egyéni megjelenési, egy tünetspektrum részei, mindegy, hogy nevezzük el ezt az alapbetegséget. Bár a neve egyértelmű: „mindannyiunkra egyszerre ható közös behatás”. Influence.

f. A koronavírus megbetegedéssel egyidőben, a járvány perifériáján jelentkező tünetek

Amióta a világban koronavírus járvány van, sok ember betegszik meg ezzel egyidőben „hagyományos” influenzában, sokan lázasak, köhögnek, vagy egyszerűen csak megfáztak, és azért köhögnek, és fújják az orrukat, de sokan számolnak be különös egyéni tünetekről, nem tudván, hogy ezek a tünetek más embereknél is jelentkeznek, velük egyidőben és érthetetlen okokból ugyanúgy. Mivel egyesületünkhöz sok levél érkezik, a különféle beszámolókból kiemelnék néhány különös tünetet, amellyel az elmúlt hetekben találkoztam.

Számos ember tapasztalt magán minden egyéb panasz nélkül erős nyakfájdalmat. Többnyire az egyik oldalon jelentkezik, olyan, mint amikor az ember elfekszi a nyakát, vagy huzatot kapott, csakhogy ez indokolatlannak tűnik, és napok alatt egyre erősödik, valakinél erős fájdalmakat és nyaki merevséget okoz, amely hetekig is fennállhat. Rhus toxicodendron vagy Dulcamara eredményesen kezeli ezt az állapotot.

Sokak számoltak be erős izomfájdalmakról, olyan legyengítő érzésről, mintha erős izomlázuk lenne. Ez is indokolatlannak tűnik, többnyire semmi olyat nem végeztek előtte, ami izomlázzal járna. Az állapotot nem kíséri láz vagy bármi egyéb panasz. Ez az állapot gyorsan tud javulni az Arnica szerre.

Többen számolnak be mellkasnyomásról és erős elhúzódó, egész testet megrázó köhögésről anélkül, hogy lázuk vagy bármi egyéb panaszuk lenne. Ez az állapot jól javul Bryonia szerre, és ha már kifulladással is jár, akkor a Carbo vegetabilis szerre.

Sokan írtak arról, hogy napokig erős idegfájdalmat éreztek karjukban, vállukban, mely a lapockák közül egy pontról indul és szinte bénító az ereje. A Magnesium phosphoricum szerre hamar rendeződtek ezek a panaszok.

Sokan számoltak be erős hasmenésről. A széklet gyorsan jelentkezik, visszatarthatatlan és kirobbanó. Az erős széllel együtt akaratlan híg széklet is távozik. Erről többen számoltak be olyanok, akikkel ez még sosem fordult elő. Az Aloé vagy a Podophyllum gyorsan és hatékonyan kezelte ezeket az állapotokat. (Érdemes megjegyezni, hogy az Aloé mentális állapotára a kirekesztettség a jellemző, egy olyan állapot, amelyben az ember izolálódik a családjától vagy a társadalomtól. Liliomféle, mint az előzőekben ismertetett Veratrum album, amely állapotban az ember a társadalmi státuszának elvesztésétől fél. A Podophyllum állapotra pedig az a jellemző, hogy akkor áll elő, amikor az ember nem tud elég gyorsan alkalmazkodni egy hirtelen megváltozott helyzethez. Mindegyikről mondhatjuk, hogy leírja a mostani helyzetet.)

Sok ember számolt be arról, hogy elkezdődött nála egy enyhe hőemelkedés, torokfájás, köhögés, ám ezek a panaszok néhány nap után teljesen elmúltak, majd erősebb formában visszatértek. Ez a működés a vas mérgező hatására jellemző. A vas folyamatos és egyenletes adagolása mellett enyhe tünetek kezdődnek, majd teljesen eltűnnek, majd erősen visszatérnek. Ezért ezekben az esetekben többnyire a Ferrum phoshoricum jelentősen tudott segíteni.

Akiknél már lázas betegség is jelentkezett, többnyire tipikusan váltakozó láz volt jellemző, szinte pontos periodikussággal emelkedett a láz, majd csökkent, elmúlt, majd újra emelkedett, akár napokon keresztül is ilyen rendszer szerint. Ezekben az esetekben a China, a maláriának, a váltóláznak a szere jó eredménnyel tudott segíteni. (Érdekes, hogy az orvostudomány is a malária gyógyszerének koronavírusos megbetegedésekben való hatásosságát kutatja.)

A fenti esetek csak példák. A homeopátiás szakmán belül másoknak lehetnek más tapasztalatuk is. Nem azzal a céllal adom közre ezeket a példákat, hogy bárkit arra buzdítsak, hogy bármilyen szert kontroll nélkül szedni kezdjen. Számomra az a fontos, hogy bemutassam, hogy kellő homeopátiás szakértelemmel segíteni lehetne abban, hogy az influenzához hasonló állapotban lévők, vagy a már hasonló állapoton átesett egyének elkerüljék a koronavírus súlyosabb hatását. Sokan vannak, akik valamilyen tünetet észlelnek magukon, nem tulajdonítják a koronavírusnak, viszont a tüneteik alapján lehetne nekik segíteni, hogy ne is essenek súlyosabb betegségbe. Ez lenne most a képzett homeopaták szakmai felelőssége.

Számomra itt most nem az a fontos, hogy én is, mint annyi más homeopata szer-ötletekkel álljak elő, hanem – mivel a számomra a homeopátia a világ, a természet rendjének megismerési útja – a jelenlegi vírussal terhelt világállapotot a homeopátia által mélyebb összefüggéseiben értsem meg. Mert hiszem, hogy a megértés részben már gyógyulás. Egy állapot szellemi feldolgozása feltétele a testi egészségnek.

Bóna László

Budapest, 2020. március 25.

8. Bóna László: Kór okozók kora - Szemléleti alapkérdések – homeopátiás nézőpontból – járványügyben – is

Ami a homeopátia számára nyilvánvaló tudás – és amit pont a homeopatáknak nem lenne szabad elfelejteni.

1. A betegségeknek szellemi eredete van, dinamikus természetűek.

2. Minden anyagi módon megnyilvánuló betegséget megelőz egy szellemi természetű elhangolódás.

3. Egy kórokozónak tulajdonított betegségben a kórokozó valójában nem okozója a betegségnek, hanem a kórokozó jelenléte csak megnyilvánulása, jele magának a szellemi elhangolódásnak.

4. Egy kórokozónak vélt anyag eltávolítása együtt járhat egyéb anyagi, testi manifesztációk (tünetek) eltűnésével, de nem szünteti meg azokat az elhangolódott szellemi folyamatokat, amelyeknek a kórokozók csupán csak kifejeződései.

5. Ha egy testi állapotnak látjuk a tüneteit, és ennek az állapotnak megtaláljuk azt a szerét, ami ehhez hasonló állapotot képes kiváltani (vagyis megtaláljuk egy tünetkép homeopátiás szerét), akkor, ha ismerjük ennek a szernek a mentális tüneteit, témáit, eszenciáját, megérthetjük azt, hogy mi volt az a szellemi előkép, amelynek talaján az adott állapot, mint fizikai manifesztáció létrejött.

Mindezek a dolgok nem elméletiek, nem hitelvek, hanem épp a homeopátia az, ami konkrét és gyakorlati igazolását nyújtja ennek.


Fejtsük ki részletesebben az egyes pontokat!


Az 1. pont egyben lehetne az utolsó is, tekintve, hogy az nem kiindulás, hanem konklúzió.


Ezért kezdjük a 2. pont kifejtésével!


Vegyünk egy gyakorlati példát, egy olyat, ami a legegyértelműbben és legdurvábban vitathatatlanul testi baj, mondjuk a csonttörést. Már az indiánok is ismerték, hogy a törött testrész fekete nadálytőbe való betekerése nagyban elősegíti a csontok összeforrását. A fekete nadálytőből készült homeopátiásan dinamizált szer, a Symphytum, belsőleg adagolva, még ahhoz képest is jelentősen felgyorsítja a csontok összeforrását, hogy a testrészt a növény leveleibe tekernénk. Viszont, ha valakinek nincs csonttörése, de beveszi a Symphytum homeopátiás szer magas potenciáját, akkor fenyegetettséget él meg, attól fél, hogy megtámadják, hogy megsérül, hogy összetöri magát. Mondhatjuk tehát, hogy ahol még nincs csonttörés, ott már jelen van a támadástól, töréstől való félelem. Viszont a csonttörés állapotában már minden egyszerre jelen van, az állapot szellemi előképe és testi manifesztációja egyaránt. És a csonttörésből lehet felépülni úgy, hogy a sérüléstől való félelem is meggyógyul, de lehet úgy is, hogy csak a csont forr össze – mert egy időre a csontokat „karanténba” (gipszbe) zárjuk –, de a sérüléstől való félelem megmarad. A lábadozó ember, mivel megsérült, lehet, hogy még jobban retteg a sérüléstől, ha nem kezeli valamivel a félelmét, és lehet, hogy hamarosan újra elcsúszik a jégen, vagy legurul a lépcsőn. Viszont az az ember, aki még nem törte el semmijét, még „csak” fél a sérüléstől, addig ez a félelem nem csak csonttörésben nyilvánulhat meg, hanem másban is, lehet, hogy az ember csak elvágja az ujját, beveri a fejét, vagy tényleg megtámadják, és akkor utólag megmagyarázhatja, hogy beigazolódott a félelme, nem véletlenül félt a sérüléstől, lám, lám „bevonzotta”. Pedig a félelme meggyógyulhatott volna fizikai manifesztáció nélkül is, vagy formát ölthetett volna különböző módon is.

Ami van szellemi síkon, megnyilvánul az anyagban. A házépítés ideájának anyagi megnyilvánulása már maga a tervrajz is, a számítások a füzetben, a téglavásárlás és az alapok kiásása és végül a beköltözés is - egyidejűségben és egymás utániságban is egyaránt. Vagyis igaz az, hogy ahol felmerül a házépítés gondolata, ott valószínűleg lesz házépítés, ott tervrajznak is kell lenni, és a téglák jelenlétének kimutathatósága egy üres telken nagy valószínűséggel egy idő után robbanásszerűen házépítéshez fog vezetni.


Tehát ahhoz, aminek egy homeopata számára világosnak kell lennie, és nem szabad szem elől tévesztenie – ahhoz lépjünk tovább a bevezető 3. pontjának kifejtésére!


A koronavírus megbetegedésnek a koronavírus nem a kiváltó oka. Ettől még valóságosan van koronavírus, létezik ilyen az anyagi valóságban. Ahogy létezik mindaz a betegségfajta, amelyben megtalálható a koronavírus jelenléte, ha tesztelik. És létezik sok olyan betegség, ami hasonlít a koronavírus betegségre, és nem tudjuk, hogy közrejátszott-e benne a vírus, mert nem tesztelték. És létezik sok olyan betegség – a járvánnyal egyidőben –, amely nem hasonlít az általunk koronavírusnak nevezett betegségre –, és ezért nem is tesztelik. Később, amikor a betegség már újabb fajta tünetekben is megnyilvánul, már nem csak tüdőgyulladáshoz hasonló tünetekben, hanem érrendszeri betegségekben is, sőt majd később vese- vagy májelégtelenségekben, akkor majd visszamenőleg feltételezhetjük, hogy ezekben a korábbi betegségekben is lehetett koronavírus. A korábban agyvérzést kapott betegek nem hasonlítottak a tüdőgyulladásos koronásokra, így azokról egy ideig nem feltételeztük, hogy lehetnek azok is koronások. Ahogy egyre több ember lesz beteg és egyre több embert tesztelnek, kiderül, hogy attól, hogy valakiben van koronavírus, lehet náthás is, vagy szénanátháshoz hasonló, vagy influenzás vagy tüdőgyulladásos, de lehet agyvérzése, trombózisa, tüdőembóliája, veseelégtelensége, prosztatagyulladása, petefészekgyulladása, májgyulladása, ízületi gyulladása, szóval minden lehet korona is meg nem is. Tehát, ahol a koronavírus jelen van, ott minden szervrendszer betegsége szóba jöhet, és sokféle reakcióval, például gyulladással, duzzanattal, zsugorral, bénulással nyilvánulhat meg. Vagyis a koronavírusnak a kezdetben jól látható általános tünetei után kiderül, hogy nincs egyetlen specifikus hatóterülete, nem csak egyetlen specifikus stratégiája van, mert ő is csak egy kísérő jelenség. Ahol bármilyen betegség van, ott jelen van, vagy jelen lehet, vagy nem feltétlenül van jelen. Viszont van egy olyan szellemi folyamat, amelynek manifesztációja mindez a betegség, mindezzel a betegséggel járó lelkiállapot és manifesztációja a vírus is, ami mindezzel egyidőben ezekkel a megnyilvánulásokkal együtt jelen van. Nem az 5G vagy a Chem trail, vagy az eddigi vakcinációk, vagy a klímaválság, vagy a műanyagszemét az oka a koronavírusnak, és nem a koronavírust majd elnyomó újabb vakcináció lesz az oka az újabb mutálódott koronavírus fajta támadásának. Nem támad senki, (csak az erről való gondolkodásunk használja a háború, védekezés, invázió elbeszélő struktúráit), hanem létezik egy elhangolódás, egy, a mai világban globálissá váló emberi szellemi folyamat, amelynek manifesztációi egyszerre, egyidőben, egymással szinkronban vannak jelen. Mindazok a folyamatok, amelyek terjedése, mozgása, működése egymáshoz hasonló, például az 5G, a vakcináció, a műanyagszemét, a koronavírus, a terrorizmus, a migráció, a turizmus, a divat, a reklám és a média és egyéb globális betegségek, mint például az autoimmun betegségek és főleg a rák.


Mindebből következik a bevezető 4. pontja, hogy attól még, hogy egy tünettel, egy beteg állapottal együtt áll egy anyagi szinten beazonosított kórokozó, attól még, ha megszüntetjük a korokozót, nem szűnik meg az a szellemi folyamat, amely a korokozóban és a neki tulajdonított betegségben fejeződik ki. Mondhatjuk, hogy mutálódik a vírus, vagy találhatunk egy újabb korokozót, amely újabb és újabb néven diagnosztizálható új betegségeket okoz, de ezek valójában újabb és újabb kifejeződései ugyanannak az elhangolódott szellemi folyamatnak, amely egy anyagi kórokozó eltávolítása vagy közömbösítése révén nem lett megoldva. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy járvány például a szénanátha is, hiszen évről évre nagy számú népességet betegít meg egy kórokozónak tulajdonított anyag, a pollen, ami ellen azért nem védekezünk erdőbezárással, a rétek, a mezők lebetonozásával, mert nem halálos a betegség, megelégszünk csak bizonyos növényfajok elleni irtóhadjárattal, melyeket agresszívnek és idegennek, betolakodóknak tekintünk. De ebben az értelemben nem nevezzük járványnak azokat a szellemi folyamatokat sem, amelyek nagyszámú népesség halálához vezetnek, nem nevezzük járványnak az antiszemitizmust, idegengyűlöletet, az etnikai alapon történő népirtásokat. Nem nevezzük járványnak, mert nem találunk az agyban, vagy idegrendszerben, vagy vérben egy materiálisan kimutatható anyagot, amely ezeket okozza. Mégis pontosan olyan szisztéma szerint terjed egy eszme, mint egy vírus, és ugyanúgy vezethet tömeges halálhoz. Ugyanúgy vannak akut fellángolásai és hosszú lappangásos időszakai. Az a kérdés, hogy „a világ a koronavírus után nem lesz már ugyanolyan, mint előtte”, az hasonlít ahhoz, hogy a holokauszt után sem lesz ugyanolyan a világ, mint előtte. Az az eszme, ami ahhoz vezetett, előtte is lappangott, együtt élt vele az emberiség, és utána sem tűnt el, velünk együtt élve lappang tovább, és kisebb mértékű, nem annyira halálos, elszigetelt tünetekben néhol itt-ott-amott felüti a fejét. Tévedés tehát azt gondolnunk, hogy egy járvány, vagyis tömeges méretű egyszerre történő megbetegedés kizárólag egy anyagi síkon megnevezhető és izolálható kórokozó kimutatásával megoldható, mivel nem attól van, és nem csak akkor van, ha van kórokozó.


Ebből a szempontból tehát mondhatjuk, hogy egyik ember a másikat nem csak anyagi hordozó átvitelével fertőzheti meg. Egy anyagi síkon is manifesztálódó betegség szellemi folyamatok egyik emberről a másikra való áttevődésével is terjedhet. Két ember egymás mellett steril környezetben, maszkban és védőruházatban, üvegfallal elválasztva is hatni tud egymásra, és az egyik át tudja vinni a saját állapotát a másikra szellemileg úgy, hogy a másik ugyanazt a testi betegséget hozza létre magában, mint a „hordozó”. Vagyis ismét csak ahhoz érkezünk, hogy ha egy megbetegítő, az életerőt elhangoló szellemi folyamat nincs kezelve, akkor mindegy, hogy a vírusra van-e vakcina, vagy az 5G tornyok le vannak-e döntve, két anyagi síkon jelentkező probléma nem egymásnak okozói, hanem ugyanannak a kifejeződései. Egymással egy szinten lévő tünetek tehát. Egy totalitás részei.


És végül, ha rátérünk a bevezető öt alapvetés 5. pontjának kifejtésére, láthatjuk, hogy minden láncreakció-szerűen terjedő jelenség, tünet egymáshoz hasonló, és egy világállapotnak, az emberi létállapot közös, globális elhangolódásának kifejeződése. Ilyen értelemben kereshetünk ennek a globális elhangolódásnak egy kiindulópontot, első megjelenést, de valójában az is csak anyagi megjelenése lesz egy szellemi folyamatnak. A maghasadás láncreakciójának brutális megjelenése a világban bizonyára szemléletes kezdőpontnak bizonyulna. Az első kísérleti atomrobbantás akciója 1945. július 16-án Új Mexikóban a Szentháromság fedőnevet viselte. Az ezt követő néhány évtizedben csak az Egyesült Államokban és csak a nyilvánosságra hozott hivatalos adatok szerint több mint ezer föld feletti, föld alatti és tenger alatti nukleáris kísérleti robbantás rázta meg a Földet, az eget és az óceánokat. Ha egy jól látható tünethez akarjuk kötni azt, hogy miképpen jelenik meg egy egymáshoz hasonló kifejezésforma, mely alakít egy új világot, új járványok korát, találhatunk feltűnő jelenségeket. De ez is csak egy látható megjelenése valaminek, ami szellemi síkon való elhangolódása az egyre globálisabb méretben egymásra ható emberiségnek. A láncreakciókból kontrollálhatatlanul elszabaduló energia a belső képe a divatnak, a reklámnak, az egyre bővülő fogyasztásnak, a telekommunikáció rendszerének, a facebooknak, a média belső logikájának, a vírusoknak, az áttéteken keresztül terjedő ráknak. Ami egy központ, egy fő ág elágazásokon keresztüli osztódásának és ezáltali terjedésének és elaprózódásának belső képe szerint hasonlít egymáshoz, az ugyanannak a szellemi folyamatnak a megjelenése anyagi síkon. Igy hasonlítanak egymáshoz a telefonközpontok, elektromos hálózatok, vízvezetékek és centralizált társadalmi struktúrák. Hasonlítanak a hormonrendszerhez, a tüdőben lévő légcső és hörgő rendszer fák koronájához hasonló elágazó struktúrájához és az érhálózathoz, a modern városszerkezethez és egy főváros központú közlekedés rendszerhez. Minden hasonlít egymáshoz, ami gócpontokban és perifériákban gondolkodik, és ebből a nézetből indítja a felépítést, a fejlesztést. Minden hasonlít egymáshoz, ami bármilyen életfolyamatot vagy mesterségesen alkotott történést kizárólag egy ilyen struktúrában lezajló, láncreakció-szerűen terjedő folyamatnak lát. És ha ez a látás elnyomja az ezen kívül még létező egyéb módon megnyilvánuló életfolyamatokat, akkor ez az elhangolódás megmerevíti az élő szervezet életképességét, és felveszi mindazokat a materiális hordozókat, melyeket külső korokozóknak vélhetünk. És ez újra megerősíti a modern embert abban a látszatban, hogy még erősebb központosított hadászati struktúrák szerint kell védekezni támadásuk ellen.


Amíg a belső képeink az életről domináns módon vírusszerűek, amíg egyeduralkodó módon befolyásolja belső képeinket az, hogy úgy képzeljük az életfolyamatokat, mint egy áttétről áttétre haladó dominóelv-szerű működést, addig ennek az elhangolódásnak megfelelő hasonló betegségek uralkodnak. És az uralkodó gyógyítási módszerük is ehhez hasonló lesz. Vagyis központilag irányított és uniformizáltan elnyomó jellegű.


Vannak homeopátiás szerek, melyek jól segítik ezeket a folyamatokat más irányba terelni. És éppen azáltal, hogy rugalmassá teszik azokat a szellemi folyamatokat, melyek az életfolyamatok mögött állnak. Vagyis más életfolyamatoknak is teret adnak, nem csak a láncreakció-szerű terjedésnek, a központ általi leosztás működésének. Ezért nem képes a homeopátiás szemléletű gyógyítás „fősodorjává” válni a gyógyításnak, hiszen az, hogy „fősodor” legyen, eleve ellenkezik saját belső logikájával, mivel ez a kifejezés is épp a dominóelvre épülő struktúra kifejezése és nézőpontja. Viszont az, hogy a fősodor szempontjából a homeopátiás gondolkodás elnyomandó, ismét kifejezi annak patológiás jellegét.


Vannak homeopátiás szerek, melyek az objektív, konkrét, anyagi síkon is megjelenő betegségek tüneteit jól kezelik egy járvány helyzetben is. Ezekről konkrét tapasztalatok tömege tanúskodik. Ezeknek a szereknek a tágabb ismerete rámutat arra a szellemi síkon lévő elhangolódásra, ami a megjelenő tünetek mögött van. Ha megfigyeljük azokat a nagyobb, jól ismertebb homeopátiás szereket, amelyek a mostani járványban is segíteni képesek, (például Arsenicum, Phosphorus, Bryonia, Arnica, Gelsemium, Ferrum phosphoricum), akkor ezen szerek tágabb, testi betegségeken túl ismert spektrumában láthatjuk, hogy milyen szellemi tartalmak állhatnak a megbetegedések mögött. Ha ezeket a szereket összehasonlítjuk, ráérezhetünk, hogy az általuk megjelenített állapotban lévő emberek éppen az előzőekben vázolt világállapot ellen lázadnak vagy annak engednek. Mindegyikben megtaláljuk az autonómia, egyéni szabadság, önálló szabad kapcsolódás témáját, vagy egy vélt biztonság érdekében és félelemből való lemondást erről. Egy saját, autonóm, belső rendjét és saját értékeit is megőrizni akaró élet áll konfliktusban a központ és periféria logikájára épülő, áttéteken keresztül ható és építkező globalizált világ rendjével. És ez a kibékíthetetlennek látszó konfliktus megtermeli a saját betegségtípusait és azokból izolálható kórokozóit.


Csak olyan gyógyszerek hozhatnak valódi és tartós gyógyulást, amely a kórokozók kiirtásának logikáján túllát, és képes kezelni az anyagi folyamatok mögött álló szellemi elhangolódásokat. Járvány idején kisebb, önállóbb, egymáshoz nem egy központon keresztül, hanem közvetlenül kapcsolódó csoportokban, „békeidőkben” az egyén szintjén.


A homeopátia ehhez a gyógyító folyamathoz az anyagtól eloldott szubsztanciákat használ, amelyek képesek az anyagba rejtett szellemi erőket is megmozgatni hígítottságuk és dinamizáltságuk által.

És ebben szintén autonóm módon kötődik minden olyan gyógyító módszerhez, mely az anyagi történések mögött szellemi folyamatokat képes meglátni, és azon keresztül megérteni, hogy mi zajlik a testben és az anyagi világban.


Így érkezünk vissza a kiinduló pontjaink 1. pontjához, mely kiindulásnak kezdet, de valójában a szellemi, lelki és testi tapasztalatokra egyaránt épülő megismerésben konklúzió: hogy minden betegségnek szellemi eredete van és dinamikus természetű.


Az anyagi szinten zajló történésekben csak anyagi okokat látni – nagy kísértés. De egy jelenség lelki vagy érzelmi hátterét látni sem elég, ha nem látjuk az anyagi folyamatok mögötti szellemi áramlásokat. A homeopátia eszközével gyógyítóknak nem szabad elfelejteni saját szellemi alapjaikat. Ez az a világosság, amelynek erőt kell adnia nekik, hogy a személyük a gyógyító erőt magába vegye. És ennek a világosságnak kell gyógyító hatással lennie azokra, akik a homeopátiát mint gyógyító erőt használják.

Bóna László

Budapest 2020. május 1.

9. Az influenza elleni oltás eddigi tapasztalatai – a homeopata szemével

Évek óta sok-sok beszámoló érkezik egyesületünkhöz a Homeopátiás Gyógyművészeti Társasághoz többek között az influenza elleni oltásról is. Így az influenza elleni oltást követő időszakban tapasztaltakról immár több éves tapasztalatot tudunk összeszegezni. Ezek alapján, amit biztosan állíthatunk, azok a következők:

- Az influenza oltást valóban nem követi heves tünetekkel járó, influenzához hasonló betegség.

- Az influenza oltást kapott személyek több mint 30%-a az oltást követő két-három hónapon belül enyhe, de az adott személy addigi betegségeitől eltérő tüneteket produkált. Többnyire olyanokat, amelyek nem hasonlítanak az influenzára, vagy nem hasonlítanak az influenza tipikus tüneteire. Például 3-4 napig, vagy akár 2-3 hétig is fennállt hasmenés, kötőhártya gyulladás, száraz köhögés, nyirokcsomó megnagyobbodás stb. Ezek a tünetek többnyire kezelés nélkül maguktól elmúltak, viszont ha allopátiás orvosi kezelést kaptak, akkor makacsabb módon megmaradtak, vagy tünetet váltottak vagy magának az allopátiás kezelésnek a mellékhatásai húzódtak el.

- Az influenza oltás után az oltottak további 30%-a a saját krónikus betegségének felerősödését tapasztalhatta az oltást követő 2-3 hétben, vagy akár egy-másfél hónapban. Kiújult a lumbágója, akinek szokott lenni, felerősödött az asztmája az asztmásoknak, gyakoribb és erősebb lett a migrénje a migréneseknek, fellángolt az ízületi gyulladása a reumásoknak, alvászavarok keletkeztek az arra hajlamosoknál, a pszichiátriailag kezelt embereknek is felerősödött az alapbetegsége, a depressziója vagy kényszeres neurózisa. Ezek a felerősödött krónikus betegségek (vagy akut subokban fellángoló krónikus betegségek) kezelés nélkül nem múltak el. Ha ezeknek a betegeknek az addigi allopátiás kezelését folytatták, akkor a krónikus betegségük egy elnyomott szakaszba ment át, ami tartósan rosszabb volt, mint az influenza oltás előtti időszak.

- Az influenza oltás után az oltottak 30%-ánál az oltást követő 2-3 hónapban semmilyen jelentős tünet vagy állapotváltozás nem jelentkezett.

- Az, hogy az influenzával oltott emberek 60%-ánál az enyhébb, nem szokásos tünetek jelentkeztek-e vagy egy súlyosabb krónikus betegség erősödött-e föl, nyilván összefügg azzal, hogy mennyire van egyáltalán súlyos krónikus betegsége az adott személynek, hogy mennyire idős, hogy milyen kezelés alatt áll, mennyi gyógyszert szed és mióta. Lehet, hogy a fenti megbecsült arányok abból is adódnak, hogy az egyesülettel eleve egy bizonyos társadalmi réteg van kapcsolatban, és azzal is összefügghet, hogy az influenza oltással beoltottak általában az idősebb generációhoz tartoznak. Vagy aggódó szülők esetében a sokféle, nem kötelező oltással is beoltott gyerekekhez tartoznak. Az egyik esetben eleve van sok krónikus betegség, és gyengébb az életerő, sok az elnyomás, a másik esetben pedig összeadódhatnak az oltások hatásai, ami szintén gyengítheti a reakciókészséget.

- Ezért az influenza oltás hatását nem lehet az újszülöttek vagy kis gyermekek kötelező oltásainak hatásával egybe venni.

- Tudományosan teljes mértékben bizonyíthatatlan, hogy az influenza oltás következménye az utána jelentkező egyéb akut panaszok jelentkezése vagy a krónikus betegségtünetek felerősödése, hiszen ezek számtalan okból bekövetkezhetnek, és sok okból is eredhetnek egyszerre. A homeopata számára az teszi valószínűvé, hogy mindezek az oltás következményei, hogy mindezeket a tüneteket jól gyógyítják azok a homeopátiás szerek, melyek több száz éven keresztül bizonyítottan kezelték mindenféle vakcináció következményét. Ha ezek az influenza oltást követő jelenségek nem az oltás következményei lennének, akkor nem az oltás következményeit jól kezelő homeopátiás szerek gyógyítanák ezeket az állapotokat, hanem az adott tüneteket specifikusan lefedő egyéb homeopátiás szerek.

- Az évek alatt összegyűjtött tapasztalataink szerint a homeopátiás Thuja valóban a legeredményesebben kezeli mindezeket a fent említett oltás után fellépő állapotokat, akár egyedi, enyhébb akut panaszokról, akár krónikus betegségek oltás utáni fellángolásáról legyen szó.

- A Thuja akkor is eredményesen gyógyította az influenza oltás után megjelenő panaszokat, ha azok az oltás után csak 1-2 hónappal később jelentkeztek. És akkor is, ha a Thuja bevétele csak hónapokkal követte a tünetek megjelenését. A Thuja általában ezekben az esetekben a tünetek súlyosságától függően általában C30-as vagy C200-as potenciában került bevételre, és mindössze egy adagban, esetleg egyszer ismételve.

- Az influenza oltás nozódájáról vagy az Influenzinum szerről nálunk nem gyűlt össze kellő sikeres gyógyulással járó tapasztalás.

- A Thuján kívül azonban – ami minden kétséget kizáróan valóban a legsikeresebb az oltás utáni panaszok gyógyításában – még néhány egyéb általános, jól ismert és könnyen beszerezhető homeopátiás szer is eredményesen képes gyógyítani az oltás után jelentkező állapotokot. Az évek során a következő szerekről tudunk biztonsággal jó tapasztalatokról beszámolni:

- Arnica – főleg gyerekeknél, ha magas láz követi az oltást.

- Stramonium – ha félelmek, nyugtalan álmok, éjszakai nem alvás, bepisilés, regresszív viselkedés követi az oltást.

- Sulphur – ha bőrtünetek jelentkeznek.

- Silicea – ha főleg emésztőrendszeri tünetek vagy nyirokcsomó duzzanatokkal járó tünetek jelentkeznek, és jól követi a Thuját, ha az nem működik teljesen. A Silicea az egyik legjobb szer a Thuja mellett az oltás utáni állapotokra, különösen akkor, ha az adott személy krónikus tüneteinek nagy részét is jól lefedi a Silicea, és akkor is, ha az illető különösen fél a tűszúrástól.

- Zincum metallicum – ha az oltást idegrendszeri tünetek követik, tikkek, akaratlan mozgások.

- Ledum – ha az oltást izomgörcsök, izomfájdalmak követik. Más homeopata gyógyítók a tapasztalataik alapján lehet, hogy meg tudják ezeket a szereket erősíteni vagy újabbakat hozzátenni, mi csak az Egyesületünknél évek óta összegyűlt nagyszámú valós tapasztalat alapján tudunk felelősen nyilatkozni.

- A fenti tapasztalatok lehetséges, hogy nem lesznek érvényesek egy újfajta koronavírus vakcina esetében, de lehet, hogy érdemes készülnünk arra, hogy ezen szereinkkel, ahogy évszázadok óta, most is eredményesen tudunk segíteni. Akármit is gondolunk az oltásról. A gyógyító akár meggyőződése szerint, akár eszméi ellenére történnek a világ eseményei, mindenképpen segít a bizonyítottan gyógyító eszközeivel. Különösen, ha tudja, hogy ezzel nem rak újabb ártalmakat a szenvedőkre.

Bóna László

Budapest, 2021. január 3.

10. Harmadik hullám, poszt-covid, long-covid, oltási reakciók

Egyesületünkhöz, a Homeopátiás Gyógyművészeti Társasághoz nagy számban érkeznek levélben személyes beszámolók, melyek a járvány jelenlegi helyzetéről adnak képet.

a. Állapotok összecsúszása

A jelenlegi helyzetben a tünetek összekeverednek. Sok beteg van, aki épp frissen fertőződött egy harmadik hullámnak nevezett újabb fertőzésban, náluk épp jelen van egy akut beteg állapot. Van köztük olyan is, aki már volt akut állapotban és most újra abban van. Ezzel egyidőben sokan vannak, akik egy már lezajlott akut koronavírus fertőzés utáni állapotban vannak. Ezt egy részüknél nevezhetjük poszt-covid állapotnak, vagyis náluk még vannak maradék tünetek. Ezt eddig elhúzódó lábadozásnak neveztük. Más részük azonban újszerűen long-covidnak nevezett állapotban vannak, vagyis olyan új panaszaik vannak, melyek eddig nem voltak, de most, sejthetően a koronavírus fertőzés következtében elhúzódóan és szinte mozdíthatatlanul jelen vannak.

Az egyikre, a poszt-covidra régen úgy tekintettek, hogy az adott ember még nem épült fel teljesen, a másikra, a long-covidra, pedig azt mondták, hogy „szövődmény”. Most ez a három állapot – akut betegség, elhúzódó lábadozás és szövődmény – szétbogozhatatlanul egybecsúszott. Egyszerre lehet egy ember poszt-covidban, long-covidban és akár ezzel együtt egy újabb akut koronavírusos állapotban. Ennek bármilyen kombinációjában lehet egyszerre, ráadásul úgy is lehet, hogy az egyik vagy másik állapot tünetmentesen van jelen, míg valamelyik állapot meg tüneteket okozhat. És erre jöhet rá egy negyedik állapot, egy esetleges oltási reakció, amely szintén okozhat rövidtávon panaszokat vagy később jelentkező, hosszabb távon fennmaradó tüneteket, melyek vagy új tünetek, melyek sosem voltak és sosem derül ki, hogy oltási reakciók, vagy az előző állapotok közül valamelyiknek vagy többnek a tüneteit erősítik fel, vagy hívják elő rövidebb-hosszabb távon.

Már tavaly, az első hullámban arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a koronavírus járvány összeköti a szénanáthát, a szezonális allergiákat, a hagyományos influenzát – vagyis az eddig szezonálisan megjelenő, tömegeket érintő, akutnak látszó betegségeket összeköti –, és ilyenformán megmutatkozik, hogy ezek egyike sem akut állapot, hanem krónikus betegségek akut fellángolása. Ezt fejezte ki a média által használt „alapbetegség” kifejezés, amely nem más, mint annak a nyilvánvaló ténynek az újrafelfedezése, amit a homeopátia évszázadokkal ezelőtt világosan látott, hogy minden akut betegség krónikus betegségek külső megbetegítő tényezők hatására történő fellángolása, és a krónikus betegség és krónikus betegséghajlam (miazma) gyógyítása nélkül az akut betegségek egyre gyakoribbak és hevesebbek lesznek. Az oltással ilyenformán lehet, hogy elkerülhető egy akut betegség (amelyről tudjuk, hogy definícióját tekintve vagy gyors gyógyulással vagy gyors halállal végződhet), de nem kerülhető el az adott egyén fennálló krónikus betegségének vagy krónikus betegséghajlamának rosszabbodása.

b. Harmadik hullám

Homeopátiás szempontból – az Egyesületünkhöz beérkező nagyszámú beszámoló alapján – elmondhatjuk, hogy az első és második hullámnak nevezett időszakban a járványban való megbetegedések többnyire általános influenzára jellemző tüneteket mutattak. Akik ennél súlyosabb állapotba kerültek, azok valóban már eleve egy nehezen kezelhető krónikus állapotban voltak. De a többség általános és egymáshoz nagyon hasonló állapotban volt, kevés egyéni jellegzetes tünettel, ezért ezekben az időszakokban jól működtek a homeopátia több száz éves, általános, influenzára jól használható szerei, egyszerű differenciálási szempontok szerint. (Például Eupatorium, Gelsemium, Bryonia, Arsenicum album, Phosphorus, Ferrum phosphoricum, Arnica). A harmadik hullámra viszont épp az lett jellemző, hogy a betegek egyre egyénibb tüneteket és reakció módokat mutattak akut koronavírusos állapotban.

Egyre többen lettek betegek, egyre többen azok közül is, akik még nem voltak, vagy nem tudták, hogy voltak-e, és azok is, akik már voltak. És akik a harmadik hullámnak nevezett időszakban lettek betegek, már nem csak egymáshoz hasonló általános tüneteket mutattak, hanem azokon túl – a homeopátiában ismert fogalmak szerint – individuális tüneteket, vagyis különös egyedi feltűnő és egyéni karakterisztikus tüneteket. Ebből kifolyólag ebben a hullámban már elég az általános homeopátiás szerekkel való gyógyítás, hanem képzett homeopátiás szakemberekre van szükség, hogy mindenkinek egyénibb, a saját tüneteihez jobban illeszkedő szert találjanak. Különös tanulsága ennek a harmadik hullámnak (amíg nem keveredett össze oltás utáni vagy poszt-long-covid állapotokkal), hogy a betegek egyéni akut tünetei sok egyéb szerre mutattak, olyan szerekre, melyek addig nem voltak a járványban általánosan használtak. (Például Lachesis, Natrium muriaticum, Acidum nitricum, Sepia, Ignatia, Kalium carbonicum, Silicea, stb.)

És az alapos homeopátiás megfigyelésből kiderült, hogy többnyire az egyéni reakciókra adott akut szer megegyezik az illető krónikus betegségeihez leginkább illeszkedő szerrel. Azok, akik már homeopátiás szerrel gyógyulnak, és van olyan egyéni homeopátiás szerük, amelyik jól kezeli a krónikus betegségüket (alapbetegségüket), azoknál a krónikus betegségükre jól ható homeopátiás szerre jellemző tünetek alakultak ki, ha a harmadik hullámban betegedtek meg akutan. Vagyis az egyénre szabott krónikus szerük többnyire megegyezett az akut szerükkel. Vagy az akut szerük a krónikus szerük kiegészítő vagy követő szerei között volt leginkább megtalálható. És ebben még pontosabban feltárul az, amit a homeopátia adott az emberiségnek – akár akarja, akár nem –, hogy hogyan épülnek egymásra a betegségek, hogyan követik egyéni módon a krónikus betegségek az akut betegség-fellángolásokat.

Mondhatjuk tehát, hogy az első és második hullámhoz képest a harmadik hullámban az emberek már egyénien viszonyultak a vírushoz. Talán mert elfáradtak. Az első és második hullámban is minden ember a teljes saját lelki-idegi-hormonális-immunrendszerével adott választ a vírusra és mindenre, ami azzal járt, és úgy tűnik, hogy az ember minél inkább kimerül és minél inkább egész emberi mivoltában merül ki, annál inkább egyénibb reakciót ad, vagy annál mélyebb rétegeit érinti mindaz, ami éri őt, annál mélyebben érinti a krónikus betegségeit és hajlamait. Minél kimerültebb, annál személyesebben reagál mindenre, ami éri őt. És annál inkább igényli a személyes gyógyítást és gyógyulást. Annál inkább csak személyre-szabottan lehet őt meggyógyítani.

c. Poszt-long-covid

A poszt-covid állapotban maradék tünetei vannak egy lezajlott akut koronavírusos állapotnak. Többnyire ebben a betegek visszatérnek egy általános akut állapot utáni állapotba, ami hasonló egy általános kimerült, lábadozó állapothoz, néhány makacs maradék tünettel. Elhúzódó nehézlégzésük marad, száraz köhögésük, mellkasi nyomás, izomfájdalmak, kimerültség, alvási nehézség, fejfájás. Többnyire ezek az állapotok megint jól kezelhetők azokkal az általános tünetekre adott homeopátiás szerekkel, melyekkel az első és második hullám akut állapotait lehetett jól kezelni (Gelsemium, Arsenicum, Phosphorus stb.) Ezek a szerek szintén évszázadok óta jól segítették az akut influenzás állapotokból való nehéz vagy elhúzódó lábadozást.

Más viszont a long-covid, amit idáig szövődménynek neveztek, ami egyéni tünetek hosszabb időn keresztül való fennállását jelentik. Ezek a tünetek, noha összegyűjthetők és csoportosíthatók, de mégis egyéni kombinációkban és az egyénre jellemző tünetekben (egyéni lokalitásban, érzetben, modalitásokban) jelennek meg. Elhúzódó, makacsan fennálló hátfájások alakulnak ki, derékfájás, izomfájdalmak nyakban, vállban, ízületi fájdalmak ujjakban, bokában, térdben, vállban, makacs magas vérnyomás, erős fejfájás, szédülés a legkisebb mozdulatra is, egyensúlyzavar, el nem múló hasmenés vagy makacs székrekedés, memóriazavar, agyi tompaság, alvásproblémák, gyakori ébredés vagy elalvási nehézségek stb.

Ezek a tünetek egyéni homeopátiás kezelést igényelnek homeopátiás szakember által. Ugyanis ebben az állapotban a fennálló egyéni long-covid tüneteket alaposan és személyre szabottan elemezve újra kiderül, hogy olyan szereket igényel, amely az adott egyén krónikus betegségeihez áll a legközelebb. Long-covid állapotban jól látszik, hogy kombinálódik benne egy akut fertőzés utáni lábadozás, kimerültség általános állapota az egyéni krónikus betegségek rosszabbodásával. A long-covid állapotban az emberek többsége azt éli meg, hogy olyan új tünetei jönnek, amelyek sosem voltak, de az alapos homeopátiás megfigyelés és elemzés után jó látszik, hogy ezekben az újnak tűnő tünetekben mutatkozik meg az adott ember krónikus betegségének az elmélyülése. Mondhatjuk, hogy a long-covidban mindenki azon szervrendszerének betegségével reagál, amely a rá jellemző módon a legérzékenyebb.

Ilyenformán a long-covid állapotban, mint egy műszerben, jól látszik, hogy mi az az alapállapot, amely eddig jól volt kompenzálva, de valójában hajlamos a krónikus megbetegedésre. A long-covidban mutatott egyéni tünetek egy homeopata szakembernek jó segítséget nyújtanak ahhoz, hogy felszínre tárja a mélyben láthatatlanul rosszabbodó krónikus betegséghajlamokat. Mondhatnánk, hogy a long-covid minden embernek egy őszinte szembenézési lehetőség azzal, hogy a felszínre került tünetei milyen mélyen rejlő megoldatlan problémákra mutatnak.

d. Oltási reakciók

Még nagyon sokan vannak, akik most kaptak oltást, sokan csak az első adagot, a két adag közt vannak, vagy csak nagyon kevés idő telt el a másodiktól is. Korai tehát bármilyen következtetést levonni. Nem is feladatunk annak értékelése, hogy melyik mennyire véd vagy nem véd, hogy melyik vakcina mit tartalmaz. És az sem a mi feladatunk, hogy tanácsot adjunk, ki oltsa be magát és ki ne, és melyik vakcinával. Mi kizárólag a hozzánk érkezett visszajelzések tényszerű összefoglalására törekedhetünk.

A Pfizer oltás után sokaknál csak az oltás helyén keletkező helyi reakciók figyelhetők meg, az oltás helyének duzzanata, a kar fájdalma, mely pár napig tart. A második adag után egy-két héttel jelentkezhetnek olyan reakciók, amelyek leginkább egy long-covid (vagyis egyéni szövődmény) állapothoz hasonlóak. Vagyis ezek a reakciók állnak a legközelebb ahhoz, hogy az adott ember egyéni, krónikus betegsége erősödik vagy lép egy súlyosabb szakaszba. És ez az oltáshoz képest minél később jelentkezik, annál bizonytalanabbá válik, hogy ez az oltásra adott reakció-e. Akik viszont épp egy lappangó, tünetmentes fertőzés állapotában voltak, azok az oltás után heves akut reakciót tudtak mutatni.

A Sanopharm kínai oltás után – a hozzánk eljutott eddigi beszámolók szerint – a poszt-covid állapot, vagyis a lábadozás szakaszának tünetei térnek vissza a legnagyobb arányban. Vagyis azoknál, akiknél lezajlott korábban egy akut fertőzés, azok a tünetek térnek vissza, amelyek a korábbi akut fertőzés lábadozás szakaszában elhúzódóan jelen voltak, vagy esetleg az oltás időszakában is még jelen voltak. Például, akinél izomfájdalmak voltak az akut fertőzésben, azoknál a kínai oltás után izomfájdalmak jöttek vissza, akiknél elhúzódó hasmenés kísérte a fertőzést, annak erős hasmenés kísérte az oltást is.

A Szputnyik V orosz oltás után többnyire egy nagyon általános influenzás állapot tért vissza pár napra. Egy olyan influenzás akut állapot, amely a legkevésbé mutatott egyéni tüneteket, csak elesettséggel, lázzal vagy hőemelkedéssel, végtagfájdalommal járt. Pont úgy, mint egy általános influenzában.

Az Astra-Zeneca oltásról kaptuk a legkevesebb visszajelzést, amit kaptunk, az leginkább a Pfizer oltásra adott reakciókra hasonlított, de sokkal szélsőségesebben, vagyis vagy egyáltalán nem volt reakció vagy hevesebb, mit a Pfizernél, de ahhoz hasonló módon.

Meg szeretném erősíteni, hogy ezek a mi Egyesületünknél összegyűlt véleményekből leszűrt tapasztalatok, máshol lehetnek más tapasztalatok.

Mindezek alapján viszont elmondhatjuk, hogy az orosz vakcina által kiváltott hatás a leghasonlóbb egy általános influenzás állapothoz. Vagyis homeopátiásan mondva ez okozza a leghasonlóbb műbetegséget egy általános influenzához. A kínai vakcina az egyéni fertőzéshez hasonló állapotot vált ki, vagyis az ahhoz leghasonlóbb műbetegséget okozza, amit az adott ember a fertőzésben megél. A Pfizer, Astra Zeneca oltások olyan állapotokat tudnak okozni, amelyek a legkevésbé sem hasonlók az akut fertőzéshez. De vagy észrevétlenül, tünetmentesen védenek vagy az adott személy krónikus betegségének elmélyülése fogja majd követni az oltást, az oltáshoz közvetlenül nem köthető formában.

Ebből az következik, hogy tapasztalataink szerint az orosz vakcina utáni állapotot jól segítik az általános influenza szerek. (Például: Gelsemium, Eupatorium, Arsenicum, Phosphorus, Ferrum phosphoricum vagy akut lázra való szerek, Belladonna, Arnica.)

A kínai oltás utáni állapotot jól kezelik az adott tünetre, hasmenésre, izomfájdalomra, hányásra, és ettől való kimerülésre való szerek. (Például: Nux vomica, Arsenicum, Rhus toxicodendron, Veratrum)

Ha nem tudjuk eldönteni, hogy melyik a szer a megfelelő, akkor a kínai és az orosz oltás után működnek a legjobban az eddigi oltási reakciók enyhítésére ajánlott régóta bevált szerek. (Thuja, Ledum, Arnica)

A Pfizer oltásra való reakciót, ha az közvetlen helyi reakció – az oltás helyének fájdalma, pár napig tartó karfájdalom – szintén jól kezelik a korábbi oltásoknál bevált szerek (Thuja, Ledum – Thuja, ha a helyi duzzanat dominál, Ledum, ha az izomfájdalom.) Ha viszont később long-covidhoz hasonló vagy egyéni krónikus betegségből származó tünetek lépnek fel, azt csak kizárólag személyre szabott, az adott tüneteknek pontosan megfelelő szerekkel lehet kezelni.

Minden esetben azt ajánljuk, hogy a megfelelő szer kiválasztása és az adagolás, potenciák vonatkozásában csak képzett homeopátiás szakember tanácsát kövessék.

Az úgynevezett oltási nozódákat Egyesületünk nem szokta ajánlani rutinszerűen, csak olyan esetekben, ahol bizonyíthatóan az oltás következtében fellépő maradandó panaszok állnak fenn. Ezt mi nem nevezzük „oltáskivezetésnek”, ezt tévesen elterjedt szóhasználatnak tartjuk. Semmilyen szer sem „vezet ki” semmit, legfeljebb csökkenti vagy orvosolja a vakcina következtében keletkező maradandó panaszokat. Egyesületünk az oltásra adott egyéb homeopátiás szereket sem javasolja rutinszerűen az oltás előtt „megelőzésre” szedni, csak az oltás reakciójának megfelelően, a tünetek pontos ismeretében, a megfelelő szer kiválasztása után, indokolt esetben.

e. Világfájdalom, világfáradtság

Végül elgondolkodhatunk azon, hogy a koronavírus fertőzésnek miért éppen az elhúzódó krónikus fáradtság a legáltalánosabb tünete. Ha az izomfájdalmakat nézzük, a memória zavart, alvási nehézségeket, szédülést – ezek is mind egy általános elgyengülés, kimerültség tünetei. A kimerültség olyan erős tud lenni, hogy az ember felkelni is alig tud az ágyból, fárasztja a gondolkodás, a beszéd is, egy pohár víz megtartása is nehézséget jelenthet. És felmerül a kérdés, hogy ez poszt-covid-e vagy pre-covid. Mi volt előbb? Egy akut fertőzés, ami az embert kimerítette, vagy egy lappangó, láthatatlan kimerültség, ami az akut fertőzést lehetővé tette?

Lehet, hogy ez a kimerültség az igazi, valódi állapot. Hogy ez van mindennek a mélyén. Egyénileg is és globális szinten is. Ezt a kimerültséget fedi el, maszkírozza el egy állandó stimuláció. Munka, vásárlás, fogyasztás, utazás, élvezeti szerek, stb. (Homeopátiás kifejezésekkel élve: a világ globális és egyéni tuberkulotikus állapota közvetlenül megy át egy szifilitikus betegség-állapotba, majd ezen keresztül vissza minden betegség alapállapotába, a kimerült pszórába.)

Egy járványban kimerült, elgyengült embernek ebben a kimerült állapotában derül ki a valóság, mennyire kimerült is valójában, hogy mi az az alap kimerült állapot, amit elfed, kompenzál sokféle stimulussal, amíg képes rá. És az is világosan meglátszik, hogy a túlhajtott, túlbővült világnak a túlhajtása, túlbűvülése, túlfogyasztása mélyén a valóságban milyen kizsákmányoló működés rejlik, és hol tart az élet erőforrásainak a kimerítése: a végső kimerülés közelében.

A járvány következménye a járvány előzménye. A vírus globális és személyre szabott információ, hogy merre tovább ebből a kimerült valóságból.

Bóna László

Budapest, 2021.04.24. v